Kattints az EMKA blogra, az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány hivatalos blogjára!

Friss hírek és képes beszámolók akciónkról, aktuális eseményeinkről, leírások az általunk szervezett eseményekről és sok-sok egyéb érdekesség.

Értékelés:
  • Jelenleg 4.85714/5 csillag.

Megtekintések: 552

2 személy kedvence

Szólj hozzá !

A hozzászóláshoz tagja kell hogy legyen a Erdélyi magyarok a világban –nak.

Csatlakozzon a(z) Erdélyi magyarok a világban hálózathoz

Hozzászólt Bálint Mária Július 19, 2013, 3:30pm

 Mielőtt nagyon belebonyolódnék, álljon itt egy idézet egyik tanulmányból. Ebből is látjuk, hogy a minősítéseket, az alá-,fölérendeltségt (kultúráké is) megvetjük, de valahogy mindig volt a világban.

 

VILÁGHÍRŰ HINDU TUDÓS (DR. J. J. MODI) A RÉGI MAGYAROK NAGYSÁGÁRÓL VISELT DOLGAIKRÓL, FAJI ŐSEREJÉRŐL

 

"Tudják-e önök, hogy a világtörténelem legnagyobb alakjai, összehasonlíthatatlanul legnagyobb hadvezérei, legnagyobb államépítői és államszervező zsenijeit Önök (magyarok) adták?

Tudják-e önök, hogy az Attila hadvezéri nagyságához képest a történelem többi nagy katonai héroszai: egy Kyros, egy Nagy Sándor, egy Hannibál, egy Julius Caesar, egy Napoleon elenyészően kicsi nagyságok? Ki volt a világ-történelem folyamán Attilán kívül, aki a kínai nagy faltól egészen az Atlanti-óceánig terjedő két világrészt átfogó roppant területet tudott az uralma alá hajtani? De volt-e Attilán kívül a világtörténelemnek még egyetlen zsenije, aki a hadvezéri tehetségével megszerzett és megalapított roppant birodalmat nemcsak meghódítani, hanem megszervezni, élő organizmusban összefogni, törvényekkel szabályozni, renddel ellátni tudta volna? És ezt a szinte emberfeletti, emberen túli nagyságot, ezt a minden idők legnagyobb tehetségű katonáját és államférfiát Önök magyarok adták a világnak. És én, az egyszerű öreg hindu ember büszke vagyok arra, hogy ezt most Önöknek elmondhattam és meghajthattam személyesen is az önök nagyszerű fajtája előtt az elismerés zászlaját. Mert ez a faj, amely egy Attilát tudott produkálni, magából kitermelni, olyan érték és olyan erő, amelyet ideig-óráig érhetnek ugyan leromlások, kisiklások, letörések, de mégis a maga őserejéből táplálkozva megújulhat százszor és ezerszer, s amelyet végleg elpusztítani nem lehet soha. Magyarok mindig az első faja voltak a világnak s azok is maradnak minden történelmi idők, jó és balsorsán keresztül" (Dr. J. J. Modi professzor előadásából).

http://www.magtudin.org/Grandpierre%20Elrablasa.htm

Hozzászólt Bálint Mária Július 19, 2013, 3:30pm

Ami van, az van, ami volt, az is van a hatásain keresztül. Ha nem ismerjük, tud- e hatni ránk biztatólag, tartást adva, elvárást támasztva a múltunk? Papp Gábor és több másik társa arra teszi az életét, hogy nagy erőfeszítések árán megismerje, megismertesse velünk a múltunkat, s megszüntesse azt Ilona, amiről beszélsz. Remélve, hogy a gyermekre hat, ha hős apját állítják elé példaképül. Pont hogy látja-látják, "hol tartunk". Fel akarják rázni az önbecsülésünket, segíteni akarják az önismeretünket, cselekvésre serkenteni bennünket. Szkíta erkölcs - valahol bennünk van, mert sokkal többen mentek ki a béketüntetésnek nevezett tettet végrehajtani, mint amennyien tojást dobálni. A téthez képest mégis kevesen. Vajon képesek lennénk-e "valamilyen módon" nagyobbat fordítani a mai sorsunkon, mi nagy nép sarjai? Szent László halála után még 200 évig elég volt egy csatában azt kiáltani, hogy "Szent László velünk van" és mindenkinek megsokszorozódott az ereje, és ellenségeinknek az volt a hite, hogy hatalmas szentek, angyalok védenek bennünket. Ezen a helyen át kell értékelnünk, ki kell bővítenünk, azaz csupán felidéznünk a HIT szó jelentését. Hinni lehet Istenben, az Atyaistenben, az ő fiaiban Úristenben, Jóistenben, Matyó/Matya istenben (Matya hívők vagyunk, azaz magyarok, de ez csak egyik hit, s mégis három a magyarok istene), akik  mind az isteneink voltak, de csak a szóhasználatban maradtak fenn, a napban, mert a másik forrás szerint Napimádók vagyunk (ezt szerencsésen elfelejtettük), a kormányban, egy pártban, a természet rendjében, saját erőnkben, és még sok másban. Indiában se szeri se száma a vallásoknak, saját vallást teremthetsz, az a fő, hogy higgy valamiben. Már többtucatnyi tudományos kutatás, elmélet, eredmény bizonyítja: amiben töretlenül hiszel, az úgy lesz. A látható anyag pedig, aminek törvényeit megismerhettük, annyi százalékban fordul elő az univerzumban, mint  ahány százalékát az agyunkanak használjuk: 4- 7%. Arra a felismerésre jutottak, amit filozófiatörténet órákon nevetve sutbadobtunk, hogy anyag nincs, csak az energiahullámok rezgésének sűrűsége adja (lebutítva a tételt most). Amit látsz, nincs, csak azt hiszed, hogy látod. A hit nem egyenlő a vallással (vállalás), de még a valósággal se. Egy nép az marad vagy lesz, amit hisz magáról tehát. Mielőtt nagyon belebonyolódnék, álljon itt egy idézet egyik tanulmányból.

Hozzászólt Kilin József Attila Július 19, 2013, 1:01pm

Kedves Andre Ilona-Ibolya, ajánlom figyelmébe Pap Gábor előadásait. Szép számmal található a világhálón, Isten tudja még meddig. Meggyőződésem, ha legalább egyet végignéz és maradt még egy fikarcnyi magyarságtudata, nagyon megváltozik a véleménye. Nem fog többé ennyi nevetséges dolgot összeírni, mert talán  "látni" fogja a lényeget.

Hozzászólt Baksai József Coci Július 19, 2013, 12:31pm

Kedves Ibolya,

hát tényleg jobb volna ha csöndbe maradna folyamatosan a lelki elhanyagoltságát, tudatlanságát bizonyítja.

Elnézést kérek bántó minősítésem miatt.

Hozzászólt Andre Ilona-Ibolya Július 19, 2013, 12:20pm

A szentenciát, miszerint, 'ha hallgattál volna, okosabb maradtál volna', én is ismerem, igyekszem is tartani magam hozzá, de hát, amint látszik, nem vagyok még tökéletes. :)

De gondolom, hogy kivétel sem vagyok, ez másra is érvényes. Akár Pap Gáborra is.

Nem hiszem, hogy 'okos' különböző kultúrákat alá és főlé helyezni. Leginkább akkor nem, ha mi magunk is benne vagyunk, mi is a probléma részei vagyunk.

Minden kultúra, amelyik képes hosszabb ideig fennmaradni, a tudást generációkra átörökíteni, értékes.

Ha magunkat, a magunk kultúráját feljebb valónak gondoljuk, azt már gőg, a kereszténység szerint a hét halálos bűn egyike.

A magyarság kultúrája egy érdekes és értékes kultúra, ugyanúgy mint a román vagy finnugor vagy busman kultúra. Szerintem. És ez valóban hit kérdése nálam, nem tudományos tézis, mert akkora tudásom nincs, hogy ezeket összehasonlítsam.

Ha valaki jogot formál rá, hogy a maga népét, nemzetét, kultúráját különbnek gondolja, mint a másokét, és ezt nemcsak gondolja, hanem hírdeti is, az ellen mindenkor szólni fogok, akkor is ha ezért ostobának minősülök.

Hozzászólt Dósa Fülöp Éva Július 19, 2013, 11:59am

Nagyszerű megközelítés.

Sok mindent helyretett. (Nem mintha eddig a legcsekélyebb kétségem is lett volna arról, hogy ki vagyok, és mik az értékeim.)

Remélem, hogy a gyerekeimnek is sikerült ezeket az értékekek átadni, minden más külső törekvés ellenére.

Azt azért megjegyezném a szkeptikusoknak, hogy vigyázat! az, amit erre a életre vállaltunk, az felelősséggel jár. Ezzel majd el kell számolni ott túl. Úgyhogy kár alábecsülni magunkat. Nem véletlenül vagyunk azok akik vagyunk.

(Még ha ez sokaknak szálka is a szemében, és mindent elkövetnek, hogy a sárba tapossanak.) (Senki nem lesz attól több, ha a másikat sárba döngöli. Legfennebb marad ugyanott.)

Üdvözlettel és szeretettel!

Hozzászólt Baksai József Coci Július 19, 2013, 11:40am

Mekkora igazság, nagyon tetszett!!!

Hozzászólt Andre Ilona-Ibolya Július 19, 2013, 10:15am

A Káinnal kapcsolatos meglátásomat Popper Pétertől 'kölcsönöztem', ő értelmezi úgy ezt a mítoszt, mint a visszauatítás, kirekesztés traumáját. Amúgy a keresztény hit sem Káin tettére alapozza a tanait, hanem azt mutatja ez a bibliai történet, hogy minden embernek van választási lehetősége, hogy jót vagy rosszat tegyen, de a következményeit is maga kell elviselje.

Hozzászólt Andre Ilona-Ibolya Július 19, 2013, 10:04am

Nem, tényleg nem sértődtem meg. Ellenben nem blamáltam senkit, többszöri átolvasás után is azt látom, hogy a szöveg, a tartalom ellen volt kifogásom, a szerzőt semiképpen nem minősítettem.

Nem vagyok finn-ugorista, sem ős-magista, vagy hogyan kellene ezt mondani?

Szerintem egy tudományos tézis nem lehet hit kérdése, hanem adatok és bizonyítékok aprólékos összeszedéséből és összevetéséből kellene lehetséges következtetéseket levonni, amiket majd a gyakorlat igazol. Nem lehet kérdés, hogy gravitácionista vagyok-e vagy levitácionista, addig, amíg gyakorlatilag nem tudom bizonyítani, hogy engem a föld nem húz le.

Most nemrég láttam egy adást a román tévé valamelyik csatornáján, ahol egy hasonlóan jóképű, idős, szakálas úr magyarázta, hogy a román nyelv az egyetlen Európában, amelyik gyökökkel rendelkezik, és innen bizonyítható, hogy a román a legősibb nyelv, és a románok a legősibb nép. Ezt is kellene higgyem? És miért kellene elhiggyem azt, hogy a magyar a legősibb nyelv és legősibb nép? Mit old meg ez a jelenlegi gondjaimon? Mivel leszek különb ember, ha történetesen a legősibb nép, a legősibb kultúra leszármazottja vagyok?

Nem attól vagyok én értékes, tiszteletre méltó ember, hogy a nagyszüleim arisztokrata családból származtak, vagy éppen 'egészséges' munkás-paraszt eredetűek voltak, hanem attól, amit én meg tudok valósítani. Már ha meg tudok valósítani valamit.

Hozzászólt Kincses Kálmán Július 19, 2013, 12:24am

Kedves Ibolya! Nem kell eldobni a sulykot. "Nehéz hibát kapni a szövegben, mert túl sima, túl simulékony, túlságosan is jól fésült szöveg." Magácskával ellentétben én ismerem ezt az embert. Az idézett szövege nem illik rá. Azt kell mondani, hogy én finnugorista vagyok, ezért nem tetszik, s akkor minden rendben van. Okfejtése Kainnal kapcsolatban megér egy átgondolást. Tehát csak annyit akartam: nem tetszik? rendben, de ne tessék blamálni azt, akinek sarujának szíját sem vagyok méltó megoldozni. Remélem, nem sértettem meg. Én ismerem ezt az embert, és nem 10 perces bevágásból ítélem meg tudományos álláspontját.

Hogyan segíthetsz?

vagy

vagy

PayPal és bankkártya

 vagy

adományozok


Banki utalással

magyarországi átutalással
Számlaszámunk:
10700488-66317874-51100005
(CIB Bank Zrt.)

nemzetközi átutalással
IBAN számlaszámunk:
HU62 1070 0488 6631 7874 5110 0005
SWIFT/BIC: CIBHHUHB

Az adományozás adómentes.


Önkéntes munkával

Jelentkezz és írj az alapitvany[kukac]erdelyimagyarok[pont]com email címre!

© 2019   Created by erdelyimagyarok.com.   Működteti:

Bannerek  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek