Kattints az EMKA blogra, az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány hivatalos blogjára!

Friss hírek és képes beszámolók akciónkról, aktuális eseményeinkről, leírások az általunk szervezett eseményekről és sok-sok egyéb érdekesség.

Sokan vagyunk úgy, hogy vannak bibliai részek amik zavarosak számunkra vagy amiket nem igazán értünk. Ezt a fórumtémát azért hoztam létre, hogy vallástól, felekezettől függetlenül, beszélgessünk ezekről. Vagy csak kérdezzünk, aztán hátha valaki majd tud valami okosat mondani.
Nem számít, hogy valaki református, katolikus, unitárius vagy éppen ateista, nyugodtan lehet kérdezni, témát felvetni, sőt - normális hangnemben - vitatkozni ezekről.

Azt viszont most mondom, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyeknek hangneme túllép egy határt, esetleg megalázó, vagy más hitére-, felekezetére-, vallására nézve sértő, csuklóból törlöm.

A tű foka:
Amikor jórégen, kamaszkoromban olvastam Jézus azon mondását, hogy "könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni" töprengtem egy sort, hogy miért mondhatott ilyen nehéz dolgot Jézus. Arra gondoltam, hogy ezzel azt üzente a gazdagoknak, hogy "slussz-passz ti ki vagytok zárva a Királyságból, ha tótágast álltok, akkor sem juthattok be, merthogy nincs az a teve, amely át tudná préselni magát egy varrótűn".
Aztán később láttam egy dokumentumfilmet Jeruzsálemről, amelyben arról volt szó, hogy a városnak több nagy kapuja volt, amit este bezártak. De, hogy azok, akik később érkeztek, ne maradjanak a városfalakon kívül, létrehoztak a kapu mellett egy szűk kiskaput, amin épp csak egy teve férhetett át málhák nélkül. Ha egy vándor kapuzárás után érkezett Jeruzsálembe megrakott tevéjével, előbb le kellett cuccoljon róla mindent, csak aztán vezethette át a szűk kapun, a strázsák előtt. Ezért hívták azt a kaput a 'Tű fokának'.

Akkor megértettem a hasonlatot: Jézus példázatában nem a gazdagokat zárta ki a Királyságból, hanem arra utalt, hogy tulajdonképpen meztelenül születtünk e világra és meztelenül is térünk vissza. Amikor eljön az időnk és visszatérünk az Atyához, akkor a búcsuzás pillanatában le kell tennünk mindent ami földi és mindazt ami földhöz köt minket.
De vannak olyanok, akik számára a Királyság már elkezdődött e világban, az Úr dolgában cselekszenek és elég erősek voltak ahhoz, hogy előbb lecuccoljanak: ők az első tanítványok, aztán az assziszibéli Ferencek, a Teréz anyák, vagy - csak halkan jegyzem meg - a Böjte Csabák.

Hát így van ez... gondolom én. :-)

Megtekintések: 2173

Válaszoljon erre

Válasz erre a beszélgetésre

Kedves Zsuzsa,
az első résszel egyetértek, ugyanakkor azt gondolom, hogy Jézusnak volt egy tanítása (útmutatása) a tanítványainak, és volt egy tanítása, ami a többi embernek szólt. Amikor a tanítványaihoz szólt, sokszor azt látjuk, hogy azt várta el tőlük, hogy adják fel mindenüket és kövessék őt, folytassák az Ő munkáját. Amikor a többi emberhez szólt, akkor leginkább a szeretetről, a parancsolatokról, a mindennapi életről tanított példázatokban.
Hehe, ez jó. :-))
Muhahhaa, kicsi a világ! :-))
Épp a hét elején küldtem neki meghívót, biztos nem volt ideje még regisztrálni. :-)
Üdvözletem!

A tű fokával kapcsolatos hasonlatnak van egy olyan eleme, ami évekkel ezellőtt vált világosabbá számomra. Konkrétan az "Isten országa" kifejezésre utalok, ami az eredeti görögben inkább "Isten uralmára" akar utalni - és mint ilyen nem annyira időbeli vagy helybeli meghatározást jelent, hanem lelkiállapotot. Ebben az összefüggésben a "bejutni" ige pedig egyszerűen azt jelenti, hogy "megtapasztalni", megtapasztalni azt, hogy mit is jelent az ha engedem, hogy Isten legyen az Úr az életemben és közben pedig Ő maga tegyen engem olyan szabaddá, amilyen lelkiszabadságot csak az Isten adhat.

Ebből a szemszögből nézve talán kicsit világosabb az, hogy Jézus miért állítja szembe a gazdagsághoz való RAGASZKODÁST (értsd a pénz és vagyon "uralmát" az ember fölött) azzal, hogy valaki inkább Istenhez RAGASZKODIK (Őt tartja legfontosabbnak, az Ő uralma alatt akar élni, azt akarja megtapasztalni itt és most, mert tudja hogy csak Isten teszi az embert végtelenül szabaddá).

Jézus, legalább is itt, nem mondja azt, hogy "lehetetlen" a gazdagnak megtapasztalni Isten jelenlétét és annak boldogító "uralmát". Számomra sokkal valószínűbb az a magyarázat, miszerint ha valaki gazdag - és görcsösen ragaszkodik is ehhez a gazdagságához, akkor annak az embernek nagyon nehéz, sőt elképzelhetetlenül nehéz, hogy ugyanakkor megtapasztalja mit jelent Isten országában, Isten uralma alatt de mégis végtelenül szabadon élni és nem félni állandóan attól, hogy elveszthetjük azt, ami nélkül elképzelhetetlennek tartjuk életünket.

Talán érdemes ezzel kapcsolatban Jézus azon mondását is felidézni, amit a Máté evangélium 6. fejezetében, a 24. versnél olvashatunk: "Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez RAGASZKODIK, és a másikat megveti: nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak." (a mammon állítólag a pénz istenére utal). S közvetlenül ezután következik Jézus azon intelme, hogy ne aggódjunk fölöslegesen s törődjünk csak a legfontosabbal, ti. Isten országának keresésével. (Máté egész 6. fejezetét itt is el lehet olvasni: http://merengo.hu/biblia/?k=40;bf=ufo;f=6 )

Hát most egyelőre ennyi jutott eszembe erről a témáról. De biztos volna itt még sok boncolgatnivaló.
Töprengtem egy sort, hogy boncolgassam-e egy kicsit mélyebben ezt a témát, merthogy azt mondják, hogy az ördög a részletekben bújik meg. :-) De alapjába véve mindhárman ugyanazt mondjuk, csak más-más megközelítésből, úgyhogy jól van ez így. :-)
Kedves Zsuzsa,
szép a honlapod, köszi, hogy belinkelted. :-)

Reméljük úgy lesz, de azt nagyon renélem, hogy elgondolkodtató viták is lesznek, mint pl. valóban Isten teremtette-e a világot, vagy Káinnak honnan volt felesége, vagy valóban megtörtént-e a vízözön, vagy volt-e tíz csapás Egyiptom földjén, vagy akár az, hogy Jézus valóban a Messiás volt-e? Igazi eretnek kérdések. :-)
Kedves Csaba!

Az hogy mennyiben eretnek kérdések, amiket feldobtál az előbbi hozzászólásodban, szerintem főleg attól függ, hogy valaki mennyire tekinti a Bibliát történelmi illetve tudományos könyvnek. Mert ha nem ennek tekinti, akkor nem tekinthető eretneknek például az az álláspont miszerint valaki hisz a Teremtő Istenben és nincs problémája az evolucióval. Akkor már az sem probléma, hogy Káin honnan szerzett feleséget vagy hogy a vizözön tulajdonképpen miként zajlott le illetve hogy az egyiptomi csapások mennyiben történelmi tények avagy történelmi tényekre alapozott hitbeli magyarázatok.

Természetesen tudatában vagyok annak, hogy sok hívő ember megütközhet a fenti megállapításaimon, de szerintem csakis akkor, hogyha valaki történelemkönyvként vagy tudományos értekezésként értelmezi a Bibliát. Sajnos eddig tapasztalataim szerint a Krisztus követők nagy többsége – felekezeti hovatartozástól függetlenül – még mindig ezen az alapon kezeli a Bibliát és szerintük muszáj választani a teremtés és az evolució között. Szerintem nem muszáj, csak muszáj tisztázni a kiindulópontot.

Ugyanakkor nagyon sokan, akik tudósnak mondják magukat és nem hisznek Istenben, azért nem tartják elfogadhatónak a Teremtő Istenbe vetett hitet, mert azt úgymond nem lehet tudományos módon igazolni. Ebben szerintem igazuk van, mert ha tudományosan lehetne igazolni, hogy létezik a Teremtő, akkor nem lenne szükség a hitre. Számomra viszont csak azok a tudósok hitelesek, akik azt is bevallják, hogy tudományos módszerrel azt sem lehet teljesen kizárni, hogy létezhet egy mindeneket Teremtő és Létben Fenntartó Isten. Mint ahogy pusztán tudományos módszerrel azt sem lehet igazolni, hogy van lelkünk, én-tudatunk, hogy az érzéseink túlmutatnak a fizikai-biológiai-kémiai valóságokon (azokon amiket még tudományos módszerrel is meg lehet figyelni), s akkor még nem is beszéltünk a tudatalatti világunkról, amit jóllehet nem lehet tudományos módszerekkel igazolni, mégis elég sok tudományos, főként pszichológiai, elmélet és magyarázat feltételezi annak létét. Ezzel kapcsolatban még egy kis apróság: pusztán tudományos megközelítésre alapozva nem mondhatnánk semmit a szeretetről, barátságról, családról, közösségről, stb. Pedig ezek mind fontosak az ember számára, sőt, sokkal fontosabbak mint az, hogy pl. az atom miből áll vagy az általunk megtapasztalt fizikai világ és az egész univerzum tudományosan miként magyarázható.

A Jézus Messiás voltával kapcsolatos kérdés pedig szerintem nem teljesen a fenti kategóriába tartozik, de ezt sem tekinteném eretnek kérdésnek, hisz az első tanítványoknak, apostoloknak is sok időbe telt, amíg végre el tudták hinni, hogy Mesterük valóban több mint ember, sőt hogy Ő azonos a héber szentírásokban megjövendölt Szabadítóval, vagyis a Messiással (tulajdonképpen az összes evangélium és az összes többi újszövetségi szentíráshoz tartozó könyv is erről szól).

Ami szerintem már eléggé súrolná az eretnekség határát, ha megkérdőjeleznénk, hogy Jézus az EGYEDÜLI Messiás, Szabadító, Üdvözítő. Az Apostolok Cselekedetében olvashatjuk Péter apostol szavait: „nincs üdvösség senki másban, mert más név nem is adatott az embereknek az ég alatt, melyben üdvözülnünk kell” (ApCsel 4,12 ugyanez a Károli fordításban így hangzik: „nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.”). Most attól függetlenül, hogy Péter apostol vagy az Apostolok Cselekedetének szerzője, Lukács evangélista mire gondolt amikor ezeket leirta – tény, hogy ez a mondat lett a kiindulópontja nagyon sok vallásos háborúnak vagy ellenségeskedésnek és tulajdonképpen ez jelenti mind a mai napig az egyik legproblematikusabbnak tűnő hitbeli meggyőződést, ami miatt a meggyőződéses Krisztus követők nem nagyon hajlandók elismerni, hogy van MÁS módja is az üdvösségnek (értsd: megváltásnak, lelki szabadulásnak, Istentapasztalatnak, mennyországnak).

Számomra mindenesetre nagy kérdés, hogy MIKÉNT egyeztessem össze Jézusba vetett őszinte hitemet azzal, hogy közben egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy mások nem Jézus által jutnak el UGYANARRA az üdvösségre (és itt most értse mindenki azt, ami számára az üdvösséget, megváltást, mennyországot jelenti). Tehát a nagy kérdésem az, hogy HOGYAN?
Kedves Zsuzsa,

nagyon szép amit leírtál, örülök, hogy megosztottad velünk. :-)
Kedves Zsuzsa!

Mindenekelőtt hálás köszönet azért, hogy megosztottad velünk ezt a személyes Istentapasztalatot. Részemről én azt kívánom és azért imádkozom, hogy ez a folyamatban lévő nagy csoda életedben egyre inkább kiteljesedjen és a gyógyulásod által sok hitre szomjazó embernek segíthess. Bizonyára te is egyike vagy azoknak, akiket Jézus éppen a hitük és a mások hite által gyógyított meg. Tudom, hogy te ismered ezeket a szentírásrészeket, de a fenti mondatom alátámasztásaként mégis megemlíteném a következő részeket: a tíz leprás történetét (konkrétan a Lukács evangélium 17. fejezet 19. versére gondolok »Kelj föl és menj; a hited meggyógyított téged.«); úgyszintén a jerikói vak meggyógyításával kapcsolatban is ezt mondja Jézus »Menj, a hited meggyógyított téged.«(Márk 10,52); Vagy amikor a vérfolyásos asszonynak azt mondja: »Leányom! A hited meggyógyított téged. Menj békével, és légy mentes a bajodtól« (Márk 5,34) vagy »Bízzál lányom! A hited meggyógyított téged.« És abban az órában meggyógyult az asszony. (Máté 9,22); az egyik kedvencem éppen a pogány (értsd nem zsidó) asszony leányának a meggyógyítása, amikor Jézust szinte meg kellett győzni, hogy mások között is tehet csodát, nemcsak a zsidó felei között, de végül mégiscsak kimondja: »Asszony, nagy a te hited! Történjék veled akaratod szerint!« (Máté 15,28). A mások hitével kapcsolatos csodák közé tartozik az is, amikor egy bénát visznek Jézushoz és az ő ”hitüket látva Jézus így szólt a bénához: »Fiam! Bűneid bocsánatot nyertek.«” s hogy szemmel láthatóan bizonyítsa is, hogy a belső gyógyulás hatással van a külsőre is megparancsolja neki: »kelj föl, vedd ágyadat és menj haza!« (Márk 2,5 és 11.versek).

A témához visszakapcsolódva még azt elmondanám, hogy bennem már nagyon sokszor megszületett a csodálkozás az általunk megismert csodálatos világegyetem szemlélése közepette. Más szóval számomra az egész nagy Természet (Föld, Naprendszer, Univerzum) és Élet úgy ahogy van egy nagybetűs Csoda. Minden más csak ráadás. Még annak idején, most már lassan húsz éve, hallottam Heidegger filozófus megfogalmazását a létezéssel kapcsolatban, amit ő kérdés formában tesz fel: miért van egyáltalán valami és miért nincs inkább semmi? S ha komolyan belegondolunk, akkor végső soron minden, ami létezik ebben a nagy világban, tulajdonképpen egy csodálatos dolog, abban az értelemben, hogy nem magától értetődő és nem lehet véletlen. Túl sok véletlen kellene ahhoz, hogy egy ilyen világegyetem egyáltalán létrejöjjön és még több véletlenre lenne szükség ahhoz, hogy ez a világ fennmaradjon akár csak egy másodpercig is, arról nem is beszélve, hogy még akár egy lépésnyit is fejlődjön és jobbá váljon.

Lehet, hogy másoknak ez nem érv, de számomra nagyon is az, hogy véletlenül még soha sehol nem lett rend. Gondolj most a szobádra, a kertre, vagy éppenséggel a felgyülemlett mosogatni vagy mosnivalóra :-) Márpedig annyit egyszerű emberi ésszel is fel tudunk fogni, hogy ebben a hatalmas univerzumban egy csodálatos rend létezik – és még a véletlenként értelmezett kaotikus jelenségek is talán csak azért tűnnek azoknak, mert nem vagyunk képesek icipici emberi agyunkkal meglátni és megérteni a mögötte lévő nagyon bonyolult vagy éppenséggel pofon-egyszerű rendszert.

Ez a puszta emberi, filozófiai, belátás persze nem elég a hithez. Főleg nem elég ahhoz, hogy a Teremtett Világ mögött észrevegyük a Személyes Istent, s akkor még nem is szóltam semmit a Háromszemélyű-Egy-Istenről – ami már önmagában is nagyon elvontnak, sőt ellentmondásosnak tűnik. Pedig hitbeli szempontból olyan egyszerű, mint az egyszer-egy, mert 1x1x1=1. Nemde? Hát persze, hogy nem, csak most ez is eszembe jutott és gondoltam leírom.

Végül még annyit, hogy egy előbbi hozzászólásodban említetted, hogy reméled lassan többen is leszünk itt ezen a fórumon. Hát én is nagyon merem remélni, de hát addig is itt jól eltársalgunk hármasban, vagy négyesben -- aztán hátha majd valaki más is bátran hozzászól vagy kérdést tesz fel a témával kapcsolatban illetve hátha valakinek valami szemet szúr, mert esetleg nem tud egyetérteni és akkor majd muszáj „beleszóljon” a szűkkörű dialógusba. Viszont kezdetnek tényleg nem rossz :-)

Addig is további Áldott Karácsonyi Ünnepeket (elvileg január 6-ig, Vízkeresztig tart a karácsonyi időszak, nemde?) és ha addig nem váltanánk szót, akkor már most BÚÉK!
Kedves Zsuzsa ,
Nagy orom volt olvasni a leveledet , azzal a mely hittel , ami az eletunk alapjan alakul ki es ertjuk meg vegul is annak lenyeget , az elni akarast . Azt az ajandekot , amit karakternek , intelligencianak , erzesekkel teli lelkivilagnak nevezunk hozza letre az eletenergiankat . Vannak megmagyarazhatatlan csodak , amikrol semmi tudomany nem kepes kielegito magyarazatra . Ilyen az elektromossag is , ami hasonlo mint a sajat energiank foka .Kepesegeink a zenere , kepzomuveszetre es mas specialis tudasunk ebbol az elektromos" energiankbol fakad , ami a kod a geneinkben - Isteni eredetu , mert csak egyetlen irott konyv letezik ,a Biblia , ami erendendoen megmagyarazza az eletunket , a torvenyeinket .Minden mas variacio, filozofia csodot mondott , mert nem tudta igazolni a Galaktikank bonyolult rendszeret . Megfejthetetlen a zsenialis alkotas titka .Isteni alkotas Sok szeretettel es hittel Kata
Kedves István!

Kétszer is elolvastam az írásodat, és az a helyzet, hogy nagyon hasonlóak a nézeteink, szinte mindennel egyetértek amit írtál. Különösen a "mindeneket Teremtő és Létben Fenntartó Isten" ragadott meg, mert ez a "Vagyok Aki Vagyok", avagy más fordításban "Én a Lét Vagyok" értelemszerű megfelelője.

Azt gondolom, hogy a Biblia egyszerre írja le egy nép történelmét, és Isten tanítását ill küldöttei kapcsolatát az emberekkel. A Biblia nem egy egységes mű, a különböző könyvek, különböző korokban keletkeztek. Ezért aztán, a teremtéstörténetet úgy kezelem mint egy legendát, aminek igazságtartama szimbolikusan van elmesélve, az utána következő részeket egészen Ábrahámig pedig szájhagyomány útján terjedő mondaként, és Ábrahámtól Mózesig tartó részt immár jórészt írott eseményekként, amely írások Mózes korában még létezhettek. Ez mind, valamikor Mózes idejében kerülhetett összefűzésre, amit ma Mózes első könyvének ismerünk. Természetesen erre nincsenek történelmi bizonyítékok, hanem maga a leírt történet hordozza magában azokat a jellemzőket, amelyekből elméleti szinten rekonstruálni, következtetni lehet annak valóságtartamára. Például ezáltal valószínűsíthető az is, hogy habár az van írva, hogy Mózes 120 évet élt, ez mégsem így történt. (Ezt most nagyon hosszú lenne leírni.)

Mózes második könyve már közvetlen az események megtörténte után íródhatott, amelyre történelmi bizonyítékok is akadnak. Rögtön az I fejezet 11-ben említve van Pithom és Ramszesz városa, amelyekről a történészek, régészek azt állították, hogy nem létezhettek, mivel Egyiptomban semmilyen utalás nem maradt fenn arról, hogy lett volna olyan város, amelyet az egykori fáraóról neveztek el. Aztán 1930 környékén, amikor Tanisz városát tárták fel, egy véletlen folytán találtak egy másik várost is, amelyet szintén feltártak és egyértelműen kiderült, hogy a várost Per-Ramszesznek hívták, amelyet a Kr.e. XII-ik századig fővárosként használtak. Ez azért is fontos felfedezés, mert megtalálták a hatalmas, 400-500 hadiszekér- és ló befogadására alkalmas istállót is. Korábban, amikor megpróbálták rekonstruálni a kivonulás történetét, sok volt a fehér folt, mert a Biblia írja, hogy a fáraó hatszáz lovasszekérrel vette őket üldözőbe őket, de a (feltárásig) ismert városok területén egyszerűen nem létezett ekkora katonai állomás. Tehát a Biblia nagyon pontosan megőrizte az akkori események krónikáját, és egyes tudományos állításokkal szemben az a meggyőződésem, hogy Mózes könyvei nem Salamon korában, hanem már jóval korábban, Mózes idejében folyamatosan íródtak. Fontos bizonyíték erre az is, hogy Mózes nem volt körülmetélve. Márpedig, ha Mózes története a későbbi leviták (papok) által kitalált történet lenne, akkor egészen biztos, hogy nem egy olyan embert találnak ki a zsidóság megmentőjének, aki nem részesült abban a szövetségben, amit Isten kötött Ábrahámmal. Márpedig a Mózes II, 4:24-26-ból ez világosan kiderül.
De vannak más közvetett bizonyítékok is, hogy Mózes története nem légből kapott. A mai vallás-történelem elég pontosan ismeri az akkori korban élő népek istenképeit. Azonban Mózes Istene, a "Vagyok Aki Vagyok", teljesül egyedülálló és felfoghatatlan az akkori átlagember számára. Nem csupán azért, mert monoteista istenképről van szó, hanem, mert nem hasonlítható senkihez és semmihez, ami a földön, levegőben, vízben él és mozog, épp ezért tilos Őt bármilyen formában ábrázolni. Egy Freud-tól eredő tudományos nézet megpróbálja az üldözött Ekhnathon fáraóval azonosítani Mózest, merthogy ő is akkortájt élt, ő volt az első egyiptomi uralkodó, aki vallásreformot hirdetett, és a sokisten-hit helyett bevezette a monoteizmust. Csakhogy ezen kívül semmi sem stimmel, tekintve, hogy az általa kreált Aton istent emberként vagy kosként ábrázolták, akinek istennő felesége is volt. Hogy Mózes láthatatlan Istene mennyire felfoghatatlan volt az akkori emberek számára, azt jól bizonyítja az a történet is, amikor Mózes negyven napig fent volt a hegyen, és a nép egyszerűen kényszerítette Áront, hogy készítsen nekik aranyborjút.

Tehát, mint látható, az emberek nem voltak képesek akkortájt arra - de még jóval később sem (lásd görög mitológia) - hogy egy olyan istent találjanak ki, amely (1)láthatatlan, (2)semmihez nem hasonlítható a földön. Ezért, ha a papok/leviták ki akartak volna találni egy istent, akkor mindenképp olyat kellett volna találjanak, amelynek nevében vezetni tudják a népet és ehhez rengeteg példa akad a sumér és az egyiptomi kultúrákban.

Tulajdonképpen amit itt leírtam, az nem a hit témaköre, hanem a kutatásé, egyfajta hobbié, amellyel régmúlt korok cserépdarabjait illesztjük össze. A hit ezen túl van, egy olyan belső bizonyosság, amely ésszel nem felfogható és amelynek nincs köze a földi tudományokhoz. Nagyon jól írtad, hogy: "pusztán tudományos megközelítésre alapozva nem mondhatnánk semmit a szeretetről, barátságról, családról, közösségről, stb. Pedig ezek mind fontosak az ember számára, sőt, sokkal fontosabbak mint az, hogy pl. az atom miből áll vagy az általunk megtapasztalt fizikai világ és az egész univerzum tudományosan miként magyarázható."

Jézus Messiási voltával kapcsolatban most már nem maradt időm, de vannak érdekes részek. Már Énokh könyvében (apokrif írás, nincs benne a Bibliában) meg volt írva az eljövetele, mint "az Ember Fia, akié az igazság és akinél az igazság lakik és aki a titkok minden kincsét ki fogja nyilatkoztatni". Ez azért különös, mert az "Ember Fia"-ként van nevezve, ahogyan Jézus gyakran hívta magát, ugyanakkor ez az apokrif irat a Kr.e. a VI-ik században már létezett, sőt a qumráni leletek között is találtak belőle részeket. És ahogy látjuk, így is történt, bölcsessége, tanításai, áldozata a Föld minden sarkába eljutott és akiket megérintett, Isten Fiaként tekintenek rá. Meg volt írva már jóval korábban, hogy minden vezérnél és királynál hatalmasabb lesz, csak mindenki egy olyan uralkodót várt, mint a földi királyok.

Volt egy érdekes kérdésed: "Számomra mindenesetre nagy kérdés, hogy MIKÉNT egyeztessem össze Jézusba vetett őszinte hitemet azzal, hogy közben egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy mások nem Jézus által jutnak el UGYANARRA az üdvösségre (és itt most értse mindenki azt, ami számára az üdvösséget, megváltást, mennyországot jelenti). Tehát a nagy kérdésem az, hogy HOGYAN?"

Nem tudom a választ, de - ahogy megismertem - az Atya elég bölcs ahhoz, hogy gondja legyen minden élő lélekről. :-)
Kedves Zsuzsa!

Nekem sem volt részem abban, hogy ilyeneket tanuljak, csupán hobbiból foglalkozom ezzel. Nehezen tudnék adni könyvcímeket, mert ezek nincsenek így leírva sehol, amit írtam, azok csupán a meglátásaim. Kereséseim során amit a leggyakrabban használok, az a Biblia CD-men található Katolikus Biblia jegyzetei, az Ó-Szövetség könyveihez pedig leginkább a Tora jegyzetei (a rabbinikus magyarázatok néha pontosabbak, részletgazdagabbak). Van még egy apokrifgyűjteményem, amely "Apokrif iratok" sorozatcímet viseli, ezt a Ferenciek terén valamelyik vallási könyvesboltban vettem régen.

Ezen kívül, leginkább az internetet használom keresgélésre. Erre az egyik legjobb keresőprogram a Google (www.google.hu) és a Wikipédia (www.hu.wikipedia.org). De könyvcímeket, oldalcímeket itt sem tudok adni, mert általában történelmi, régészeti cikkeket keresek, amelyek összefüggésben lehetnek valamely Bibliai eseménnyel.

Sajnálom, hogy nem tudok jobban segíteni.

RSS

Hogyan segíthetsz?

PayPal segítségével

adományozok itt

átutalással

Számlaszámunk:
10700488-66317874-51100005
(CIB Bank Zrt.)

nemzetközi átutalással
IBAN számlaszámunk:
HU62 1070 0488 6631 7874 5110 0005
SWIFT/BIC: CIBHHUHB

Az adományozás adómentes.


Önkéntes munkával

Jelentkezz és írj az alapitvany@erdelyimagyarok.com email címre!

© 2022   Created by erdelyimagyarok.com.   Működteti:

Bannerek  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek