Kattints az EMKA blogra, az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány hivatalos blogjára!

Friss hírek és képes beszámolók akciónkról, aktuális eseményeinkről, leírások az általunk szervezett eseményekről és sok-sok egyéb érdekesség.

Április 2011 blogbejegyzések (35)

Dúdoló

Atyánkfia szeret dúdolni, fütyörészni is, bár utóbbi - barátai szerint - inkább csak sittyegés, egyfajta kevercse füttynek-dalnak. Családi vonás, genetikai örökség, üti el, hisz' anyja is mindig énekelt varrás, vasalás közben, legtöbbször a Hadd menjek Istenem mindig feléd... kezdetű dicséretet, néha meg egy sok versszakos népéneket, idézve leánykora boldog napjait.

Apja is dúdolgatott favágáskor, permetezéskor, passzítva a ritmust a fejszesuhintáshoz vagy a nyomókar metronómjához. A…

Folytatás

Írta Ozsváth Sándor Április 30, 2011, 10:04am — 31 megjegyzés

Mézédes tavaszban

Virágtenger tavasza,

bűvös illata, zamata.

Méhekmódi szorgalom,

mézecske a jutalom.

 

Fejedelmi ízek gyűlnek,

emlékké vegyülnek.

Öregszem?

Édesapám:

-Ki mézzel jár,

megnyalja az ujját.

Milyen igaz ez - tette hozzá bölcsen,

éppen méhészkedősen.

 

Tapasztalom én is,

gyümölcsfáim égig.

Mézük iszom szomjasan,

ó, tavaszi illatban.

 

Mézédes, palckozott…

Folytatás

Írta Nagy Magdolna Április 29, 2011, 7:00pm — 8 megjegyzés

Életrajzrészlet (MARCSDORKA-VERSEK)

 

(Gábornak, ki balkáni katángkórónak nevezett)

Füvészkertjében a natúrának,

kiszikkadt parlagon,

koldus utak mentén,

csavargók magányát nótává szépítve,

megromlottméz-keserűn

csordalegelő közepén is néha,

daccal a valóság nyers erőire,

élt!Mert örök kényszer a gyógyítás

és a szembenállás,

ha kell, a széllel,

a megátalkodott viharok gúnysötétjével.Teste tejét könnyen kiadta,

a belső fehére…

Folytatás

Írta Fekete Erzsébet Április 29, 2011, 2:13pm — 4 megjegyzés

Felsír az öreg Föld...Felsír az öreg Föld, nem bírja tovább,

Zokog a Napkorong, elejti sugarát.

A patak sem nevet, a tenger is hallgat,

Nem találnak ők sem mellettünk nyugalmat.

Könnyeznek a fák is, könnyavarban járok.

A kertünkben itt-ott pityergő virágok.

Mert Ég és Föld között füstfelhő gomolyog,

Fogytán az oxigén, mindenki nyomorog.

Szemetes az erdő, szenved ember, állat,

Földünk pusztulóban, sivataggá válhat.

Szennyezett környezet.…

Folytatás

Írta Berekméri Edmond Április 29, 2011, 9:58am — 31 megjegyzés

Térkép (MARCSDORKA-VERSEK)

 

A vidékek vonásai hangsúlyosan kirajzolódnak

valami finoman lágy,

megfoghatatlanul könnyű,

bársonyos tapintású

lélekhártyára,

formák és színek ivódnak be mélyen a rostokba,

s míg dőrén suhansz egy-két országnyit előre,

a bíborfestéken, a vékony rétegeken

erővel áttör a távolság kedélye,

s mit a pergamen felszívott, megőrzött,

fakó ábrává, megszakadt vonallá,

színehagyott, jeltelen jellé sorvasztja a

tér-idő…

Folytatás

Írta Fekete Erzsébet Április 27, 2011, 3:09pm — 12 megjegyzés

Lakodalmi előzetes Lófalván

        Lófalván nem volt még lakodalom bonyodalmak nélkül.

        Történt egyszer, nem is olyan feledésbe enyésző régen, hogy elhangzott a harmadszori hirdetés is a szószékről a fiatal pár életre szóló szándékával kapcsolatosan: lófalvi ifjú házasságot szándékozik kötni egy ökörfalvi hajadonnal. Mivel egyik faluból sem érkezett ellenérv a falu ékesen szóló méltóságos urához, elkezdődött a nagy készülődés. Kezdték a laskával, disznóöléssel folytatták, sorra mártírhalált halt a fiatal…

Folytatás

Írta Szilágyi Mihály Április 27, 2011, 9:25am — 28 megjegyzés

Keserű kalandok II.

Első húsvétom ideát

 

Jött a tavasz, és jött a húsvét is jóidővel, mezei zölddel, ahogy illik. Én is ünnepibe öltöztettem a lakást, poroltam, sikáltam, mostam, festettem sok pirostojást, azaz írtam is mindenféle színűt, hogy jobban örüljünk neki. Oly fösvények voltak abban az évben az oktatás vezérei, hogy húsvét után azonnal iskolába parancsoltak bennünket. Mindenki helyénvalónak is találta, csak én morogtam, hogy három nap a tavaszi vakáció.

 

-Mi, mit mondasz?…

Folytatás

Írta Bálint Mária Április 26, 2011, 12:16pm — 9 megjegyzés

Nótázni csodálatos dolog

Ozsváth Sándor Mulassunk! című blogbejegyzése ihletett és adta az ötletet, hogy én is írjak néhány sort a közös mulatozások felejthetetlen emlékeiről.

 

Mulatni, nótázni nagyszerű dolog. Legénykoromban (közvetlenül a rendszerváltás előtti és utáni években) rendszerint összeültünk a sáromberki kultúrotthon klubtermében, s nagyokat énekeltünk. Ezeknek a közös…

Folytatás

Írta Berekméri Edmond Április 25, 2011, 1:30pm — 5 megjegyzés

A prímás

Atyánkfia családjában hat nemzedék óta minden elsőszülött fiú ugyanazon keresztnevet viseli. Mivel nevük napja a sorban legnagyobb nemzeti ünnepünk után következik, náluk pirosbetűs ez is. Ilyenkor, régen - az anyák-nagymamák kedvenc szavajárását idézve - ha kutyába rúgtak, akkor is Sándort találtak. Atyánkfia gyermekkorában, e nevezetes nap előestéjén, legalább tucatnyi hasonnevű ülte körül a tisztaszoba nagyasztalát hol ennél, hol annál a rokonnál-kománál,  s egy kis "félkaros" munka után…

Folytatás

Írta Ozsváth Sándor Április 25, 2011, 1:17pm — 12 megjegyzés

Gondolatok a Remény ünnepére

Ma is, mint mindig, az embernek szüksége van reményre.

A tárgyaknak, növényeknek, állatoknak nincs szüksége reményre.

Azok anélkül is jól megvannak, tudnak létezni, tudnak élni, tudják élvezni a puszta létet. Az ember viszont remény nélkül nem tud létezni, nem tud élni, nem tud szeretni, s nem is képes hinni semmiben és senkiben.A húsvéti ünnep mindenkinek jelent valamit.A meggyőződéses Krisztus-követők legfőképpen Jézus szenvedését, hal…

Folytatás

Írta Borbély B. Sándor Április 24, 2011, 1:44am — 4 megjegyzés

Hajnal előtt

Hajnal előtt

 

Még bírom. Még viszem, cipelem.

Nem teszem le, jaj, nem tehetem!

Hozzám kötözték, erős a szál,

nem oldja el, csak majd a halál.

 

Viszem. Az úton meg-megrogyok.

Ha elérném bár a hajlatot,

onnan majd... talán... jaj, nem tudom,

de nem állhatok meg félúton!

 

Viszem. A hátam már sajog,

nem tudom merre, hol vagyok.

Sírok, könny marja szememet:

viszem, viszem…

Folytatás

Írta Andre Ilona-Ibolya Április 21, 2011, 10:15am — 8 megjegyzés

SZERENÁD

„Június volt, s ujjongtunk, nincs tovább” - így kezdi Ady Endre „Üzenet egykori iskolámba” című versét. Manapság ez az ujjongás már áprilisra-májusra esik, s meg kell jegyeznem: nem mindenkinek kellemes.

Lehet, hogy rossz környéken lakom, lehet, hogy túl sok errefele a nem igazán közkedvelt pedagógus, különben mivel magyarázhatnám azt az ocsmányság-áradatot, ami napok óta beömlik esténként az ablakomon.

Este hét óra után előkészíthetném a füldugót, de éppen nincs kéznél. Így…

Folytatás

Írta Réthy Emese Április 20, 2011, 11:42pm — 34 megjegyzés

Feszítsd meg

Feszítsd megPercek óta tapogatta a falat, de a villanykapcsolót sehogy sem sikerült megtalálnia. Persze, ez is egy új albérlet örömeihez tartozik. Hetek telnek el úgy, hogy semmit sem talál az ember a megszokott helyén. Sikerült mindent lesodornia egy kis asztalkáról. Utoljára egy keskeny műanyag tárgyat markolt. Halk kattanás, majd elöntötte a szobát a vibráló fény. Álmatlanság ellen a legjobb, zökkent kezében egy fél doboz sörrel a rozoga ágy szélére, melynek rugói feljajdultak.… Folytatás

Írta Szilágyi Perjési Katalin Április 20, 2011, 7:48pm — 12 megjegyzés

Mulassunk!

Atyánkfia székelyföldi, pár éve "nyugalmazott néptanító". Kiterjedt rokonsága révén otthon van Csíkban, Gyegyóban, s utóbb, megözvegyülvén, kedves időtöltése lett a rokonlátogatás. Esküvő, keresztelő nincs nélküle, hívják unokák, jó barátok mindenfelé. Atyánkfia szeret - s tud is - mulatni, amúgy magyar módra, cigányzenével.

Most Debrecenben van. Bő húsz éve nem járt errefelé. Addig évente kereste fel kedves városát, még diákkorában szerette meg Móriczon keresztül, meg aztán mint…

Folytatás

Írta Ozsváth Sándor Április 18, 2011, 7:15am — 31 megjegyzés

Csend hon(ol)

Leszállt a néma éjszaka,

szakadt dunna fölöttem,

a sötétség fehérben.

Felhők az égen mind megálltak.

 

Kis rés tátong, nagyon sok.

Csodálatos az égbolt.

Csillag csak egy aprócska pislákol,

de hol?

(Mit üzen? - kérdezem.)

A vén Hold is dereng a takaró alól,

titkot őrzőn, mit sem sejtőn aluszik.

Csend van.

Hallgatom, egyedül vagyok nagyon.

 

"Borostyán" házban álomtakarón,…

Folytatás

Írta Nagy Magdolna Április 17, 2011, 3:30pm — 5 megjegyzés

Rám néz a csótány

Ülünk a konyhában és szemezünk. A hűtőszekrény oldalán pihen és bátran szembenéz velem, flegmatikusan, az az érzésem, valósággal kiröhög. Pedig azt mondják, a csótány fél az embertől. Na, ez aztán nem.

Amikor beköltöztünk a panellakásba, és ismerőseim hosszasan mesélték nekünk a csótány- és svábbogár-sztorikat, bizonyos voltam benne: ezek amolyan panelos „horgászmesék”, nincs is ennyi rovar a világon. De azért elhívtam a csótányirtókat. Ők kijöttek, akkurátosan bepreckeltek mindent,…

Folytatás

Írta Réthy Emese Április 16, 2011, 1:48pm — 1 megjegyzés

Kecskeólban

Kecskeólban

 

Ülök a műzsörszé nadrágkosztümömben - ez most a menő, meg a praktikus, meg úgyse lehet mást kapni, mert ez a divat - és bőszen hintázom a széken. Tehetetlenségemben. Megint a "mit tegyek, mit tegyek" gondolat uralta el egész elmémet. Kint ragyogóan süt a nap, bent mindenki szemlesütve ír. Azt a mindenit, meg a hétszázát, s a fűzfán fütyülő rézangyalát!

- Írjál már - szólt rám a fennebbvalóm.

- Hagyjál már gondolkozni - hallom magamat.

Miként…

Folytatás

Írta Bálint Mária Április 15, 2011, 11:30pm — 7 megjegyzés

ANYÁM TYÚKJA

Javasolom, építsék át a telefonfülkéket. Legyenek az oldalfalak átláthatatlan, törhetetlen és hangszigetelt anyagból. Az ajtók legyenek belülről zárhatók, és a kabin falai érjenek a földig. Az ötlet nem légből kapott, a gyakorlat, a kényszer követelné meg ezt, ahhoz, hogy a fülkéket rendeltetésszerűen lehessen használni. Így ugyanis nem kellene hetente újraüvegezni, ha idegesebb honfitársaink a sikertelen beszélgetés, vagy a túlöntött alkohol okozta dühüket itt élik ki. Továbbá nem…

Folytatás

Írta Réthy Emese Április 15, 2011, 8:33pm — 3 megjegyzés

Miből lesz a székely cserebogár?

              Történt,hogy a Jóisten,2007 június 4-én délután fél ötkor,Judit húgomat pici kislánnyal ajándékozta meg. Erdélyben,Marosvásárhelyen.

Gyönyörű kislány,haja enyhén hullámos,szőkés vörös,szeme zöldeskék,bőre és kicsi lelke hófehér.

Teltek a napok,évek,nődögélt ügyesen s esze is kiválót mutatott.

Mint legtöbb rokonommal,barátommal,velük is az interneten húztuk szorosra kapcsolatunk szálait.

Aztán következtek a családi nagy napok,Krisz konfirmálása,Andris…

Folytatás

Írta Dr.Menyhártné Szövérfi Katalin Április 15, 2011, 2:05pm — Nincsenek hozzászólások

Felismerés (MARCSDORKA-VERSEK)

Kit a szélcsend is viharként perzsel,

s mint ördögszekeret, zörget a szél,

kit a béke is börtönbe zárhat,

s mint virágot, sebez a dér,

annak a búvóhely is csak stáció,

ama tizennégy állomás egyike,

hol bénák a cirénei Simonok,

s posztó a Veronika kendője.

 

Menekülhetsz  -  a mindenerő elől,

meglapulhatsz - a csillagok mögött,

áltathatod magad - a  nincséjjelekkel ,

önnön gyengédet lelkedben  -…

Folytatás

Írta Fekete Erzsébet Április 15, 2011, 1:23pm — 4 megjegyzés

Havi archívumok

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1999

Hogyan segíthetsz?

PayPal segítségével

adományozok itt

átutalással

Számlaszámunk:
10700488-66317874-51100005
(CIB Bank Zrt.)

nemzetközi átutalással
IBAN számlaszámunk:
HU62 1070 0488 6631 7874 5110 0005
SWIFT/BIC: CIBHHUHB

Az adományozás adómentes.


Önkéntes munkával

Jelentkezz és írj az alapitvany@erdelyimagyarok.com email címre!

© 2024   Created by erdelyimagyarok.com.   Működteti:

Bannerek  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek