Kattints az EMKA blogra, az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány hivatalos blogjára!

Friss hírek és képes beszámolók akciónkról, aktuális eseményeinkről, leírások az általunk szervezett eseményekről és sok-sok egyéb érdekesség.

Mennyei derű

 

Pár napja került kezembe egy amerikai jezsuita azonos c. kötete, a humor, a nevetés és a lelki élet kapcsolatáról. Mintha csak a tréfás kedvű Gondviselés játszadozott volna velem, miután -az alig egy hét alatt a mennyei öröm országába költözött két nagy ívű humorista-színész,- Robin Williams és Bajor Imre (R.W. állandó magyar hangja) néhány nagysikerű filmjét volt szerencsém újra megtekinteni. Elgondolkodtatott a színész őszinte önmaga, mert hitelesen megjátszott szerepeiben, sziporkázó humora mögött is ott bujkált valamiféle szomorúság, belső nyugtalanság, s amint az élete is mutatja, bizonyos fajta boldogtalanság.

James Martin SJ könyvét olvasva aztán kitárulkozott előttem Istennek egy kevésbé ismerős, szokatlan, de mégis valóságos arca: aki mosolyog, aki derűs, aki tele van életörömmel…

 

A szerző, bőséges történelmi, bibliai és szakirodalmi hivatkozással, kilenc fejezetben tárgyalja a humor, a jókedv, a nevetés, az öröm „problematikáját” könnyed, olvasmányos, viccekkel teletűzdelt stílusban, és arra „lyukad ki”, hogy az öröm erény. Nélkülözhetetlen a mennyországba való felkészüléshez. Az öröm, a nevetés az egészséges lelki élet része. Az öröm a szeretetből táplálkozik, és Isten maga a szeretet. Isten jókedvében teremtette az embert és határtalan a „fantáziája”. Mindig képes meglepni minket. A humorral mi is „elejébe mehetünk” gondviselésének. Máskülönben ő tanít móresre, és „húzásaival” Ő kényszerít térdre minket. Ha kell lovagias, ha kell, megviccel minket.  Átlépve törvényszerűségeken és „tudományos”, vagy közmegegyezéses szabályokon más mértékegységgel mér, mint mi, másképp „osztja a kártyákat”. Az utolsókból elsők lesznek, a mustármagból fa terebélyesedik, az utcanők megelőzik a törvénytudókat…

 

Ezért nekünk is „vissza kellene hoznunk a mosolyt, a nevetést, a jókedvet, a humort a keresztény élet perifériájáról a szívébe”.

 

Az Ó- és Újszövetség tele van humoros történetekkel, megmosolyogtató példázatokkal. Ábrahám, Nóé, Jákób, Jónás és a többi bibliai főszereplő mind mélységes kapcsolatban vannak Istennel, és ez a bizalmi viszony teszi örömtelivé néha fájdalomtól sem mentes életüket. Mert az öröm azokra jellemző, akik ezt a bensőséges viszonyt ápolják, és akik hálásak Isten áldásáért.

A jezsuita író finom különbségeket tesz a humor, a vicc és a nevetés között. Mint mondja, a „humor, a komikum iránti fogékonyság nemcsak képesség, hanem fejleszthető, tanulható. Bizonyos helyzetekben is benne rejlik.” Lehet egészséges és lehet káros. „Olykor pontosan nehéz megmondani, valami mitől humoros, miért tűnik viccesnek, hogy miért is nevetünk. Az udvari bolond vagy a bohóc ugyanakkor az a figura, aki gyakran felismeri az igazságot.. Mert ami vicces, az gyakran igaz is.”

 

 A nevetés viszont cselekedet. Az öröm természetes kifejeződése. Ellentétben az örömmel, de hasonlóan a humorhoz, a nevetés lehet pozitív vagy negatív előjelű. Ha valaki viccünkön nevet, az beragyoghatja egész napunkat. Ám ha valaki rajtunk nevet, az tönkreteheti. Az öröm mindig a tiszta szívből, a szeretetből, Isten jelenlétének önkéntelen felismeréséből ered. Tiszta lélek, belső béke nélkül, hátsó szándékkal humorunk könnyen epés cinizmusba, maró gúnyba csap át, nevetésünk röhögéssé vagy ízléstelen csúfondárossággá változik. A fintor, a grimasz, a komolytalan, felszínes, mindenből viccet csinálás, nem a lelki intelligencia jellemzője. A jézusi öröm, életkedv fesztelen és felszabadult, sosem bántó, még akkor sem, ha éle van és sokatmondóan mély.

 

Humor nélkül élni lehet, de nem érdemes.

 

A humor a lélek immunrendszere, belső egyensúlyunk karbantartója. Nem mások kigúnyolása a cél, nem megalázni akar, sem erőfölényt fitogtatni. A találó helyzetfelismerés, inkább a mélyről tör elő, és a nyelv leleményes fordulataival képes helyreállítani a fonákjára fordított világot.

 

A humort nem vehették el tőlünk a huszadik század nemzetsorvasztó történelmi leckéi sem. A háborúk, a fogságok alatt éppúgy, mint a kommunista börtönökben az imádság és a szűrő nélküli cigaretta mellett a humor tartotta a lelket, őrizte meg az erdélyi magyar ember lélekjelenlétét.

 

Humor nélkül nincs pozitív gondolkodás, nincs bizalom a jövőben. A humor kioltja a fölösleges aggodalmat, és megóv a kétségbeeséstől. A humor a lélek derűje. Edzésben tartja a fantáziát, átjárhatóvá teszi a valóság és a képzelet közti határokat, bepillantást enged a lélek belső mozgatórugóiba, és oldja a körülmények miatti feszültséget. Enyhíti az élet terheit, megoldást kínál sokszor megoldhatatlannak tűnő kérdésekben, megkönnyíti a másik ember szeretetét, segít felülemelkedni különbségeinken és legyőzni nehézségeinket. A jóízű humor tehermentesít a nyomorúság nyomásától, balzsam a testi fájdalmakra, és reményt ad a csüggedt szívű embernek.

 

Jézus egész élete, tanítása tele van humorral. Ez még akkor is igaz, ha a szerző – kutatásai is bizonyítják –, szerint az evangélisták valószínű a szenvedéstörténet központba helyezése miatt, nem foglalkoztak túl sokat a „vidám Jézussal”. Vagy talán nem illett az akkori irodalmi kánon „komoly” koncepciójába. De Jézus példázatait, „vándortanítói” stílusát figyelve megkapó az a könnyedség és élvezet, amellyel az emberek között járt, tanított és gyógyított. Kereste velük az asztalközösséget, evett és ivott velük, „vette a lapot” ha provokálták, érzékelte és értékelte mások humorát. Sugárzott belőle az életöröm, a jóindulat, nem félt a konfliktusoktól, tele volt jókedvvel és szabad volt. Szabad volt arra, hogy az legyen, akinek tudta magát. Kereste a peremre szorultak társaságát, elfogadta a menyegzői meghívásokat, részese volt a kollektív örömnek, megmosolyogtatta a gyermekeket és felnőtteket egyaránt.

 

Jézus spontaneitása már önmagában is sok örömre, a komoly, tartásos viselkedni tudó „elit” számára is megütközésre adott okot. Ha egy vámos vagy írástudó ünnepi asztalánál ettek, ittak, táncoltak, akkor ott örültek is. Az Úrnak tehát jó humorérzéke volt(van…). Történetei tele vannak hajmeresztő fordulatokkal. Csípősek és provokatívak. Példázataiban ott bujkál a szellemesség, poénos félreszólás, meglepő visszakérdezés, abszurdum. Ezek mind a humor kellékei. A korabeli hallgatóság biztos, hogy élvezte, ugyanakkor nem tudta egyből „lenyelni”, ahogyan Jézus az isteni igazságokat ilyen könnyedséggel, de első hallásra képtelenül hangzó módon tálalta. Gondolhatunk a talentumokról szóló példabeszédre, amelyben egy vagyonos ember vidáman átadja szolgáinak hetvenöt év bérét. Egy aranytalentum abban az időben egy munkás tizenöt évi bérével volt egyenértékű… Ezek a komikus túlzások is fricskát jelentettek az akkori társadalmi rend vezetőinek, hogy elgondolkozzanak, hogy felkeltse a figyelmüket Isten nagylelkűségére.

 

 A jezsuita szerző hosszan sorolja a bibliai humor-példákat, és nagyon sok viccel, megtörtént sztorival fűszerezi a könyv lapjait. Mintegy biztatva minket is: merjünk önmagunk lenni. Ne vegyük túlságosan komolyan magunkat, legyünk vidámak, használjuk humorérzékünket. Nem vigyorgó félnótásokra, de nem is mogorva, karót nyelő, savanyú képű „szentekre” van szüksége a világnak, hanem hitüket örömmel, laza természetességgel megélő hús-vér emberekre.

 

Gyakoroljuk tehát a humort, mert az élet nem annyira egy teszt, mint inkább gyakorlás. Földi életünk készület a mennyei lakodalomra. És csak úgy ad ízelítőt a mennyei koncertből, ha már itthon gyakorolunk a hangszerünkön.

 

S akkor jöjjön egy kis ízelítő a könyvből: O’Connors bíboros, aki New York érseke volt a nyolcvanas -kilencvenes években, egy alkalommal részt vett egy adománygyűjtő vacsorán. Az est végén a ceremóniamester odament a mikrofonhoz, és kezdte felsorolni mindazoknak a nevét, akik segítettek az esemény megszervezésében. Sajnos azonban rossz volt a memóriája, és az összes nevet elfelejtette, így minden újabb köszönetnyilvánításkor előhúzott a zsebéből egy kis kártyát, és arról puskázta le a következő nevet: „Szeretném, megköszönni az adománygyűjtő bizottság elnökének, ööö…(elővette kártyáját és rápillantott)… Mr.Smitnek. És szeretném megköszönni kommunikációs igazgatónknak… (elővette a kártyát)… Mr. Johnsnak. Továbbá szeretném megköszönni az igazgatótanács elnökének… (elővette a kártyát)… Johnsonnak.” Végül azt mondta: „Most pedig az emelvényre szólítom O’Connors bíborost, hogy mondjon áldást.”

   A bíboros kiment a pódiumra, és így szólt: Mindenható Istenünk. Köszönjük ajándékaidat, amelyekkel elhalmoztál minket. És tesszük ezt fiad, ööö … (hamiskás mosollyal elővett egy cédulát és rápillantott)…Jézus Krisztus nevében. Ámen.”

sebipáter

 

James Martin SJ: Mennyei derű (Öröm, humor és nevetés a lelki életben, Új Ember Kiadó, Bp. 2013, Jezsuita Könyvek)

Megtekintések: 221

Szólj hozzá !

A hozzászóláshoz tagja kell hogy legyen a Erdélyi magyarok a világban –nak.

Csatlakozzon a(z) Erdélyi magyarok a világban hálózathoz

Hozzászólt Sebestyén Péter Szeptember 15, 2014, 8:10pm

Jessz. Nem is az enyém, hanem az Isten áldása ...  legyen minden jó kezdeményezésen+!

Hozzászólt Sebestyén Péter Szeptember 15, 2014, 8:05pm

Na, ammá jó ötlet! Én is szívesen csatlakozom. Hajrá!

Hozzászólt Sebestyén Péter Szeptember 15, 2014, 7:58pm

Kedves Tivadar, köszönöm, s örülök, hogy egy húron pendülünk.

Kedves Dalma, ne féljen+!

Hozzászólt Csiszér Tivadar Szeptember 15, 2014, 7:49pm

Ha megcsinálod, én aktív támogató tagja leszek. ;)

Hozzászólt Csiszér Tivadar Szeptember 15, 2014, 7:37pm

Ha még Isten és az Ő egyszülött fia, a mi Urunk Jézus Krisztus is humorkedvelő, akkor én sem hagyom alább a mókát, Péter Atya. xD

Komolyra fordítva a szót: lapos világunkban, szürke hétköznapjainkban sokszor nem vagyunk tudatában mennyire szükséges a pozitív hozzáállás, a derűs szemlélet. Hogy miért vagyunk képtelenek belátni ennek fontosságát? Talán sznobizmusból, berögzült előítéletekből, vagy egyszerűen megkeseredett létünkből adódóan. Az öröm, a humor, ha nem is hoz konkrét megoldást bajainkra, de feloldhat nyomasztó terhek súlya alól. Ennek hiánya eredményezte az életbe belefásuló embereket, a beképzelt vagy valós depressziósokat. A humorban szerintem sem „mások kigúnyolása a cél, nem megalázni akar, sem erőfölényt fitogtatni”. Ezt kegyetlenül szapulom én is, ugyanolyan „jóindulattal”.

Szebb, vidámabb jövőt!

Tiszteletem.

Hozzászólt Sebestyén Péter Szeptember 12, 2014, 1:53pm

Tiszta jószívvel, doktor úr!

Hozzászólt Dr. Bige Szabolcs Csaba Szeptember 12, 2014, 1:45pm

Köszönet a mai tanításért!

"A humor a lélek immunrendszere, belső egyensúlyunk karbantartója. Nem mások kigúnyolása a cél, nem megalázni akar, sem erőfölényt fitogtatni. A találó helyzetfelismerés, inkább a mélyről tör elő, és a nyelv leleményes fordulataival képes helyreállítani a fonákjára fordított világot."

Hozzászólt Sebestyén Péter Szeptember 11, 2014, 9:44pm

Kedves Dalma, persze, hogy megengedem.  Azért választottam.  Mélységesen egyetértünk a ropogós, belülről fakadó, önfeledt nevetés tekintetében is. Úgy gondolom, Isten is kedvét találja az örömöt sugárzó, nevető emberben.

Hogyan segíthetsz?

PayPal segítségével

adományozok itt

átutalással

Számlaszámunk:
10700488-66317874-51100005
(CIB Bank Zrt.)

nemzetközi átutalással
IBAN számlaszámunk:
HU62 1070 0488 6631 7874 5110 0005
SWIFT/BIC: CIBHHUHB

Az adományozás adómentes.


Önkéntes munkával

Jelentkezz és írj az alapitvany@erdelyimagyarok.com email címre!

© 2021   Created by erdelyimagyarok.com.   Működteti:

Bannerek  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek