Kattints az EMKA blogra, az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány hivatalos blogjára!

Friss hírek és képes beszámolók akciónkról, aktuális eseményeinkről, leírások az általunk szervezett eseményekről és sok-sok egyéb érdekesség.

Sokan vagyunk úgy, hogy vannak bibliai részek amik zavarosak számunkra vagy amiket nem igazán értünk. Ezt a fórumtémát azért hoztam létre, hogy vallástól, felekezettől függetlenül, beszélgessünk ezekről. Vagy csak kérdezzünk, aztán hátha valaki majd tud valami okosat mondani.
Nem számít, hogy valaki református, katolikus, unitárius vagy éppen ateista, nyugodtan lehet kérdezni, témát felvetni, sőt - normális hangnemben - vitatkozni ezekről.

Azt viszont most mondom, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyeknek hangneme túllép egy határt, esetleg megalázó, vagy más hitére-, felekezetére-, vallására nézve sértő, csuklóból törlöm.

A tű foka:
Amikor jórégen, kamaszkoromban olvastam Jézus azon mondását, hogy "könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni" töprengtem egy sort, hogy miért mondhatott ilyen nehéz dolgot Jézus. Arra gondoltam, hogy ezzel azt üzente a gazdagoknak, hogy "slussz-passz ti ki vagytok zárva a Királyságból, ha tótágast álltok, akkor sem juthattok be, merthogy nincs az a teve, amely át tudná préselni magát egy varrótűn".
Aztán később láttam egy dokumentumfilmet Jeruzsálemről, amelyben arról volt szó, hogy a városnak több nagy kapuja volt, amit este bezártak. De, hogy azok, akik később érkeztek, ne maradjanak a városfalakon kívül, létrehoztak a kapu mellett egy szűk kiskaput, amin épp csak egy teve férhetett át málhák nélkül. Ha egy vándor kapuzárás után érkezett Jeruzsálembe megrakott tevéjével, előbb le kellett cuccoljon róla mindent, csak aztán vezethette át a szűk kapun, a strázsák előtt. Ezért hívták azt a kaput a 'Tű fokának'.

Akkor megértettem a hasonlatot: Jézus példázatában nem a gazdagokat zárta ki a Királyságból, hanem arra utalt, hogy tulajdonképpen meztelenül születtünk e világra és meztelenül is térünk vissza. Amikor eljön az időnk és visszatérünk az Atyához, akkor a búcsuzás pillanatában le kell tennünk mindent ami földi és mindazt ami földhöz köt minket.
De vannak olyanok, akik számára a Királyság már elkezdődött e világban, az Úr dolgában cselekszenek és elég erősek voltak ahhoz, hogy előbb lecuccoljanak: ők az első tanítványok, aztán az assziszibéli Ferencek, a Teréz anyák, vagy - csak halkan jegyzem meg - a Böjte Csabák.

Hát így van ez... gondolom én. :-)

Megtekintések: 1519

Válaszoljon erre

Válasz erre a beszélgetésre

Kedves Sándor, és 4ek! :)
A miért, szerintem is rossz kérdés, ha másért nem, hát mert a legjobb válasz rá a csak! Azért mert az Ő útjai kifürkészhetetlenek, meg ilyesmi. Én nem ismerem annyira a Bibliát, hogy idevágó részletekkel rukkoljak elő, teljesen laikus vagyok, ha úgy tetszik pogány.
Ez a kérdés bennem is megfogalmazódott, és ha Istentagadó lennék, akkor azt mondanám, ha Ő lenne, nem történnének ilyenek. A Haitiek nem voltak bűnösebbek nálunk, az Indonéziaiak sem, akkor meg miért ők, miért nem mi? Vagy miért nem valamelyik arab ország, vagy épp a mindent uralni akaró nyugat? Kivétel nélkül mindannyian megérdemelnénk, épp oly egyformák vagyunk a katasztrófák előtt, mint Isten előtt. Talán már mélyebbre süllyedtünk a vízözön előtti népeknél is, sokkal mélyebbre. Nem fogok itt világvége látomásokat jósolni, nem szándékom, és nem is gondolom, hogy ez történik.
Egy ideje kerülget egy rossz érzés, folyton jelen van, mint egy lidércnyomás. Azt érzem, hogy nagyon nem jól van ez így, nagyon nem jó ez a világ, ez a társadalom, ez a civilizáció! Mindenki látja, érzi, sejti, hogy nem jó ez már így, változni, változtatni kéne, viszont senki nem tudja merre, hogyan, vagy csak nem szól.
Azt kérdem néha magamtól, hát itt mindenki vak? Vagy ennyire közömbösek vagyunk, ennyire magunkkal vagyunk elfoglalva. Ha mindenki elégedetlen, akkor miért nincs mégsem változás?
A fenti kérdést olvasva, újra elkapott ez a rossz érzés. Miért? Az jutott eszembe, talán mert ez is egy tanítás, mert meg kéne tanulnunk végre érzékenyek lenni embertársaink iránt, mert meg kell tanulnunk a leckét, nincs én, te, ő. Mert súlyos próbatételek elé nézünk, és összefogás nélkül, bizony elveszünk.
Azt gondolom, ez a világ lassan válaszút elé ér, és az ember nem maradhat meg olyannak amilyen, ha nem változik elpusztul. Bevallom félek, és néha úgy érzem nem vagyunk képesek a változásra, talán nem is akarunk még igazán jobb emberek lenni. Félek csak néhányan vagyunk ezzel így, és ezek a néhányak is csak ritkán gondolnak erre, túl elfoglalnak minket a hétköznapjaink, a megélhetésünk, a személyes vágyaink, sérelmeink.
Állj meg ember, állj meg világ, és csendesedj el, csak egy picit! Tedd végre azt amit a szíved diktál, az Ige, ha úgy tetszik!
Ez jutott eszembe, Haiti azt jelenti: Állj meg ember, és hallgasd a szíved! Szükséged lesz rá!
Csak ennyit akartam elmondani. Örülök a topicnak, én egy olyan ember vagyok, aki több mint 1 évtizede nem tette be a lábát Isten házába, de szerintem van hitem. Lehet úgy üdvözűlni, hogy nem követ az ember semmilyen egyházat? Aki nem ismeri Jézus tanítását, az kárhozatra ítéltetett? Nem elég az, ha megpróbálok egyszerűen ember lenni, és a lelkiismeretem szerint cselekedni, még akkor is, ha nem ismerem Mózes kőtábláit? Nem Isten akarata szerint cselekszem, ha a szívem követem? Mi más lenne bennem az isteni, mint a minden gonoszságomra felháborodó lelkem? Üdvözlettel Csoma
Akinek hatalma van, sok pénze van, vagy mindkettő, az nem akar változni se, változtatni se. A disznófejű nagy úr eluralkodott a társadalomban. A többiek pedig csendesek. Talán nem akarják belekeverni a hangjukat a ricsajba, úgy érzik semmi értelme. (Ezt sokan mondják) Talán már erejük sincs, beletörődtek a nincsbe, a kiszolgáltatottságba. Talán elnyomják, elhallgattatják őket. Esetleg verik is. Zeng tehát az orcátlanok, az erőszakosak, a fosztogatók és egyéb nemtelenek hangja.

Mindenki összefogást követel (Miért nem fogNAK össze az emberek?) a betelefonálós műsorokban is. (Vajon ő kivel fogott össze? Miben?) Azokat a műsorokat nézők eléggé megegyztek ebben, de senki nem mondja HOGYAN. Való igaz, amit az öreganyáink mondtak: ahol három magyar összejön, azok már összevesznek. KÖZÖS ÉRTÉKRENDET kellene elfogadni, és azt egyen-egyen követni. Ezen nem is kell sokat vitatkozni a politikusoknak, készen van. A tíz parancsolat betartása már jó kezdet lenne. A biblia az, ami minden etikai kódexnél régebbi, s ma is megállja a helyét. Minden egyház, legalább vasárnaponként tanítja is az embereknek. ("Ne hagyjátok a templomot, s az iskolát")

Sok ismerősöm tipródik egyedül, mert tudása és lehetősége lett volna tenni valamit, de nem tett semmit. Szokás itt a fűnyíróelvre hivatkozni. (A fűnyíró maga a társadalom.) De csak a felfele törekvőket érinti: ha valaki kimagaslik a többiek közül, levágják a fejét, de ha valaki kicsi, az nem zavar senkit, azzal nem törődnek, hogy lehetne a többiek szintjére felhozni. (Nehogy valakinek most a megalázó segélyezési rendszer jusson eszébe... )

Nekem is eszembe jut sokszor az a római bölcsesség, hogy jaj annak a társadalomnak, akinek mártírokra van szüksége. Bizony mártíromság nélkül még követendő példánk is alig akad.
Sok felötlő gondolatomból most röviden ennyi. :-)
Köszi szépen, át fogom böngészni... ha majd sikerül elapasztanom a frssen megnyilt forrásvizet.
Addig-addig ájtatóskodtam, míg végül hajmosás közben sikerült vizet fakasztanom az egyik fürdőszobai bekötőcsőből. Pedig még botom sem volt. mint Mózesnek... :-)
Friss tag vagyok, beleszólok, nem válaszolok, inkább kérdek. Miért kel a meghatározhatatlan korú bibliát szavaira szedni? Miért nem mer senki a saját hitével élni, a saját elképzeléseivel, a saját szerzett tudásával? Miért csak az a bűntelen , aki hisz a keresztény vallásban, aki Jézust elfogadja Isten fiának? Miért kel valamilyen dogma, vallás tanainak a követője lenni, hogy segítőkész, emberséges legyen a szűkebb és távolibb környezetével ? A kereszténység előtt is éltek emberek, nem szólt Isten semmit és még is fejlődtek, szaporodtak, tapasztaltak, tanultak saját hibáikból, akkor is voltak jó és rossz emberek. Nem határozta meg senki, hogy milyen irányba fejlődjenek, pedig jól fogott volna végül nekünk is, nem itt tartanánk, hogy tönkre tegyük a saját életet adó földünket, kilőjük az utolsó szarvast, kivágjuk az utolsó fát, elsivatagosítsuk a földet és gyilkoljuk egymást. Nem vagyok Isten tagadó, elképzelem hogy van egy tudat valahol jóval a naprendszereken, a mi dimenziónkon túl, de csak elképzelem, nem tudom, ez is hit.Sok helyen olvasom, hogy a biblia is újításra, átírásra szorul, mert sok benne az ellentmondás. Már a nagy vallások is arra tendálnak, hogy elfogadják az evolúciót.A tömbökbe tömörült vallásirányzatok egymással szemben állnak, emberek ölték és ölik egymást az Isten nevében.Most meg ebben a kis közösségben is vitázunk egy egy mondaton, kinyilatkoztatáson.Tisztelem Jézust, aki jót akart a tömegnek, a kisembereknek a maga módján. Asszony szülte ember volt, ha ő Isten fia volt, akkor mi mindnyájan Isten fiai vagyunk, még az iszlamisták, budhisták, hinduisták stb stb is.Nem vallás ellenes vagyok, higyjen mindenki, amit jónak lát, amitől megnyugszik, ahonnan remél valamit, de le kéne mondani az agreszivitásról, a saját hitem ráerőszakolásáról másokra. Egy biztos hogy a verejtékkel megszerzett tudást, soha nem fogom felcserélni a hittel, ami nem más, mint egy konkrét bizonyítékkal alá nem támasztott állítás elfogadása. Hívők bocsássatok meg, attól még megpróbálok ember maradni, jó értelemben. Hitem az evolúció, bibliám Richard Dawkins Isteni téveszme könyve.
"Miért kel a meghatározhatatlan korú bibliát szavaira szedni?"

Nemtom. :-)

"Miért nem mer senki a saját hitével élni, a saját elképzeléseivel, a saját szerzett tudásával?"

Ez jó kérdés. Mit nevezeünk saját hitnek, szerzett tudásnak? Hisz minden ember beleszületik valamilyen hit- és tudásrendszerbe. Ugye a legnagyobb szakadék az állatvilág és az ember között ott van, hogy az ember a megszerzett tudást át is tudja adni szóban, írásban. Innentől aztán az emberiség történetében nyomon lehet követni a különböző hitek, hiedelmek, vallási irányzatok születését, fejlődését, kihalását.
De van itt még két fontos dolog is. Az egyik az, hogy az ember az egyetlen, amely képes felfogni a halál, az elmúlás tényét, ugyanakkor alig van olyan ember aki tudat alatt képes lenne ezt feldolgozni.
A másik dolog, ami szemben áll az előzővel, hogy nagyon sok ember életében vannak olyan szellemi, lelki megtapasztalások, amelyek túlmutatnak jelenlegi földi világunkon és még a legmodernebb pszichológiai ill. agykutatási irányzatok sem képesek választ adni ezekre. Beszélhetünk Freud és Jung időnként erőltetett teóriáiról vagy a homloklebeny "vallásos" területének elektromágneses stimulálásáról, ezek nem konkrét válaszok, csupán feltételezések egy adott jelenségre.

"Miért csak az a bűntelen , aki hisz a keresztény vallásban, aki Jézust elfogadja Isten fiának?"

Visszakérdezek, szerintem érteni fogod. :-) Istennek vagy embernek volt szüksége bűnökért való áldozatra? Mi célja volt az Ó-Szövetségben a bárányáldozatnak, majd később Isten Fiának az áldozatára?
Másrészt pedig mutass nekem egy olyan embert, hívőt vagy nem hívőt, aki még nem követett el bűnt akarva vagy akaratlanul. És most nem olyanra gondolok, amit a vallási dogmák tanítanak, hogy az ember eleve bűnösnek születik, hanem olyan kisebb-nagyobb cselekedetekre, amit valaki a felebarátja ellen tett és a lelkében tudja, hogy ez helytelen volt.

"A kereszténység előtt is éltek emberek, nem szólt Isten semmit és még is fejlődtek, szaporodtak, tapasztaltak, tanultak saját hibáikból, akkor is voltak jó és rossz emberek. Nem határozta meg senki, hogy milyen irányba fejlődjenek, pedig jól fogott volna végül nekünk is, nem itt tartanánk, hogy tönkre tegyük a saját életet adó földünket, kilőjük az utolsó szarvast, kivágjuk az utolsó fát, elsivatagosítsuk a földet és gyilkoljuk egymást."

A kereszténység előtt is, után is azt tették az emberek amit akartak, csupán az ideológia volt más. Ugyanakkor vitathatlan, hogy Jézus tanításai pozitív változásokat hoztak az emberiség fejlődésében, lásd pl. Assziszi Ferenc-, Teréz anya-, Albert Schweitzer-, illetve rengeteg olyan keresztény szervezet működését, amely elsőként van azokon a helyszíneken, ahol valami tragédia történik (lásd legutóbb Haiti földrengés).

"Sok helyen olvasom, hogy a biblia is újításra, átírásra szorul, mert sok benne az ellentmondás."

A Biblia egyszerre írja le egy nép történetét és Isten küldötteinek tanítását az embereknek. Évszázadok, évezredek különböző írásaiból alakult ki, nincs mit átírni rajta, úgy jó ahogy van. Aki érdeklődik iránta, megtalálja majd benne azt, amit neki üzen.
Amúgy, nemtom milyen ellentmondásokra gondolsz, ha van kedved írd ide, beszélgessünk róla.

"A tömbökbe tömörült vallásirányzatok egymással szemben állnak, emberek ölték és ölik egymást az Isten nevében."

Látom szereted a rókákat, hadd válaszoljak egy Anthony de Mello történettel: :-)
A vadász látott valamit a fák mögött mozogni, s a kutyáját utána uszította. Az ki is ugrasztott egy rókát, és olyan helyre kergette, ahol a vadász meglőhette. A haldokló róka így szólt a kutyához:
- Neked sosem mondták, hogy a róka a kutya testvére?
- De - válaszolta a kutya. - De ez csak idealistáknál és butáknak való. A praktikusok számára a testvériséget az azonos érdekek teremtik meg.

"Asszony szülte ember volt, ha ő Isten fia volt, akkor mi mindnyájan Isten fiai vagyunk, még az iszlamisták, budhisták, hinduisták stb stb is."

Nem. Majd akkor lesztek Isten fiai, amikor olyanná váltok a szívetekben mint Jézus, úgy éltek és úgy cselekedtek, mint Ő, anélkül, hogy Őt utánoznátok. Addig legfeljebb csak szeretnétek Isten fiai lenni. :-)

"Nem vallás ellenes vagyok, higyjen mindenki, amit jónak lát, amitől megnyugszik, ahonnan remél valamit, de le kéne mondani az agreszivitásról, a saját hitem ráerőszakolásáról másokra. Egy biztos hogy a verejtékkel megszerzett tudást, soha nem fogom felcserélni a hittel, ami nem más, mint egy konkrét bizonyítékkal alá nem támasztott állítás elfogadása."

Ígérem, nem kergetlek majd fakereszttel a templom körül azzal, hogy "térj meg". :-)

"Hívők bocsássatok meg, attól még megpróbálok ember maradni, jó értelemben. Hitem az evolúció, bibliám Richard Dawkins Isteni téveszme könyve."

Én is hiszek valamilyen szinten az evolúcióban, de nem istenítem. A teremtés vs. evolúció kérdésében a legtudományosabb válasz jelenleg a "nem tudjuk". Ez így korrekt és őszinte, a többi pusztán hit kérdése, bármelyik oldalról is legyen szó.
Tisztelt Éva,
Nem kell, csak ajánlatos (!), szavaira szedni a Bibliát.
Valószinű, ha annyira ismerné a Bibliát is, mint '' a verejtékkel megszerzett tudás"-t ismeri, akkor tudná, hogy személyhez szól ez a "meghatározatlan korú" könyv, valószinű értené is, ha elég nyitott lenne a befogadására.
Elnézést, hogy keményen fogalmaztam, én csak csendben követlem a hozzászólásokat.
Nekem még sok tanulnivalóm van.
Tisztelettel
Ildikó
Ildiko , egyetertek es koszonom . szeretettel Kata
Új tag vagyok, szeretettel üdvözlök minden honfitársamat.Egy pár gondolattal én is hozzájárulok az itt ólvasottakhoz. Nagyon jónak tartom Éva hozzászólását mert ösztönzönek éreztem a leírtakat. Szerintem ha a bibliát szó szerint vesszük akkór elveszítjük a tanítás lényegét. Példaként a sok közül azt a részt hozom föl mikór a házasságtörö asszonyt meg akarják kövezni, mert így mondja a törvény. Jézus a homokba ír, és megkérdezik töle hogy mi az Ö véleménye... Tovább ismerös mindenkinek a részlet.
Az én értelmezésem szerint - mert ezt sehól sem halottam még, ebben a megvilágításban - az asszonyt Jézus megmenti.Mért ? Hisz bünös a törvény szerint. Tehát ö a törvényen is túl lát ami számára sokkal fontosabb.Ö nem követi a törvényt? Hisz ö is Mózes törvényét kéne kövesse.Ezért öt is vád alá helyezhetik. Ez öt nem érdekli. Nem is az a fontos számára hogy az asszonyt megmentse a halál tórkából. Van egy fontosabb célja, amit az elsö kövel kapcsolatba mond.Megmenti a közösséget a bünözéstöl.Inkább magára vállalja a törvényszegö szerepét, nem kórholja a tömeget - szeretete annál hatalmasabb volt -
közösséget vállal velük jóváhagyva a szándékot és megmenti öket a bün elkövetésétöl.Végül amit az asszonynak mond az ugyanúgy szól a tömegnek.
A biblia elmélkedésre, meditációra késztet.Nem tudom könyvként ólvasni, rejtett értelme van amire rá kell jönni és - itt a másik dolog amihez hozzászólnék - a legnagyobb segítség erre a mi egyéni élettapasztalataink, nem utólsó sórba a bukásaink, amelyek mint jelzölámpák virítanak a lelkiismeretünkbe és elmélkedésre, majd változásra ösztönöznek.Sokkal ólcsobb és kényelmesebb lenne a tapasztaltakra hallgatni, de mi fejlödésre vagyunk hívatva és a tapasztalás egy nagyon fontos eszközünk. Tehát igaza van szerintem Évának abban hogy merjünk elindúlni önállóan úgy hogy a Jézusi szeretet kisérje gondolatainkat
és akkor valóban vigyázni fogunk erre a csodálatos bólygóra amely anyagából van testünk és garantálva vissza is fogadja majd ha elhagyjuk azt továbbmenvén hisz mi azt imádkozzuk hogy: hiszek az örök életbe
vagy nem igazán?
Az hogy milyen irányba fejlödtünk azt mi határoztuk meg.A kapott szabadakarat segitségével. Viszont aki a legjobban tiszteli a mi szabadakaratunkat az pont Isten. Ö tudja hogy minden út... mi nem. Ezekután elképzelhetö hogy nem is tesz külömbséget közöttünk lehetünk akármilyen vallásuak vagy ateisták. Csak mi teszünk külömbséget egymás közt ami Isten és ember elött igazán nagyfokú tapasztalatlanságra vall.
Ha életünket annak a szenvedélynek a parányi részével élnénk amivel Ö az Universzumot létrehozta akkor a Menyórszág bóldogságát élnénk itt a földön. Vagy nem a képmására vagyunk teremtve?
Valóban van a Tudat amiröl Éva szól de AZ nincs tölünk távol. Bennünk és körülöttünk van.Részei vagyunk ennek a csodálatos Tudatnak.Ez az örömhír amit Jézus elmondott.Söt halálával és föltámadásával számunkra be is bizonyított.A test legszörnyübb kínzása sem akadály Isten csodálatos terve elött.Mindenki elhagyja az anyag börtönét.Tovább megyünk.Jézus tette a legtöbbet az emberiségért mert nem csak elmondta tanításait hanem be is bizonyította, cselekedeteivel, életével, és halálával. Kell ennél több?
Vannak dólgok amik nem felelnek meg a valóságnak Jézussal kapcsolatba, amit be is tudok bizonyítani.
Valóba változtatni kéne.Igaz amit Éva mond. Pl. Jézus nem rokona Dávidnak. József nevelöapja volt.
Nekem személy szerint nagyon fájt amit a bibliába róla írtak.Ma sem hiszem hogy a kereszten azt mondta
" Istenem Istenem mért hagytál el engem " Mert ha igaz lenne akkor Isten nem a jóságos atya akiröl Jézus így beszélt minden tanításában, hanem a büntetö Isten akiröl Jézus soha sem emlékezett így meg.
Kedves András!

Nagyon fontos példázatot hoztál fel a Bibliából. Ez a példázat kulcsfontosságú a kereszténységben, mert rengetegen félreértik és félremagyarázzák. Mégpedig úgy, hogy tulajdonképpen Jézus eljövetelével és szeretetével a Tízparancsolat háttérbe került, mintha a keresztyének számára már nem lenne ugyanolyan hangsúlyos annak betartása, vagy legalábbis az arra való törekvés. Pedig a mérlegnek van egy nyelve és van két serpenyője, és Jézus ebben teremtett egyensúlyt, de sokan csak azt a serpenyőjét szeretik előtérbe helyezni, amelyben a "Szeretet-Megbocsátás" tanítás áll. Kár, hogy nem idézted végig Jézus példázatát, mert Jézus egy ugyanilyen fontos kulcsmondatot mond a végén. Ez pedig az, hogy " Én sem kárhoztatlak, eredj el és többé ne vétkezzél!" De ugyanezt mondja Jézus a János 5:14-ben, amikor meggyógyította az embert, aki nem tudott felkelni a nyoszolyájáról: "Ímé meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod!"

Tehát a lényeg az, hogy Jézus eljövetelével a Tízparancsolat nem lett eltörölve, - és ezt Ő maga is kijelentette -, hanem tökéletessé lett téve. Ugyanis a Tízparancsolat önmagában nem tartalmaz sem büntetést, sem megbocsájtást. Azt tudjuk, hogy az Ó-Szövetségben a bűnnek büntetés volt a következménye, Jézus tanítása viszont abban volt merőben új és szokatlan, hogy megmutatta a másik utat: a szeretetet és megbocsájtás útját. De ehhez szükség van arra, hogy az ember belül, a szívében, a lelkében felismerje az igazságot. S hogy ez mennyire így van, azt pont a két lator példázata mutatja: az, amelyik őszinte bűnbánattal fordult Jézushoz és bevallotta, hogy bűnős életet élt, megkapta Tőle a megbocsátást. De Jézus a másik latornak nem mondott semmit.

Szándékosan közelítettem meg a témát hétköznapi, gyakorlati szempontból, de természetesen el lehet vinni a fonalat egy "felsőbb" szintre is. Arra a szintre, ahol már nincs szükség sem Törvényre, sem büntetésre, sem bűnbánatra, sem megbocsátásra stb. mert ott már csak a magától értetődő Szeretet Létformája van, amely többek között magában foglalja a "szeresd Istent és felebarátodat mint temagadat" is. Vagy ahogy Gyökössy Endre mondta, ez már nem "homo sapiens", hanem "homo christianus". De mivel nem ez az általános, így inkább maradok a hétköznapi-, esendő embernél mint amilyen én is vagyok, időnként meg-megbotolva, kegyelemre szorulva, mint bármely olyan ember, aki nem jutott el a "homo christianus" szintre. Summa-summarum, Jézus tanítása a Szeretetről, nem jelenti azt, hogy nem kell ugyanúgy törekedni a Tízparancsolat betartására, mint Jézus eljövetele előtt.

Írtad, fáj az, amit a Bibliában írtak, azaz, hogy nem hiszed, hogy a kereszten ezek lettek volna az utolsó szavai: "Istenem, Istenem mért hagytál el engem". Ne felejtsük el, hogy Jézus nem az Atya volt, hanem a Fiu, s mint olyan, emberként született le közénk. Tudjuk, hogy ugyanúgy szenvedett mint bármely ember, sőt, ahogyan a Gecsemáné kertben le van írva, vért verejtékezett gyötrelmei közepette. Így, én nem igazán tudok meglepődni utolsó szavain, hisz fizikailag Ő is ugyanolyan szenvedések között tette le testét, mint bármely más ember. Isten jóságát és igazságát viszont abban is látom, hogy - hitünk szerint - feltámasztotta Őt, tehát az Igazság egyensúlyba került.
Ugyanakkor azt is írod, hogy "Mert ha igaz lenne akkor Isten nem a jóságos atya akiröl Jézus így beszélt minden tanításában, hanem a büntetö Isten akiröl Jézus soha sem emlékezett így meg." Jézus valóban a szerető Atyáról beszélt, ugyanakkor azt is mondta, hogy az ítéletet egészen a Fiunak adta. És bizony Jézus a Máté 8-ban beszél a külső sötétségre való kivetésről, de hasonló példázatokat találunk a Máté 13, 22, 24, 25 fejezetekben is. Tehát így kerek a dolog, ha a szerető Atya mellett ezt is figyelembe vesszük.
Kedves Zsuzsa és Kálmán
Köszönöm kedves válaszotokat.Meg szeretném kérdezni ha én Jézus szeretetparancsa alapján élek, melyik parancs ellen vétek a Tizparancsolat közül?
Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedböl, teljes lelkedbölm teljes elmédböl, minden erödböl, felebarátodat mint önmagadat.
Kedves András,
egyik ellen sem, hiszen ez a "szeretetparancsolat" tartalmazza az összes többit. Ha ezt meg tudod valósítani életedben, akkor Áldott Ember vagy.
Kedves Zsuzsa!
Nagyon jó téma,szeretem.Ön így ít:"Jézus mégis Dávid fia,mivel édesanyja Mária is Dávid törzséből származik. Mária apja Joachim (Galilea Názáret) anyja Anna(Betlehem). ( apokrif iratok Tischendorff)"Kérem tisztelettel részletezze egy kicsit pontosabban ezt az állítását.
Szeretettel András

RSS

Hogyan segíthetsz?

PayPal segítségével

adományozok itt

átutalással

Számlaszámunk:
10700488-66317874-51100005
(CIB Bank Zrt.)

nemzetközi átutalással
IBAN számlaszámunk:
HU62 1070 0488 6631 7874 5110 0005
SWIFT/BIC: CIBHHUHB

Az adományozás adómentes.


Önkéntes munkával

Jelentkezz és írj az alapitvany@erdelyimagyarok.com email címre!

© 2021   Created by erdelyimagyarok.com.   Működteti:

Bannerek  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek