Kattints az EMKA blogra, az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány hivatalos blogjára!

Friss hírek és képes beszámolók akciónkról, aktuális eseményeinkről, leírások az általunk szervezett eseményekről és sok-sok egyéb érdekesség.

Üdvözlet minden érdeklődőnek,

Aki még nem tudná, felhívnám szíves figyelmét arra, hogy július 11-én Erdőszengyelben emlékműavatásra készülnek. Az emlékmű az ott 1848-ban (nyilván magyarok által) kivégzett
100 román vértanú emlékére állíttatik és hatalmas cécóval kerül majd avatásra. Erről bővebben értesülhetnek az Erdőszengyeli ortodox egyház honlapján. (http://parohia-sangeru-de-padure.ro/page.php?3
és http://parohia-sangeru-de-padure.ro/page.php?14)


Az egyetlen probléma az, hogy szerény történelmi ismereteim szerint Erdőszengyelt az 1848-as
forradalomnak még csak a szele sem érintette meg. Sőt a faluban ennek az eseménynek még csak csíráját sem őrzik, az itt lakó románok szinte idilli békességben éltek együtt magyar sorstársaikkal, emberemlékezet óta.

Van azonban egy sanda gyanúm: a fent megjelölt honlapon a "tiszteletes" több ízben és következetesen összetéveszti Erdőszengyelt (Sáromberkétől keletre) Mezőszengyellel (Mezőbodon közelében). Erre utal az első okiratos említésre való hivatkozás (poss. Zengel,1333), de később, az oktatásra vonatkozó adatok is a mezőszengyeli iskolára
vonatkoznak. (Lásd a Mezőszengyeli iskola honlapját: http://scoli.didactic.ro/scoala_generala_sanger_jud_mures/)


Érdekes módon a mezőszengyeli iskola történetére vonatkozó adatok szó szerint megegyeznek az erdőszengyeliével. Nem ismerné a tiszteletes a saját faluja nevét? Vagy jó ködösíteni, mert zavarosban jobban húznak a halak? Miért nem vette a fáradtságot, hogy legalább megváltoztassa a szöveget, ha már manipulálni akar.

És végül csodák csodája: A mezőszengyeli iskola honlapján és a mezőszengyeliek egy másik lapján ( http://www.ecomunitate.ro/Istoric%2817461%29.html) is utalás történik egy 1848-as incidensre, ahol 100-nál is többen életüket veszítették. Érdekes, ugye? Persze óvatos az utalás és nem derül ki az áldozatok nemzetisége... Hogy miért? Hát egyszerűen azért mert magyarok voltak. 1848 október 18-án a románok kiirtották a falu lakosságának nagy részét. A Révai lexikon szerint a románok körülzárták a falut és ígéretük ellenére gyilkolták le a kapituláló magyarokat. Nem ellenőriztem ezeket az adatokat ez csak gyanú, de megalapozott gyanú. Egy hivatott és avatott történész véleménye mindenképpen jól jönne.

Konklúziók? Nem tudom... Egyszerűen képtelen vagyok rendszerezni. Még találkoztam történelemhamisítással, de olyat, hogy egy történelmi hazugságnak emlékművet állítsanak, ráadásul egy teljesen más, attól teljesen idegen településen - még nem hallottam. Tény az, hogy avatóünnepségre készül Erdőszengyel jámbor ortodox lakossága és várják az erdélyi ortodoxia jeles képviselőit. Ha a gyanúm valós, akkor a tömegmanipuláció és a történelemmel való visszaélés iskolapéldája az, amit Dumitrescu Mihai parókus úr művel...

Egyszerűen nem tudom, mit lehet tenni. De ezt nem lehet annyiban hagyni. Amit tehetek, az az, hogy észrevételeimet (és köszönöm azoknak, akik erre a figyelmem felhívták) közlöm mindenkivel, akit ismerek, remélve, hogy olyan kézbe kerül, aki tehet is valamit annak érdekében, hogy az a békés együttélés és szolidaritás, ami az erdőszengyeli emberekre évszázadokon át jellemző volt, megmaradjon.

Tisztelettel:

Nagy-Vajda Domokos


Megtekintések: 441

Válaszoljon erre

Válasz erre a beszélgetésre

A valotlanságokkal hamisittással saját magukat jellemzik.
A valóság megismerésért kérem Keressék fel az Édes Erdély honlapot és a Mezőszengyel cimszavakat át keresgélni.
Még mindig sokan vagyunk naivak a román és bizony a magyar médiákkal kapcsolatban.
Vajon létezik gerinces hozzá állás egy ilyen problémához, vagy hasznosabb a stucc poltika , vagy állandó farkcsoválás és pitizés poltika meggondolásokból, sokszor még a tőrténészek. sunnyognak nem tisztük a vélemény nyilvánitás és annak vállalása, ez igy jó, ha teljes igazságot feltárják, de sajnos a létezó igazságot sok féle képpen lehet tálalni.
Tisztelettel fkcs.
Legfontosabb talán az lenne,ha megjelenne a román sajtóban is,mert igy csak a szokásos egymás mellett való elbeszélés ismétlődik unos-untalan,és csakis saját magunkat,,világositjuk"fel ,mint ahogy ez lenni szokott!
Tisztelt érdekeltek,

Kötelességemnek érzem, hogy értesítsem önöket, hogy új információk merültek fel az ügy kapcsán. Egyelőre úgy tűnik, hogy Erdőszengyelben is volt román nemzetiségű áldozata az 1848-49-es forradalomnak. Egyed Ákos történész úrnak köszönhetően megtudtuk, hogy 1850-ből származó, osztrák források szerint 1848 októberében 5 román nemzetiségű, görög katolikus vallású személy hunyt el Erdőszengyelben, tisztázatlan körülmények között. A forrás - lévén osztrák eredetű - nem számol be a magyar áldozatokról.
Ez kétségkívül némi jogi és erkölcsi alapot nyújt az "emlékműnek", de semmiképpen nem indokolt a meghúszszorozott létszám, így a manipuláció és a történelemhamisítás ténye fennáll - amennyiben újabb adatok nem bizonyítják az ellenkezőjét.
A továbbiakban sem hagyjuk abba az ügy minél teljesebb feltárását, ennyivel tartozunk önmagunknak és a történelmi igazságnak is.
Hódmezővásárhely sem maradt ki a románok hőstetteikből, ugyanis a világháboru alatt mikor előrenyomultak a tiszáig és megszállták a várost gyilkolták a fegyvertelelen polgári lakosokat pontosan 56 fiatal férfit.Van is egy emlékmű a város szélén melyen szerepel a mártírok neve, Egyszerü paraszt fiatalok senkinek sem ártottak, mentek a mezőre kapálni,elkapták a román katonák ,kivitték a városból a Dezső tanyára majd agyonlőtték.A magyar katonák visszatérésével ért véget "dícső "tettük és roham tempoban vissza vonultak Aradig.
Kedves Domokos, ez több mint felháboritó...ez a történelem aljas meghamisitása mellett szándékos gyűlöletkeltő tenden-
cia, mely nem-kivánt tömeg-pszihózist kelthet. Talán annak a román pópának és feletteseinek ez is a célja ?!
Tenni kell valamit, sürgösen intézkedni kellene ! Meg kell keresni a megfelelő eljárást és EMBER-t, én javasolnám Kincses
Elődöt.
Izgatottan várom a fejleményeket... Üdvözlettel Buksa Éva-Mária
A probléma dicséretreméltó elegáns módon megoldódott a Népújság segítségével Tévedés volt.A történelmet írók hibáztak . A csütörtöki lapszámot kell elolvasni. Üdvözlettel fkcs.
Kedves Nagy-Vajda Domokos,

kérem szépen nagyon sok "véletlen történt " az elmúlt sok év során... Sokan abban reménykedünk, hogy
egyszer csak minden letisztázódik végre. Azonban, addig amíg ilyen-olyan "jó magyarok" ülnek jó helyeken és képviselik a magyarság sorsát...azt hiszem nem szükségeltetik részletezni.
Az én őseim is az ominózus időkben átélt sok szörnyűséget, áldozatok is voltak és ellenállók is közöttük, úgyhogy a rebellis faj címszót rögtön megkapták...Alsó-Fehér vármegye "tisztogatása" ellett rendelve ....
Áldottak legyenek azok az emberek, akik tesznek is valamit, hogy méltóképpen emlékezhessünk legyilkolt testvéreinkért. ( Magyarigen-Sárd református templomban emléktábla avatás: 2009. aug . 20.-án.)

Tisztelettel,
I. Vadady Filep Éva.
Megjegyzem, az Erdőszengyeli ortodox egyház honlapján meg mindig ott szerepel az emlitett szoboravatas. Szerintem sajnos meg is fog tortenni...

RSS

Hogyan segíthetsz?

PayPal segítségével

adományozok itt

átutalással

Számlaszámunk:
10700488-66317874-51100005
(CIB Bank Zrt.)

nemzetközi átutalással
IBAN számlaszámunk:
HU62 1070 0488 6631 7874 5110 0005
SWIFT/BIC: CIBHHUHB

Az adományozás adómentes.


Önkéntes munkával

Jelentkezz és írj az alapitvany@erdelyimagyarok.com email címre!

© 2023   Created by erdelyimagyarok.com.   Működteti:

Bannerek  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek