Kattints az EMKA blogra, az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány hivatalos blogjára!

Friss hírek és képes beszámolók akciónkról, aktuális eseményeinkről, leírások az általunk szervezett eseményekről és sok-sok egyéb érdekesség.

Egy igen érdekes ötrészes filmet làttam Magyarorszàg anyagi és szerkezeti tönkretételérôl , ahol valaki a nemesség ûjbôli létrehozàsàt javasolta a kivülrôl irànyitott belsô végromlàs megfékezésére , vajon ez igy hirtelen ôrültségnek hangzik-e , egy olyan réteg ujbôli felélesztése , megszületése amely a nemzet érdekeit korrupciôtôl mentesen , anyagi és életàldozat àràn is képviselné .
Itt természetesen nem dzsentrikre gondolok , hanem normàlis bàtor emberekre , kik érdemeiknek megfelelôen
emelkednének .
Vàrom bizonyàra érdekes hozzàszôlàsaitokat ,

Megtekintések: 948

Válaszoljon erre

Válasz erre a beszélgetésre

Örvendek Szamosfalvi Albert, sokkal többről van fogalmam , mint gondolná, a szerénység önt sem veti fel, de én itthon nagyszájuskodom, és vállalom fel a hitemet is és a magyarságomat is( nem forumon!)
Itt màr nem magyarsàgrôl van szô , a jobbàgysàg a mondializàciôval nemzetközivé vàlt , és amig ezt nem fogja fel addig nyugodtan nagyszàjuskodhat ott ahol született , sôt megkockàztatom hogy nacionalista attitûdje éppen azok malmàra hajtja a vizet , akikkel szemben nemzetközi összefogàsra lenne szükség
Szerintem a nemesek ott tévedtek, hogy felépitették hatalmas palotáikat ( akár csak a mai uralkodó osztály) s ott elszigetelödtek a néptöl,elkülömböztek s ezzel kivivták a nép haragját . Nehéz lesz jogaikba visszatérni ( ha úgy próbálkoznak mint a zabolaiak )! Nem kellett volna megengedniük Petöfi Sándornak, hogy megirja azt a verset: "Akasszátok fel a királyokat " Nemeslelküen, Nagy Antal .
Nagyon igaz , ez a történet kicsit hasonlit a délamerikai katolikus papokéra , munkàspapoknak hivtàk magukat , és ugyanugy eljàrtak dolgozni keményen , mint a közösségük , ez a mozgalom Rôma àltal meg lett tiltva , és szinte üldözve volt . Màsrészt egy készülô verset megtiltani igen bonyolult ügy .
Igaza van Kedves Ildikó. Tökéletesen látja a dolgokat.! A vita indító sértését, ne vegy fel. Mert ,akinek nincsenek érvei, az primitiv módon sérteget!!! Szeretettel üdvözli: Antal Dénes (Öcsi bácsi), Marosvásárhelyről.
Szerkezet, tisztelet nélküli társadalom.
Per tu demokrácia- "népuralom" kötelezetségek nélkül.
A nép a nemzetnek az a része, amelyik, nem tudja mit akar.
Picula, picula, picula.
Népszavazás.
Politikai harácsolás.
A nemsség kötelez!!!!,nem irom latinul.
1879 nyert cimere Wenzel Gusztáv LABORE ET STUDIO (munkával és tudománnyal)
1848 megszünnek e nemesi elõjogok, 1918 már csak diszt képviselõ cimereket lehetetti igényellni és kapni
A z 1918 -ig királyi adományból nyert nemmesség- illezve címer adományok érvényben maradtak 1947 évi IV törv tiltotta meg. 1989 óta magán életben egyretöbben használjá ismét a régi családi cimerüket.
Horthy Miklós kormányzó urnak nem volt nemesség és cimer adományozási joga, de kiválóan megoldotta a vitézi címmel és egyébb kitüntetésekkel. föld adománnyal is.
Bánffy Miklós csodálatosan összefoglalja a nemes ember, nemes ló, jellemzõit:
SZELLEM, JELLEM, KELLEM, ILLEM: mindezekhez megbizhatóan bizonyítható származás is kell, vagy legalább a magyar családi és otthoni 7 év. akinél ez hiányzik, gondot okozó "lakósa" az országnak.
Ház- család, haza- hazafi, ,
lelencház-gátlástalanság kiméletlenség.
Nem ennyi ezek csak címszavak.
Hány nemes nemességet érdemlõ tett ismerünk ma.
Római eqvites itt indul a nemesség fogalma folytatodik a lovag korral, kiállással a rosszal szemben, pajzsok cimek cimerek. Szent László királyunk.
Nemessé tehet a király de székellyé csak az Isten. A vérükkel adóztak, védték a hazát házat, királyt.
Elkalandoztam.
Lovag rendek úgy nõnek ki mint essõ után a gombák,üzlet a pénzes bandának dekorúm is kell, a szájtáti nép elõtt amelyik soha sem akar tanulni. Legfeljebb agresizót és balhét.
Tudás és tisztelet elkötelezettség a magyarságunkkal szemben , rossz feimerése és eltüntése és azután
lhet kitüntetni.
A nemesség életforma,és ezt kötelességünk átadni a minket követöknek.
Nagyon igaz
Kedves Csaba!

Hivatkozol gr.Bánffy Miklósra,a festőművész-iróra ,elsősorban ,mint tehetséggel megáldott emberre gondolok,mert a művészet nagy érték ha honi talajból nő ki.Ezenkivül Losonci gr.Bánffy Miklós dr .császári és királyi kamarás,felsőházi tag,iv.Béla idején emelkedik a család főnemesi rangra ,az erdélyi Szépmüves Céh elnöke/verses köteteket ilusztrál.Bp-i Nemzeti Szinház és Magyar Kir.Operaház főintendánsa,nemutolsó sorban külügyminiszter,frontszolgálatot vállal a király kérésere ő kiséri Erdélybe a tronörököspárt Károly főherceget Zita főhercegnét mint cs. kir udvari kamarás titkos tanácsos 1916-ban Ferenc József halál után ő rendezi meg a koronázási ünnepséget.
Azt mondod a származás kötelez....Igen ez jó példa arra,hogy bebizonyitsuk a magyar nemesség századokon át szolgált* kormányzott,megtanulta a közösség szempontjából nézni a dolgokat,vezetni ,segiteni, istápolni azokat akik alatta vannak müveltségben anyagiakban.
Tanultabb haladó gondolkozású és műveltebb politokussal még nem találkoztunk.
Csak ennyit szeretnék hozzátenni az elmondottakhoz kedves bátyám.

Zsóka
Kedved Erzsébet!
Tökéletesen egyetértek rövid, tényeket ismerő, lényegre törő, történelmi ismereteit kitünően bizinyító, jeles hozzászólásához. Gratulálok! Ön egy szerfölött művelt hölgy. Szívesen olvasnám egyéb írásait is. Büszke vagyok, hogy Ön szülő városom lakója. Tiszteletteljes kéz csókkal üdvözlöm: Antal Dénes, Marosvásárhelyről.
Kedves Dénes!

Öszintén mondom nem érdemlem meg a dicséretét.A történelem érdekel.2o évig szolgáltam,minden haszon nélkül,mint a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület alapitó, vezetőségi tagja,elnőke.Ez az önkéntes munka tiszta szivemből jött,történelmi multunkra támaszkodva,Erdély nagyasszonyának példáját követve,hogy az utódok vizsgáló itélőszéke elött megálljam a helyem 2o év után lemondtam vezetőségi tisztségemről a Wass Albert Maratoni felolvasáson* ért támadásokért,tiltakozásul.
Lorántffy Zsuzsanna dij,és EMKE dijat kaptam,ami fizetség a munkámért.
Mint vásárhelyi örülök,hogy ennyi hozzászolással gazdagitja a forumot.

üdvözli Szekeres Erzsébet
Csaba kedves, köszönjük gondolataid!!!
Tudod, van a mondás: akinek nem inge ne vegye magára...
Ezek után, lássuk csak....

Üdv.
Éva.
Kedves barátaim, kényes kérdés, ha a nemességet a származásból vezetjük le. A magyar nemes történelmi szerepe igencsak kétértelmű. Mivel hosszú évszázadokon keresztül ők vezették az országot, néhány történelmi kivételtől eltekintve, ők is tették tönkre. Az, hogy Trianonnál szétcincálták az országot, elsősorban a magyar arisztokrácia és nemesség bűne, mert az ő kezükben volt a hatalom, senki máséban. Az istenadta népnek nem volt semmibe beleszólása, nem lévén demokrácia. Egy ország sorsáért mindig a politikai elit a felelős. (Most, a demokráciában is.) És hogy ez mennyire így van, Nemeskürty Istvánra hivatkoznék, aki a Mi, magyarok c. könyvében írja le, úgy kezdődött, hogy Magyarország az 1526-os, a törökkel vívott, vesztes mohácsi csata után még hosszú ideig agonizált. A törvényes s egyben az utolsó magyar nemzetiségű király a magyar rendek akaratából Székesfehérváron Mátyás kedves embere, Szapolyai János erdélyi vajda (I. János) lett. Ámde egy hónapra rá Pozsonyban a Habsburgok által megvesztegetett Báthori István nádor vezényletével néhány nyugat-magyarországi birtokos ellenkirállyá kiáltotta ki Habsburg Ferdinándot, V. Károly öccsét. Az ország kettészakadt, ettől kezdve a német-római császár érdekei érvényesülnek a szófogadó öcsike jóvoltából. A török Budát 1541-ben foglalta el, tehát a nemességnek és arisztokráciának lett volna ideje 16 év alatt az ország dolgát rendbe szedni, de ehelyett marakodott a koncon. Aki valamennyire ismeri a történelmet, az tudja, hogy később sem vitézkedtek nagyon a végváriakat leszámítva. A 19. század végére a dzsentriről, a lecsúszott nemességről egyenesen siralmas képet fest Mikszáth a Noszty fiú esete Tóth Marival című kitűnő regényében. Ennek aztán 1920-ban Trianon lett a következménye: „Fél évezredet élt Magyarország. (1000-1541, az én megjegyz.)A magyar népet, a magyar nyelvet, esetleg a magyarul beszélő népesség lakta területét továbbra is ismeri Európa, de Magyarországról mint államról már nem tud. Ezért amikor 1920. júniusában a versailles-i Trianon nevű kastélyban békekötés ürügyén létrehoznak egy csonka államot, azt hiszik… a semmiből teremtették meg azt, kiszakítva a Habsburg Monarchiából egy magyarok lakta részt, amiképpen kiszakították Csehszlovákiát. (Nemeskürty: Mi, magyarok. 2001 )”

Helyesebb lenne a lelki nemességről vitatkozni, és arról, hogyan tehetők érzékenyebbé embertársaink egymás és a köz ügyei iránt, a keresztény tanítások szellemében. Ebben rejlik a nagy titok.
Pont Bánffy Miklós az, aki megírta az arisztokrácia csődjét. Ő belülről látta. Tehát ne a romantika meg a két háború közti lányregények szempontjait érvényesítsük.
A Habsburgokról annyit: a trónörökös OTTÓ fia, GYÖRGY Mo.-n él. A sáromberki Telekiek viszont s a többiek pedig Nyugatról árusítják ki őseik örökségét, mert nekik ez nem mond semmit, őseik nyelvét sem tudják, tojnak rá. Tisztelet a nagyon kevés kivételnek.
Röviden ennyit.

RSS

Hogyan segíthetsz?

PayPal segítségével

adományozok itt

átutalással

Számlaszámunk:
10700488-66317874-51100005
(CIB Bank Zrt.)

nemzetközi átutalással
IBAN számlaszámunk:
HU62 1070 0488 6631 7874 5110 0005
SWIFT/BIC: CIBHHUHB

Az adományozás adómentes.


Önkéntes munkával

Jelentkezz és írj az alapitvany@erdelyimagyarok.com email címre!

© 2023   Created by erdelyimagyarok.com.   Működteti:

Bannerek  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek