Kattints az EMKA blogra, az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány hivatalos blogjára!

Friss hírek és képes beszámolók akciónkról, aktuális eseményeinkről, leírások az általunk szervezett eseményekről és sok-sok egyéb érdekesség.

Szereted a székely vicceket? Itt a helyed.

Megtekintések: 11818

Válaszoljon erre

Válasz erre a beszélgetésre

Hajnali kettőkor verik az öreg székely ablakát.
- Ki az? - kérdi álmosan.
- Én vagyok az Áron bácsi, a Gergő, a szomszéd legény! Van magának itthon tintája?
- Nincsen fiam - válaszolja, majd megint elalszik.
Húsz perc múlva megint verik az ablakot...
- Ki az? - hangzik a kérdés megint.
- Én vagyok Áron bácsi, a Gergő, hoztam magának tintát...
Vonaton
Öreg székely ül a vonaton, belibeg a kocsiba egy hölgyike, intenzív
illatfelhőt húzva maga után. Meg is kérdezi az öreg, hogy mi ez az
illat.
Mire a hölgy:
- Le fragrance II. a Diortól, Párizsból 50 ml 29.800 Ft.
Hümmög az öreg, erre nem lehet mit mondani, majd pár perc múlva enyhén
oldalra dőlve elereszt egy kb 20 másodperces, lapos pukit.
A hölgynek könnybe lábad a szeme, enyhén kiakadva kérdezi:
- Jézusom, mi ez a szag?
Mire az öreg:
- Tárkabab, Érmihályfaváról, a Józsitól, fé- kiló 180 Ft. ….

Kérdés
- Idösapám! Látott é má parabola anténnát?
- Hogyná, még áttem is.
- Dá idösapám, az fémbű van.
- Hát, akkó’ csak láttam.

Székely gyerek apjához:
- Há idösapám! Még ném vátt asógatyát?
- Honnan tod fiam?
- Há már fösőt sá vett.

Favágás
Öreg székely meg a fia fát vágnak.
A fiú odasuhint, hát véletlenül levágja az apja egyik lábát.
Erre az öreg:
- Áron, még egy ilyán és sággbe rúglak!!!

Vita
A székely bácsi összeveszik az asszonnyal.
Dühösen kimegy a házból és becsapja az ajtót. 17 év múlva visszamegy.
- Ho vótál? Kérdi az asszony.
Mire a székely:
- Künn!

Medvevadászat
Egy székely és a fia elmennek a Hargitára medvére vadászni. Néhány óra múlva találnak is egyet, az öreg pedig gyorsan le is lövi. Nagy
nehezen felrakják a szekérre, majd hazaindulnak.
Útközben az öreg megszomjazik, és bemegy egy útszéli kocsmába inni, a
szekeret pedig a fiúra bízza. Eltelik 1/4 óra, az öreg kijön, látja,
hogy a medve sehol. Kérdi a fiát:
- Hol van a mádve?
- Milyen mádve?
- Fiam, kimántünk a Hargitára.
- Így vót idösapám.
- Lőttám egy nagy barnamádvét.
- Igen, így vót.
- Fötettük a kocsira.
- Hát persze, idösapám.
- Álindultunk hazafelé.
- Igen, idösapám.
- Én bámentem a kocsmába inni.
- Így vót.
- Kijötáem, és a mádve nem vót sáhol.
- Igen, így vót.
- Na akkó’ hol a mádve?
- Milyán mádve?

Történet
Fiatal újságíró utazik Székelyföldre, interjúra. Kérdezi is az öreg
székelyt:
- Bátyám! Tudna egy történetet mesélni az olvasók számára?
- Persze fiam! Ácce áltűnt a szomszéd fálesége a nagy árdőbe.
- És? Mi történt?-kérdi az újságíró
- Mi férfiak összágyűltünk a falu főtárén, fogtunk ágy üveg
pálinkát,oszt mágkerestük.
- És meglett?-kérdi az újságíró
- Mág fiam. Mágittuk az üveg pálinkát, és mindannyian a magunkévá
táttük.
- Hát ez nagyon vidám történet! Van valami más is?
- Pársze fiam! Ácce áltűnt a szomszéd birkája a nagy árdőbe.
- És? Mi történt?-kérdi az újságíró
- Mi férfiak összegyűltünk a falu főtárén fogtunk ágy üveg
pálinkát,oszt mágkerestük.
- És meglett?-kérdi az újságíró
- Mág fiam. Mágittuk az üveg pálinkát és mindannyian a magunkévá
táttük.
- Hát ez egy kicsit morbid történet Van valami szomorú is?
- Van fiam! Ácce én is áltűntem a nagyárdőbe......

Baj nem történt?
A székely bácsika Pestre utazik a rokonokhoz látogatóba és a fiára
bízza a gazdaságot arra az időre, amíg távol lesz. Ahogy visszatér, a
fia már várja a lovaskocsival a vasútálomáson. Elindulnak haza és
beszélgetni kezdenek. Azt mondja az öreg:
- Mindán ránben vót, fiam?
- Igen apám.
- Sámmi baj nám történt?
- Sámmi apám.
Az öreget nem hagyja nyugodni a dolog, és tovább faggatózik:
- Dá ténylág sámmi baj sám történt?
- Hát... Áltört a villa nyále.
- Áltört a villa nyále? Há hogyan törött ál a villa nyále?
- Hát, mikor vittám a kutyát álasni...
- Mé, mágdöglött a kutya?
- Igen.
- Hogyan történt?
- Látaposták a lovak és a táhenek...
- Látaposták? Hogy-hogy látaposták?
- Mágriadtak amikor kigyulladt az istalló.
- Kigyulladt az istaló !? Mitő gyulladt vóna ki az istaló !?
- Hát apám, átfújta a szél a zsaratnókot a nagyházró...
- Hát az is láégett!?
- Igen, dá a macska a hibás.
- Már hogy lánne a macska a hibás?
- Fálborította a gyártyakat, amiko’ ravataloztuk a nagymamat...

Kívánság műsor
Székely bácsi telefonál a rádió kívánság műsorába:
- Hálló.
- Tessék kívánságműsor!
- Találtam ágy pénztarcát, bánne van 20 ázer Ft, 5000 dollar és 40 ázer
auró - mondja a bácsika.
- Ez igen gratulálok, más nincs benne?
- Dá ágy névjagykártya, valami Kovács . Na ánnek a Kovácsnak száretnék kűdeni ágy számot.

Puska
A székely kisfiú talál a bokorban egy puskát.
- Idesapám, hát mi áz?
- Áz bizon furula, idös fiam, no add csak idá, majd én mágszólaltatom!
Belefúj, eldördül a puska s fültől fülig szétreped a szája . Mire a
gyerek: Návessen csak idösapám, dá azér’ én ágy kicsit mágijedtem!

Székely meg a fia vitáznak
A székely megy haza a fiával a vásárból. Az öreg megszomjazik
kocsmába be. Telnek az órák a fia már idegbolond. Nagy nehezen az
öreg kivánszorog a fia neki:
- Idösapám, maga olyan mint a kutyáfasza könnyán mágy bé, dá
náhezen gyűn ki!
Az öreg megemeli a szemöldökét:
- Tá mág gyárök, mind az anyad p****ja, miné nagyobb vagy, anná
kávesebb örömát találok bánned.

Egyik este
Péntek este a székely fia öltözködik. Kérdi az apja:
- Hová mégy, fiam?
- Iszunk ágyet a haverokkal.
- Baj lász, máglátod. Hülyá vagy, amiko iszó...
Másnap reggel ébred a fiú, fáj az álla kegyetlenül. Kérdi az apját, mi
történt éjjel.
- Hát, fiam, mondtam, hogy baj lász. Hazagyüttél tök részágen, nám
szótam ágy szót sá. Akkor sám, mikor láköcsögözté. Amikor
anyadat lákurváztad, akko is csándben maradtam. Amikor a nővérádet lárugdostad az ágyró, még azt es tűrtem. Akko sám szóltam, amikor látótad a gatyadat, és odaszartá a nappaliba. Na, dá amikor
táliszurkáltad fogpiszkálóval, oszt kijálántátted, hogy "mától a sünike
válünk lakik"...azt náhéz vót álviselni.

Vacsora
A székely és a felesége vacsoráznak. A nő magára borítja a
paradicsomos szószt. Azt mondja a férjének:
- Most nízz rám! Úgy nézák ki, mint ágy disznó!
- Nó igen! Oszt még lá is áttéd magad!

Színházban
Két székely felmegy Pestre ügyes-bajos dolgaikat intézni. Úgy
adódik, hogy lekésik a hazafelé tartó vonatot.
- Bátyám, ha má így alakult vágyünk ki ágy szobát, mánjünk ál
színhazba, oszt érázzük jól magunkat.
Úgy is tesznek: kiveszik a szobát, beesznek, beisznak irány a színház.
Elkésnek, így középen kapnak helyet, beoldalaznak, huszonöt ember
feláll, elkezdődik. Jó tíz perc elteltével megszólal ez öreg:
- Fiam, szarnom kö!
- Mánj ki bátyam!
(Benyit az öreg székely az első ajtón, amit meglát, sötét üres
szoba, bemegy a következőbe, szintén, már kezdi feladni, ám a
harmadikba fény, asztal, rajta egy váza - gondol egyet: beleszarik a
vázába. Visszamegy.)
- Na, mi vót fiam ?
- Hát bégyütt az őrgróf és a csáléd, az őrgróf álővátte a hatlövátűjét,
lálőtte a csálédet oszt kihúzta a hajáná fogva, bégyütt az őrgrófneé es,
lálőtte ozt is, és kihúzta a hajáná fogva oztán bégyüttél tá, báleszartá’ a vázába most mág varjuk, hogy mi lász!
Rég nevettem ilyen jót!

Van egy pár erőltetett es.

Becsönget egy házaló egy szegény székelyhez.
- Nagyon szép utazóbőröndöket tudok ajánlani...
- Minek az nekem?
- Hát ha például vonaton utazik uraságod, ebbe rakhatja a ruháit!
- És akkor üljek ott pucéron a pályaudvaron?!

Az öreg székely részegen megy haza és beleesik a kútba. Kirohan hozzá
az egész család, leengedik a kötelet és elkezdik felhúzni. Mikor
kibukkan a feje a kútból, elkezd rettentően nevetni.
Mondja neki az asszony:
- Ember, mit röhögsz, hisz épp hogy csak megmentettük az életed!
- Azon röhögök, hogyha elengedném a kötelet hogy seggre esnétek!

A rendőr megállítja a székely bácsit.
- Hé bátyám, mit visz azon a szekéren?
A székely odahajol a rendőr füléhez, és belesúgja:
- Szénát.
- És miért sugdolózik?
- Hogy a lovak ne kérjenek!

Két székely bácsi találkozik a piacon. Egyik kérdezi:
- Mit adtál a lovadnak tavaly amikor kólikás volt?
- Korpát meg melaszt!
Egy hét múlva újra találkoznak:
- Korpát meg melaszt adtam a lovamnak, mégis megdöglött!
- Az enyém is!

Székely fiú hazaérkezik Budapestről, visz az apjának egy dobozos sört.
Apja elveszi a sört, előkapja a bicskáját, és kezdi bontani a dobozt,
mire a fiú rászól:
- De idősapám! Itt ez a kallantyú. Arra való, hogy az ember meghúzza,
és ki van nyitva a doboz.
- Na, igen! Annak, akinek nincsen bicskája!

Székely bácsika rohan a vonat után, végül csak lekési, a vonat akkor
gördül ki a peronról, mikor odaér. Erre a bácsi:
- Eredj csak, eredj, a jegy úgyis nálam van!

Székelybácsi nagy kínlódás közepette borotválkozik. A gyerek:
- Mi a baj, édesapám?
- Életlen a beretva. Nem viszi a szakállamat!
- Ne mongya mán' édesapám, hogy keményebb a szakálla, mint az a
konzervdoboz, amit most nyitottam ki ezzel a beretvával!

A székely este kimegy az udvarba.
Egy kis idő múltán belép az ajtón, a nadrágszára vizes.
Mire az asszony:
- Esik?
- Nem, fúj...

- Mondja Bácsi, miért ilyen soványak ezek a tehenek ezen a dús füvű
legelőn? -- kérdezi az állatokat legeltető székelytől az arra járó
turista.
- Hát bizony fiam, komoly oka van annak -- feleli az öreg.
- ???
- Amióta eladtam mellőlük a bikát, csak nefelejcset esznek.

Két székely beszélget:
- Hé szomszéd, miért van annak a disznónak három lába?
- Mit gondol kend, majd levágom az egészet egy bableves miatt!

Az öreg székely lefekvést követően minden este imádkozott elalvás
előtt. Éppen a Miatyánkot kezdte el, mikor a felesége, aki unta a
mindennapi ájtatoskodást mivel az öreg ilyenkor nem vele foglalkozott,
így szólt:
- Apjok, miért nem foglalsz engemet is az imáidba?
- Hát már hogyne foglalnálak asszony? Éppen az előbb imádkoztam, hogy
"szabadíts meg a gonosztól"!

Öreg székely elmegy az orvoshoz. A doki meghallgatja a tüdejét, s így
szól az öreghez:
- Sóhajtson nagyokat kérem!
- Ej, haj...

Öreg székely ül a háza kertjében és pipázik.. Kiabálva rohan feléje az
unokája.
- Nagyapa, nagyapa! Medve van a háztetőn!
Az öreg szippant egyet a pipából és így szól:
- No, akkor hozd a kutyát, a puskát meg a petrencésrudat.
- Minek ennyi minden, nagyapa?
- Én majd felmászok a tetőre, a petrencésrúddal lepiszkálom a medvét,
te meg ráereszted a kutyát, hogy harapja le nekije a tökeit.
- De minek a puska?
Az öreg megint szippant a pipából és azt mondja:
- Ha netalán a medve piszkál le engem, akkor lelövöd a kutyát.

A székely atyafi szeret a pohár fenekére nézni, és egyre gyakrabban.
Az asszonya ezt nem nézi jó szemmel, mert ha a férje túl sokat iszik,
akkor durva, nem beszámítható. Egyik nap jönnek a tehenek a csordából
haza, és szokásuk szerint egyenesen a vizes vályúnak esnek. Amikor
befejezik az ivást, mondja az asszony a férjének:
- Látod-e te ember, ez csak egy marha, és mégis tudja mi az elég!
Erre az atyafi:
- Vízből én es tudnám!

A négernek, a székelynek és a románnak egyszerre születik gyereke.
Mindhárman várnak a szülőszoba ajtaja előtt, hogy végre megláthassák a
gyereküket. Egyszercsak kilép a szobából a nővérke:
- Uraim, gratulálok, mindhármuk gyereke egészséges. Csak egy baj van,
összekevertük őket. Kérem fáradjanak be, és válasszák ki a sajátjukat.
Erre a székely egyből berohan, és felkapja a néger gyerekét. Mire az:
- Székely! Nem látod, hogy az az én gyerekem? Teljesen olyan mint én,
a bőre színén is látszik.
Mire a székely:
- Lehet hogy a tied, de amíg ki nem derül melyik a románé, addig ez
nálam marad!!!

Két székely beszélget:
- Te, Áront mégsem holnap temetik, hanem pénteken.
- Miért, jobban van?

A székelycsalád vacsorázik, és a gyerek nagyon csámcsog. Megszólal az
apa:
- Ne csámcsogj! - de a gyerek tovább csámcsog.
- Ne csámcsogj, mert
pofon lesz! - a gyerek azért is.
Lendül az apa keze, de a gyerek lehúzza a fejét, és a pofon az asszonyt
éri, hogy leesik a székről.
A gyerek éktelenül elkezd röhögni, mire az apa
- Ne röhögj, anyád is
csámcsogott.

János bácsi jó ideje kedvenc kocsmájában iszogat. Érzi a végén, nem tud
felállni, akárhogy próbálja. Gondolja ,egy kis friss levegő nem árt és
kikúszik az ajtóig. Mikor kimászik, látja, még mindig nem tud
felállni. Na, gondolja, talán ha hazakúszik, akkor majd sikerül.
Hazaér, de csak nem tud felállni. Bekászálódik az ágyba és egyből
kidől.
Másnap a felesége rángatja fel, és mondja:
- Má' megint se***részegre ittad magad a kocsmába'!
- Honnan tudod?
- Szóltak, hogy ott hagytad a tolókocsid!!

Az öreg székely részegen a kocsmából hazafelé tart a szekéren
bóbiskolva. Ezt meglátja a rendőr, s megállítja a fogatot.
- Bátyám, maga olyan részeg, hogy majd lefordul a kocsiról,
szerencsétlen ló meg csak megy a feje után, még baleset lesz belöle!
Az öreg székely csak mordul rá egyet. A rendör intézkedés gyanánt a
következőket mondja:
- Bátyám, látva a jelenleg állapotát, mit szólna ahhoz, ha most
elvenném a lovát?
A székely meghúzza a vállát, s közli:
- Mit szólhatnék ? Rendőr vejem még úgysem volt!

A székely meg a fia az érett gyümölcsöket szedik össze a kertben. A
fiú megkérdezi:
- Mi lesz ebböl a sok gyümölcsböl, édesapám?
- Hát ha anyád meggyógyul lekvár, ha nem, akkor pálinka.

A székely és fia szántanak, egyszer csak az eke kifordít egy
vadászpuskát. Nézegeti az öreg székely meg a fia, de nem tudják, mi
az. Azt mondja az öreg:
- Fiam, úgy hiszem, ez egy furulya!
Azzal a szájába veszi és elkezdi fújni. Addig matat a puskán, míg
elhúzza a ravaszt. A puska hatalmasat dörren és elviszi az öreg
száját. Megszólal a fiú: - Hát édesapám hiába vigyorog, én azért egy
kicsit megijedtem.

Két székely beszélget:
- Kell egy fél malac?
- Ááá, dehogy!
- De mért nem?
- Mert eldőlne az ólban!

Besorozzák Ábelt a haditengerészethez:
- Tud úszni?
- Miért? Hajó nincs?

A budapesti turista csoport megindultan szemléli a idilli Hargitát.. A
távolból egy juh nyáj közeledik, pásztoruk János bácsi, akit a
turisták könnybe lábadó szemmel csodálnak, minthogy ez valószínuleg
teljes harmóniában él a természettel. Az egyik turista megszólítja az
öreget:
- Aztán adnak-e tejet ezek a juhok?
- A fehérek adnak - feleli János bácsi.
- És a feketék?
- Hát, azok is.
- És gyapjút adnak-e ezek a juhok?
- A fehérek adnak.
- És a feketék?
- Hát, azok is.
- De hát János bácsi, miért tesz mindig különbséget a fehér és a
fekete juhok között?
- Mert a fehérek mind az enyémek.
- És a feketék?
- Hát, azok is.

Koma kéll'e egy fél malac?
Nem koma, eldűl a pajtában.

Bela, te jo sok viccet beirtal ide, amire a vegere ertem mar a konnyeim is folytak.....

Koszi, mar reg hianyzott, Laci

  Japán turistacsoport jár a Mezőségben, az idegenvezető meséli nekik, hogy messze-földön híres gulyás János bácsi őrzi itt valahol a gulyát, aki percre pontosan tudja az időt!  Alig mennek egy kicsinyt, ott heverészik ám a

János bácsi, s pipázik. Illendően köszöntik és rögtön az időt kérdik tőle. Az öreg oldalára fordul és a hosszú botjával megemelé a bika tökét. -Két perccel múlt háromnegyed kettő.- -Ez igen! Ez nem igaz! Ha nem látnám, el se hinném!- csodálkoznak a kis ferdeszeműek. Ballagnak odébb, de a leg bátrabb visszafordul. -Gratulálok Janos bacsika! De egyet áruljon el: miért kellett a bikatökét megemelni?- Csak azé'-mondja az öreg- mer' nem láttam tőle a templom toronyban az órát!      G.

Béla, azé mennyivel jobb volt mikor ezeket valamikor éjfél után saját hangon adtad elő.

... a házasság olyan, mint a koszt: aki kocsmai koszton van, házi kosztra kívánkozik, aki házi koszton van, annak a kocsmai után fut a nyála.

Mikszáth Kálmán
Fiatal neprajzikutato erkezik Székelyföldre, nepdalgyujtesre.A falu notamesterehez igazitjak a Gyuri bacsihoz.
Gyuri bacsit eppen rosz kedveben talalja.Iger a neprajzkutato fuvet-fat, Gyuri bacsi nem akar kotelnek allni.Utolso probalkozaskent felalalja egy szep notaert cserebe az ultramoder hallogen vizallo kezilampajat.
Gyuri bacsi a kovetekezokeppen morfondirozzik:
Hat edes fiam, nem es tudom , amennyit en ejszaka a viz alatt jarok?
A Hargita egyik lankáján…
– Hány birkája van, bácsikám? – kérdi az idegen Emrét.
– 4786.
– Hű, ezt még megszámolni is sok. Hogy a csudába’ csinálja?
– Hót egyszerű, uram! Megszámolom a lábikat, s’ oszt elosztom néggyel.
Ez tetszik: Nem lehet kifogni a székely észjáráson, kedveli és megoldja a bonyolult dolgokat!

RSS

Hogyan segíthetsz?

PayPal segítségével

adományozok itt

átutalással

Számlaszámunk:
10700488-66317874-51100005
(CIB Bank Zrt.)

nemzetközi átutalással
IBAN számlaszámunk:
HU62 1070 0488 6631 7874 5110 0005
SWIFT/BIC: CIBHHUHB

Az adományozás adómentes.


Önkéntes munkával

Jelentkezz és írj az alapitvany@erdelyimagyarok.com email címre!

© 2024   Created by erdelyimagyarok.com.   Működteti:

Bannerek  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek