Kattints az EMKA blogra, az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány hivatalos blogjára!

Friss hírek és képes beszámolók akciónkról, aktuális eseményeinkről, leírások az általunk szervezett eseményekről és sok-sok egyéb érdekesség.

Szereted a székely vicceket? Itt a helyed.

Megtekintések: 11829

Válaszoljon erre

Válasz erre a beszélgetésre

Öreg székely a fiával fát vág az erdőn.

A legény megszólal:

-No, édösapám, Isten áldja!

-Mi a' ?  Méssz?

-Dől a fa !

Házasodik a székely legény. Román léánt vesz feleségül.A lakadalom végin az apja kioktatja becsületből:

-Amikor a küszöhöz értök, vödd az ölödbe a mönyecskét, úgy vidd a házba ! Hadd  lássa a román, hogy a széköly erős! Azután vetkőzz csúréra, úgy állj az ágy elé: hadd lássa a román, hogy a széköly szép !

A többit tudod magadtól es.

Másnap a fiatalember beszámol a nászéjszakáról:

-No, édösapám, a küszöbön ölbe vöttem a mönyecskét, hadd lássa a román, hogy a széköly erős. Azután az ágy elé álltam, csúréra vetkőztem, hadd lássa a román, hogy széköly szép. Azután a többit , ami követközött elvégeztem égyedül-hadd láss a román, hogy a széköly autonóm, és független !

Vihar tombol egy székely faluban. Sára nem hajlandó kimenni a kútra vízért, hogy levest főzzön az urának. Ármin gazda hazajőve a kapálásból meghökken: - Nincs ebéd, asszony? - Csak nem kívánja kend, hogy bőrig ázzak? Az öreg nem szól semmit. Veszi a favödröt, kimegy a kútra, megtölti vízzel, és nyakon önti az asszonyt. - Megbolondult kend? Miért öntött le? Csurom víz lettem. - Most már vizes vagy, hát kimehetsz a kútra esőben is.

Székely bácsi sakkozik a lovával. Ezt látva átszól a szomszéd:

- A csudába, magának ilyen okos lova van?

Mire a székely gúnyosan:

- Még, hogy ez okos?

3:1-re vezetek...

Két székely kesereg a kocsmában egy sör mellett . Azt mondja az egyik: Te komé, én tudom hogyan lehetne végetvetni ennek a világkrizisnek . Mondjad komé , hogyan ? Hát ha kinaiak nem ennének egy nap, az oroszok nem innának egy nap s a románok nem lopnának,hanem dolgoznának egy nap .
Szubjektív: Fw: Székely észjárás (gyűjtemény)
>
>
> Székely észjárás
> A székely paraszt befog a szekérbe, hogy átmegy a szomszéd faluba
> rokonlátogatóba. A felesége is nagyon szeretne vele menni, ezért elkezd
> rimánkodni:
> - Kedves uram, hadd menjek veled én is!
> - Nem lehet, asszony!
> - Légy szíves, ne hagyj itthon, egyedül leszek. Elülök én a saroglyán is.
> A paraszt azonban nem enged, egyedül vág neki az útnak. Odakint vihar,
> majd egy villám belecsap hátul pont a saroglyába. A székely
> hátrafordul, morfondírozik:
> - Ej, pedig de szépen kérte.
>
> Az öreg székely kertjében pipázgat. Kiabálva rohan feléje az unokája.
> - Nagyapa, nagyapa! Medve van a háztetőn!
> Az öreg szippant egyet a pipájába és így szól:
> - No, akkor hozd a kutyát, a puskát meg a petrencerudat.
> - Minek ennyi minden, nagyapa?
> - Én felmászok a tetőre, a petrencés rudal lepiszkálom a medvét, te
> meg ráereszted a kutyát, hogy harapja le neki a tökét.
> - De minek a puska?
> Az öreg megint szippant a pipájába, és azt mondja:
> - Ha netalántán a medve piszkál le engem, akkor lelövöd a kutyát..
>
> A székely nyugodtan pipázik a kapu előtt, mikor látja, hogy felesége
> rohan feléje.
> - Uram, a Sára terhes!
> - Az az ö dolga - dörmögi a székely.
> - De tőled van a gyerek!
> - Az az én dolgom.
> - Uram, viszem a kutyát, és a Tiszába vetem magam!
> - A kutya marad, a többi a te dolgod!
>
> A székely fia ebédnél:
> - Édesanyám nem elég savanyú a káposzta.
> - Fiam, hát ez mákos tészta.
> - Annak elég savanyú.
>
> Idős székely házaspár üldögél a ház előtt. Morfondírozik az öreg:
> - Te anyjuk! Ha egyikőnk meghal, én beköltözök a városba...
>
> Áll a székely a bíróságon:
> - Na, hogy is volt az az eset? - kérdi a bíró.
> - Tekintetes bíró úr, az úgy volt, hogy eszem a banánt a bicskámmal.
> Eldobom a héját. Gyű a román. Elcsúszik, és zsupsz bele, pont a
> bicskámba! Oszt még vagy hatszor!
>
> Székely bácsi nagy káromkodva borotválkozik. A gyerek:
> - Mi a baj, édesapám?
> - Életlen a beretva. Nem viszi a szakállamat!
> - Ne mondja mán édesapám, hogy kend nek erősebb a szakálla, mint az a
> konzervdoboz, amit most nyitottam ki vele!
>
> Elmegy a székely bácsika az orvoshoz. A doki meghallgatja a tüdejét,
> és így szól az öreghez:
> - Sóhajtson nagyokat komám!
> - Ej, haj...
>
> Az öreg székely felkel reggel, és azt mondja az asszonynak:
> - Szépet álmodtam az éjjel!
> - És mi volt az? - kérdezi az asszony.
> - Bukaresten voltam.
> - És mi volt abban olyan szép?
> - Hát.. hogy útlevél kellett hozzá.
>
> Az öreg székely elmegy egy nyelvtanfolyamra, héberül szeretne
> megtanulni. Az oktató megkérdezi:
> - Bátyám a maga korában minek nyelveket tanulni?
> - Azért, fiam, hogy ha meghalok, és a mennyországba kerülök,
> mindenkivel szót tudjak érteni.
> - És mi lesz, bátyám, ha a pokolra jut?
> - Nem baj, fiam, tudok néhány szót románul is!
>
A párttitkár meglátja a cigányt, aki szintén párttag.
- Te cigány, azt mondják, hogy jársz a templomba!
- De járok én a taggyűlésre is!
- De azt mondják, hogy pénzt is dobtál a perselybe!
- De fizsetem én a tagdíjat is!
- De azt mondják, hogy megcsókoltad Krisztus lábát a kereszten!
- Megcsókolom én a magáét is, ha ott lesz!

A kis nyű kidugja a fejét a trágyából, és ezt kérdezi a mamájától:
 
- Anyuci! Mi az a csodálatos kék felettünk?
- Az, az ég, kisfiam.
- S mi az a ragyogó sárga az égen?
- Az a nap, kisfiam.
- És az a pompás zöld körülöttünk?
- Az a fű, kisfiam.
- Anyuci, ha minden olyan csodálatos kint, akkor mi miért élünk itt a szarban?
- Ez a hazánk, kisfiam!

Kollektivizálás elején:

-Mózsi bá' be kell állni a kollektívbe !

-Jó.

-Be kell adni a lovat !

-Jó.

-És a szekeret !

-Jó.

-És az ekét, boronát !

-Jó.

És be kell adni a tehenet !

-Nem jó !

-Miért?

-Mert az van !

Később a kocsmában Mózsi bá elszólja magát:

-A pártelvtársaknak fele hülye !

Besúgták. Aztán nemsokára az egyéni meggyőző " szóbaállás" után visszavonta az állítását:

-A pártelvtársak fele nem hülye !

Először utazik a székely repülőn:

-Mondja kisasszony, itt mindenkinek jut ejtőernyő, ha le találnánk zuhanni?

-Ugyan, bácsi! Ritkán fordul elő ilyesmi. De nincs  ejtőernyő se.

-Csak azért, mert hajó is ritkán süllyed el, aztán ott mégis van elég mentőöv.Pedig többen tudnak úszni, mint repülni!

 

Katonának sorozzák a székelyt a tengerészeknél :

-Neve?

-Farkaslaki Ábel!

-Úszni tud?

-Há' , mé' ? Hajó nincs?

 

Jön haza Julis a szomszédból lélekszakadva:

-Mózsi ! -a szomszéd Sára terhes !

-Az at ő dóga .

-De a gyerek tőled van !

-Az az én dógom.

-Mózsi, én szégyenemben vízbe ölöm magam !

-Az a te dógod!

Az öregszékely elmegy az orvoshoz.

- Nézze, bácsikám- mondja az orvos-, a maga  korában  már ideje lenne lemondani a nemi életének legalább a feléről.

-De melyik feléről? Ne gondoljak rá, vagy ne beszéljek róla?

RSS

Hogyan segíthetsz?

PayPal segítségével

adományozok itt

átutalással

Számlaszámunk:
10700488-66317874-51100005
(CIB Bank Zrt.)

nemzetközi átutalással
IBAN számlaszámunk:
HU62 1070 0488 6631 7874 5110 0005
SWIFT/BIC: CIBHHUHB

Az adományozás adómentes.


Önkéntes munkával

Jelentkezz és írj az alapitvany@erdelyimagyarok.com email címre!

© 2024   Created by erdelyimagyarok.com.   Működteti:

Bannerek  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek