Kattints az EMKA blogra, az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány hivatalos blogjára!

Friss hírek és képes beszámolók akciónkról, aktuális eseményeinkről, leírások az általunk szervezett eseményekről és sok-sok egyéb érdekesség.

Szereted a székely vicceket? Itt a helyed.

Megtekintések: 11829

Válaszoljon erre

Válasz erre a beszélgetésre

János bá megy haza. A szekér hátulsó felében ül a felesége. Beborul az ég, és lóg az eső lába. De még mielött esne, elkezd dörögni, és mint annak módja szerint ha dörög, az villámlik is. Nem messze tőlük becsap a villám. János bá, megszólal: Na!
Mennek tovább, megint dörög, és megint villámlik, de most a szekér mellett. János bá, az mondna: Na, na!
Mennek tovább, és megint dörög, és megint villámlik, de most egyenesen a szekérbe csap a villám, és mit ad Isten annak is a hátulsó felébe. Mire az éppen megözvegyült János bá megint megszólal: NA ÚGY NA!
Az öreg székely felkel reggel és azt mondja az asszonynak:
- Szépet álmodtam az éjjel!
- És mi volt az? - kérdezi az asszony.
- Bukaresten voltam.
- És mi volt abba olyan szép?
- Hát... hogy útlevél kellett hozzá.
Az oláh paraszt utazik haza Vaslábra. Igen ám, de csak gyorsvonat van legközelebb, az meg ott nem áll meg. Kérdi a kalauztól mi legyen. Az meg azt tanácsolja, mikor Vasláb közelébe ér a vonat és lassít, szálljon ki a vonatból közbe fogja a karfát és egy ideig szaladjon mellette, nehogy alája essen. Így is történik, kiszáll az oláh és szalad a vonat mellett, fogja a karfát, majd mikor felgyorsult elengedi. Már majdnem elmegy a vonat, mire az utolsó kocsiból kinyúl egy góbé és fölrántja a parasztot és azt mondja neki: Mőj frátyé... véz, dákő nu szünt jéu lekésed a vonatot.
Ez jó, tetszett.
Búslakodva ül a székely a kocsmába. Kérdi a komája. Mi búsúlsz János? Hát meghót az anyós. A nem lehet, mondja a koma, mer még a délbe láttam űt a kertbe gereblyélni. Egen, mondja János, hanyatt temettük, oszt kipiszkalta magát.
Utazik két góbé a vonaton. Jön a kalauz. Kérem a jegyét bácsi. Az csak hallgat. A kalauz újra csak kéri, de ugyanaz történik. Következő állomáson hív egy rendőrt és azzal megy oda. Ide figyeljen bácsi, mondja a rendőr, Mért nem adta oda a jegyét a kalauznak? Mer nincs nálam, mondja a székely. Hát kinél van? Ehun itt a kománál. Odafordul a komához a rendőr és kérdi. Hát maga mért nem adta oda a jegyeket? Tőlem nem kérte senki mondja a koma.
A gyáva góbét bésorozzák bakának. Megy az Erzsójához elköszönni. Tudod babám,... próbál elköszönni... az a helyzet, hogy bésoroztak, oszt akkor én mennék... (eltelik egy óra) dehat az a helyzet, hogy... (eltelik két óra) minnyá mén a vonat... (eltelik egy óra) Erzsó már kiséri ki a kapun. ...az a helyzet, hogy azt kérdeném, hogy hogy... hogy míg baka lennék remélhetek-é? Há remélhettél vóna mostanig is te szerencsétlen, mer nem vót rajtam bugyi, mondja dühösen Erzsók.
Székely ingatlanos:

Hallom koma, lement a haáz aára.
Egen koma, ehun itt a torkomon.
Áron nem megy iskolába, másnap kérdi a tanító, hol volt. Há... meghót apám. Há hogyan? kérdi a tanító. Vájta az orrat. Dehat abba nem hal belé senki. Jó... dá feküdt a síneken. Következő héten újra nem megy. Há most mi vót? kérdi a tanító. Meghót a nagyanyám. Te Áron, há reggel ott ült az ablakná mikor gyüttem. Há kiraktuk, hogy hozza a postás az utolsó nyugdíjat. Harmadik héten újra nem megy. Nó most már elég, mondja a tanító, most ki hót meg? Há megót anyám. Há hogyan. Megszúrta az ujjaát varótűvel. Dehat, abba sem hal belé senki. Jó... dá úgy ordított agyon kellett ütni.
Ez nagyon jó!!
Az öreg székely lefekvést követően minden este imádkozott elalvás előtt. Éppen a Miatyánkot kezdte el, mikor a felesége, aki unta a mindennapi ájtatoskodást mivel az öreg ilyenkor nem vele foglalkozott, így szólt:
- Apjok, miért nem foglalsz engemet is az imáidba?
- Hát már hogyne foglalnálak drágám? Éppen az előbb imádkoztam, hogy "szabadíts meg a gonosztól"!
Két bolond talál egy autókormányt. Megfogják, majd elmennek vele egy benzinkúthoz.

- 95-ös benzint kérünk, amennyi belefér! - mondja egyikük.

- Na, maguknak sincs ki a négy kerekük! - mormolja a benzinkutas.

- Látod? - mondja az egyik bolond. - Alig kapod meg az autót, máris szerelni kell!

RSS

Hogyan segíthetsz?

PayPal segítségével

adományozok itt

átutalással

Számlaszámunk:
10700488-66317874-51100005
(CIB Bank Zrt.)

nemzetközi átutalással
IBAN számlaszámunk:
HU62 1070 0488 6631 7874 5110 0005
SWIFT/BIC: CIBHHUHB

Az adományozás adómentes.


Önkéntes munkával

Jelentkezz és írj az alapitvany@erdelyimagyarok.com email címre!

© 2024   Created by erdelyimagyarok.com.   Működteti:

Bannerek  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek