Kattints az EMKA blogra, az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány hivatalos blogjára!

Friss hírek és képes beszámolók akciónkról, aktuális eseményeinkről, leírások az általunk szervezett eseményekről és sok-sok egyéb érdekesség.

Szereted a székely vicceket? Itt a helyed.

Megtekintések: 9822

Válaszoljon erre

Válasz erre a beszélgetésre

Két atyafi sehogy sem tud megegyezni, hogy amit az égen látnak, az a Nap, vagy a Hold. Már késsel a kezükben majdnem ölre mennek, amikor arra jár egy harmadik. Gyorsan megkérdezik:
- Jó napot kendnek! Tegyen már igazságot köztünk! Sehogyan se tudjuk eldönteni, hogy az ott a Nap, vagy a Hold.
Nézi a székely a két bicskát, meg a villogó tekinteteket, és így válaszol:
- Nem tudom, nem vagyok idevalósi.
A vonaton odaszólnak a székelynek:
- Bácsi, húzza fel az ablakot,  mert künn hideg van!
A székely felhúzza, de nem tudja megállni szó  nélkül:
- No, most künn meleg van-e?

- Mit gondolsz melyik a gyorsabb, a ló vagy a postagalamb? - kérdi a
székely a komájától.
- Gyalog a ló...

Az öreg székely ül a hintaszékében az udvaron. Egyszer csak egy
limuzin gurul a ház elé. Kiszáll belőle egy öltönyös ember és azt
mondja:
- Emlékszel rám, apám, én vagyok a fiad, akit elküldtél 10 éve a
városba dohányért. Azóta meggazdagodtam, megnősültem és híres lettem.
- Jó, jó, - mondja a székely - de hol a dohány?

A székely nagyon összeveszik a feleségével. Olyannyira, hogy a férj
elmegy otthonról.
Eltelik egy év, két év, öt év, tíz év, amikor végre újra megjelenik.
Az asszony kérdőre vonja:
- Hol voltál ennyi ideig?
- Kinn.

Istálló körül tevékenykedik a székelybácsi. A szomszéd érdeklődik:
- Mit csinálsz, Pista?
- Hányom a ganyét!
- Hát mi a fenét ettél?

Az öreg székelyhez egy újságíró látogat le falura, hogy riportot
készítsen kisiskolások részére.
- Kérem mondja el egy napját!
- Hát édes fiam, reggel felkelek, megeszek egy fél oldal szalonnát.
Megiszok rá 4-5 pálinkát...
- Na de bátyám, ezt így nem lehet, mondja inkább hogy könyvet olvas.
- Jól van fiam. Tehát felkelek reggel, megeszek egy fél oldal
szalonnát. Elolvasok 4-5 könyvet, aztán addig dolgozok kinn a szántón,
amíg olyannyira megnő a tudásszomjam, hogy 5-6 könyvet ismét el kell
olvasnom. Bele is szédülök a sok olvasásba, ezért lefekszem, pihenek
egyet. Mikor felébredek, megeszek egy jó nagy darab csülköt 1 vekni
kenyérrel. Ebéd után elmegyek a könyvtárba. A Pista már rendszerint
ott vár. Együtt elolvasunk vagy 12-t, egészen addig, amíg a könyvtár
bezár. Utána meg átmegyünk a Józsihoz, mert neki meg nyomdája van!

Áll a székely juhász a réten a botjára támaszkodva. Arra megy a többi
juhász, meglátják, kérdik tőle:
- Hát te meg mit csinálsz?
- Gondolkodom.
- És hol a fenében van a nyájad?
- Azon gondolkodom...

János bácsi pipázva álldogál a kapuban. Mihály bácsi vezet egy tehenet
épp a kapu előtt.
- Mihály bácsi, hova viszi azt a tehenet?
- Az orvoshoz.
- Miért? Beteg az a tehén?
- Nem beteg az.
- Nem ad elég tejet az a tehén?
- Húsz litert tejel minden nap!
- Nem borjadzik az a tehén?
- Dehogynem, a tavasszal hármat is borjadzott!
- Az Isten szerelmére, akkor mi a fenének viszi az orvoshoz?
- Mert az övé.

Székely bácsi komor arccal vacsorázik az étteremben: zavarja a zenekar
hangos játéka. Odahívatja a pincért:
- Mondja, főúr, meg lehet kéri a zenekart, mit játsszanak?
- Igen, uram. Mi volna a kívánsága?
- Szóljon nekik, hogy amíg ebédelek, játsszanak inkább pókert.

Székely bácsi kérdezi a fiától, hogy mennyi az idő.
- 10 perc múlva kettő - feleli az, mire kap egy taslit.
- Ezt miért kaptam? - kérdi, mire a válasz:
- Nem azt kérdeztem, hogy 10 perc múlva mennyi idő lesz..

Székely és a fia mennek a szekéren, megszólal a fiú:
- A hátsó kerék ki akar esni, édesapám.
Leszáll az öreg, megnézi a kereket.
- Nem akar az leesni, fiam!
Mennek tovább, megint megszólal a gyerek:
- Le akar esni a hátsó kerék!
Megint leszáll az apja és mondja:
- Dehogy akar az leesni!
Újra elindulnak, de a gyerek még kétszer eljátssza ugyanezt az
apjával, mire az kifakad:
- Nem akar az leesni, hogy a jó ég áldjon meg!
- Akarni akar... csak nem engedi a csapszeg!

Az öreg székely száz éves, és az újságíró elmegy hozzá, hogy meginterjúvolja.
- János bácsi, legyen szíves, mondjon nekünk az életéből egy vidám történetet.
Az öreg elkezdi:
- Már vagy nyolcvan éve történt, mikor a szomszédom átjött, és mondta,
hogy nem találja a birkáit. Rögtön keresésükre indultunk vagy öten egy
demizson pálinkával. Sokáig keresgéltük az eltévedt birkákat, és
közben eliszogattuk a pálinkát. Mikor megtaláltuk a birkákat, mindet
meghágtuk. Az volt ám a szórakozás!
Az újságíró gondolja, hogy ezt a történetet nem írhatja meg az
újságban, és kéri az öreget, hogy meséljen neki másikat.
Az öreg megint elkezdi:
- Már vagy hetven éve történt, hogy a szomszédom átjött, hogy
elszökött a felesége. Vagy öten a feleség keresésére indultunk egy
demizson pálinkával. Sokáig keresgéltük az eltévedt feleséget, és
közben eliszogattuk a pálinkát. Mikor megtaláltuk, mindannyian
meghágtuk az asszonyt. Az volt ám a szórakozás!
Az újságíró ideges, mert ez a történet sem alkalmas arra, hogy
megírja. Gondol egyet és így szól az öreghez:
- Jól van János bácsi, talán inkább hagyjuk a vidám történeteket. Nem
történt magával a hosszú élete során valami szomorú, amiből az
újságolvasók tanulhatnának?
Az öreg arca egyszerre elkomorodik:
- Már vagy ötven éve történt, hogy egyszer eltévedtem...

Két székely találkozik az erdőben.
- Adjon Isten!
- Adjon Isten!
Leülnek egy kidőlt fára. Miközben ott üldögélnek, elkezd esni az eső.
- Megeredt.
- Meg.
Jó negyed óra múlva arra siet az erdész, felhajtott gallérral,
döbbenten áll meg a két székely előtt.
- Maguk meg mit csinálnak itt ebben a szakadó esőben?
- Beszégetünk!- Áron bátyám! Asztán tud-e még?
- Hát hogyne tudnék, fiam! Csak... már nem bírok...

kérdi a szomszéd a székely gyereket:

hová megy nagyapád az újsággal Jánoska? ejsze sz. .ni, met olvasni nem tud.

 

 egy székely, egy német és egy angol feleség arról beszél, hogy be kéne idomitani a férjeket. megegyeznek, hogy másnaptól nem főznek és nem takaritanak.

két hét múlva összefutnak és meséli az angol hölgy: tudjátok az úgy volt, hogy első nap nem láttam semmi változást, másnap sem láttam semmit, de harmadnap a férjem vette a fáradtságot és kitakaritott.

én meg úgy jártam, meséli a német hölgy, hogy első nap nem láttam semmi változást, másnap sem, harmadnapra a férjem mégis összeszedte magát és megfőzte az ebédet.

én meg úgy jártam, meséli a székely hölgy, hogy első nap nem láttam semmit, másnap sem láttam semmit, harmad nap aztán már kezdtem valamit látni a jobb szememmel.

 

Egy székely bácsinak nem volt mit ennie, annyira szegény volt. Ezért levágta a kutyáját és ételnek elkészítette. Ebéd után amint a kutya csontjait nézegette, így sóhajtozott :"Te Bodri, hogy örültél volna ezeknek a csontoknak!"
Együtt sorozzák be a székelyt meg a cigányt katonának. Vagy a harmadik napon ébresztőkor csak forgatja a cigány a keziben a molinót.  -Mi a gond, miért nem öltözöl?- kérdi a székely. -Nem tudom melyik a gatyám eleje, ha fordítva veszem föl, kidörzsöli a dömickölőmet...-   De hülye vagy te cigány, hát a sárga az eleje, a barna meg a hátulja!....-  Gabipapa

Az öreg székely hatalmas derékfájdalommal elmegy az orvoshoz.
Az orvos sperma vizsgálatot is előír, és átad az öregnek egy üveget,
hogy vigye haza, és másnap hozzon benne sperma mintát.
Az öreg másnap visszamegy az orvoshoz, odaadja neki az üveget,
éppen olyan tisztán és üresen, mint ahogy előző nap elvitte.
Az orvos megkérdi, mi történt. Az öreg mesélni kezdi:
- Hát doktor úr, a következő történt. Először megpróbáltam a jobb kezemmel
- semmi. Aztán megpróbáltam a bal kezemmel, még mindig semmi.
Akkor megkértem a feleségemet, hogy segítsen. Ő is megpróbálta a jobb
kezével, aztán a bal kezével, még mindig eredménytelenül. Aztán
megpróbálta a szájával, először úgy, hogy bent volt a protézise, aztán
úgy is, hogy kivette a fogsorát - még mindig semmi.
Még Julist is áthívtuk a szomszédból, és ő is megpróbálta. Először két
kézzel, aztán a hóna alá fogva, sőt, még a térde közé szorítva is
próbálkozott.
Az orvos döbbenten kérdezi:
- Megkérte a szomszédasszonyát?

Igen - feleli az öreg. - De még ő sem tudta lecsavarni az üveg fedelét.

 

Öreg székely elmegy a dokihoz:
- Doktor úr, nem tudom, mi a baj velem, de folyamatosan szellentek.
Hála Istennek nem lehet észrevenni, mert nincs szaga és hangja sem, de
engem mégis zavar. Most is, hogy itt beszélgettünk, már vagy ötvenszer
szellentettem. Kérem adjon valami orvosságot!
A doki felír neki valamit és megkéri jöjjön vissza egy hét múlva.
Jön az öreg magából kikelve
- Mi a fenét adott maga nekem, maga idióta! Mióta szedem, továbra is
hangtalan, de olyan büdös, hogy az kibírhatalan!
Mire a doki
- Legalább a szaglása rendbe jött. Felírok valamit a fülére is, jó?

Tárgyaláson Józsi bácsi pereli a Coca Cola vállalatot mert az ő
teherautójuk nekiment Józsi bácsi kis teherautójának.

 

 

 


A tárgyaláson a Coca Cola vállalat ügyvédje kérdezi Józsi bácsitól:
Maga ugye azt mondta a rendőrnek a helyszínen, hogy jól van?
Hát mondja Józsi bácsi az úgy kezdődött, hogy a tehenemet felraktam a
kis teherautómra .  .  .  .
Erre belevág az ügyvéd: Én nem arra vagyok kíváncsi, én azt kérdeztem,
hogy azt e mondta a rendőrnek a helyszínen, hogy jól van?
Aztán folytatja Józsi bácsi elindultunk be a faluba a teherautómmal és
elértünk az út kereszteződéshez .  .  .  .  .  .
Megint belevág az ügyvéd: Tisztelt bíróság én úgy veszem észre, hogy
Józsi bácsi nem akarja beismerni amit a helyszínelő rendőrnek mondott
és most csak nagy kártérítést akar kikövetelni testi sérülésért ami nem
is történt meg.
A bíró már kíváncsi volt a történetre és mondta Józsi bácsinak, hogy
csak folytassa a beszédjét
.
Hát ugye a kereszteződésnél nekem volt elsőbbségem, a Coca Cola
teherautó meg csak áthajtott a stop táblán és jó nekünk jött.
 A nagy ütközés következtében én jobbra, a tehenem meg ballra repült.
Igen nagy fájdalmaim voltak alig bírtam egy kicsit is feltápászkodni
amint hallom, hogy a tehenem nagyon bőg mert igen megsérült.
 Egy fél percre már ott is volt egy motoros rendőr és látom, hogy
megáll a tehenem mellet nézi majd előveszi a pisztolyát és a tehén
szeme közé lő, hogy ne szenvedjen tovább.
Ezek után átjön oda ahol én fekszem, kezében még mindég ott a pisztoly
és megkérdezi tőlem: Maga jól van?
 
 
Hát mi a faszt mondtam volna neki?    

Becsönget egy házaló egy szegény székelyhez.

- Nagyon szép utazóbőröndöket tudok ajánlani...
- Minek az nekem?
- Hát ha például vonaton utazik uraságod, ebbe rakhatja a ruháit!
- És akkor üljek ott pucéron a pályaudvaron?!

 

A székely este kimegy az udvarba.
Egy kis idő múltán belép az ajtón, a nadrágszára vizes.
Mire az asszony:
- Esik?
- Nem, fúj...

 

A székely atyafi szeret a pohár fenekére nézni, és egyre gyakrabban.
Az asszonya ezt nem nézi jó szemmel, mert ha a férje túl sokat iszik,
akkor durva, nem beszámítható. Egyik nap jönnek a tehenek a csordából
haza, és szokásuk szerint egyenesen a vizes vályúnak esnek. Amikor
befejezik az ivást, mondja az asszony a férjének:
- Látod-e te ember, ez csak egy marha, és mégis tudja mi az elég!
Erre az atyafi:
- Vízből én es tudnám!

 

Székely fiú az apjához:   -Idesapám! Gyünnek a komenisták! Kiengedjem a kutyát?-......Gabipapa

RSS

Hogyan segíthetsz?

vagy

vagy

PayPal és bankkártya

 vagy

adományozok


Banki utalással

magyarországi átutalással
Számlaszámunk:
10700488-66317874-51100005
(CIB Bank Zrt.)

nemzetközi átutalással
IBAN számlaszámunk:
HU62 1070 0488 6631 7874 5110 0005
SWIFT/BIC: CIBHHUHB

Az adományozás adómentes.


Önkéntes munkával

Jelentkezz és írj az alapitvany[kukac]erdelyimagyarok[pont]com email címre!

© 2020   Created by erdelyimagyarok.com.   Működteti:

Bannerek  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek