Kattints az EMKA blogra, az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány hivatalos blogjára!

Friss hírek és képes beszámolók akciónkról, aktuális eseményeinkről, leírások az általunk szervezett eseményekről és sok-sok egyéb érdekesség.

Szereted a székely vicceket? Itt a helyed.

Megtekintések: 11831

Válaszoljon erre

Válasz erre a beszélgetésre

Gombázni megy a székely meg a komaasszonya. Hazafelé menet az asszony nem állja meg szó nélkül:
- Hej, koma, de féltem én az erdőben, hogy lefog!
- Ugyan, komaasszony, már hogy fogtam volna le, hiszen vizes volt a fű.
- Ejsze, leterítettem volna a nagykendőt.

Székelyföldön egyik város iskolájában a tanító néni kérdezi a gyerekeket, hogy a nagyapjuknak mi volt a foglalkozása fiatal korukban. A válaszok a következők:

Pistike: - Az én nagyapám nagy eredményeket ért el a fizika terén.

Jánoska: - Az én nagyapám viszont nagy eredményeket ért el a biológia terén.

Móricka: - Az én nagyapám koldus volt a HŐSÖK TERÉN.

A székely kaszál a mezőn. Látja ám, hogy 

futva érkezik a falu felől a fia.
A gyerek messziről kiabálja:
- Édesapám, jöjj ék rögvest haza, mert nagy baj van!
- Osztán mi a baj, fiam?
- A szomszédból átjött a Mihály bá, oszt
tán addig-addig, hogy
befeküdtek édesanyámmal a dunyha alá.
Az székely kezében megáll a kasza, megvakarja a fejét, és
elgondolkodva mormogja:
- De nagy marha ez a Mihály szomszéd! Pedig neki nem is lenne muszáj...

Két székely vágja a fát télen a nagy hidegben. Kérdi az egyik:
- Te koma, hol van a füles sapkád?
- Amióta balesetem volt nem hordom!
- Milyen baleseted volt?
- Megkínáltak pálinkával és nem hallottam.

 

- Hallom, maga még a gróf birtokán dolgozott. Nekik gürcölt évtizedeken át, s lám, csak egy kis kunyhót tudott szerezni. Meséljen, bátyám, milyen volt az élet régen. Mondja, akkoriban hány gatyája volt?
 - Nyolc.
 - Miből?
 - Gyolcsból.
 - És most az új rendszerben hány van?
 - Kettő.
 - Miből?
 - Abból a nyolcból.

 A falusi doktor találkozik az utcán az egyik betegével:
 - János bátyám, mit visz az üvegben?
 - Hát, az igazat megvallva doktor úr kérem, egy csepp papramorgót...
 - Nem abban egyeztünk meg, hogy többet nem iszik?
 - Többet nem, de gondoltam: ennyit lehet.
 - Ennyit? Hát ez rengeteg!
 - Nem mind az enyém, a fele a komámé.
 - Akkor most gyorsan öntse ki a maga részét!
 - Nem lehet doktor úr, mert a komámé van felül!

A góbé áll a tornácon, s figyeli a kakast, amint az hevesen lohol egy tyúk után.
Már-már utoléri, amikor a góbé egy falat kukoricamálét hajít elébe. A kakas megáll, bekapja a málét, és csak azután rohan a közben jelentős előnyhöz jutott tyúk nyomába.
 - A szentségit! - kurjantja a góbé. - Ilyen éhes se szeretnék lenni!

 A góbé bemegy az istállóba, és azt látja, hogy döglődik a lova. Gondol egyet, bemegy a házba, tollat, papírt kerít, és gyárt egy rakás sorsjegyet. Azzal el a kocsmába, s kihirdeti, hogy sorshúzás lészen. Ötszáz lej egy jegy, és a főnyeremény egy ló. Gyorsan fogynak a sorsjegyek. Megtörténik a sorsolás is, és a góbé elviszi a nyertest az istállóba. De ott már csak egy döglött gebét találnak.
 - Te gazember! - dühöng a nyertes. - Egy döglött lóért fizettem én ötszáz lejt?
 - Dehogyis. Tessék, visszaadom az ötszázast.
 - És a többiek?
 - Mit akar velük kend? Hiszen ők nem nyertek...
 (merje mondani valaki, hogy nincs üzleti érzéke a székelyeknek.)

 A góbé csúnyán elveri a feleségét, mire az asszony feljelenti.
 - Hogy merte megütni a feleségét? - förmedt rá a csendőrtiszt. - Hát nem tudja, hogy csak a
 hatóságnak van joga büntetni?
 - Hát nem bánom! - feleli némi tétovázás után a góbé. - Itt a botom, üsse maga!

 A hallgatagság, a székely gondolkodásmód mintapéldája ez a párbeszéd:
 - Hol a vella, lányom?
 - A gereblye mellett, édesapám.
 - És a gereblye hol van?
 - A vella mellett.
 - Ej te szamár! Hát a vella meg a gereblye hol van?
 - Egymás mellett, édesapám.

A suttyó legényke szántott az apjával. Az apa fogta az ekét, a fiú meg a lovat vezette.
Az eke ki-kiugrott a kemény földből. Bosszús volt a székely, szidta a fiát, hogy ő rontja el a szántást.
 - Nem én rontom el, hanem az édesapám!
 - Hogy beszélsz te az apáddal? Annak idején én nem mertem volna visszafeleselni az apámnak.
 - Vót is magának apja?
 - Vót bizony, különb mint neked!

 

 - Tudod barátom, nagyon nehéz feleségnek valót találni. Lány az volna, de eddig akárhányat
 kommendáltak, egyik sem tetszett az édesanyámnak...
 - Tán csak nem?
 - Egyet kivéve! Azt kedvelte, mert szakasztott olyan volt, mint ő.
 - Hát akkor?
 - Az meg édesapámnak nem tetszett.

 

A szekely bacsit megkerik a pizzazoba hogy hany fele szeleteljek a pizzat 4vagy 6 szeletbe .Csakis negyfele 6 szeletet ugysem tudnek megenni 

Az öreg székely temeti a feleségét.
A sógora vigasztalja:
- Ne búsulj bátyám, a túlvilágon majd találkoztok!
- Hát ez az, ami aggaszt, komám!
XXX

Székely a fiával fát vág az erdőben.
Egyszer csak megszólal a fiú
- Édesapám, valahogy nehezen megy ez a fűrész nem?
- Nem tudom fiam, én most pipázom.
XXX

Három mérnök egy komisszió előtt érvel
egy híd megépítésének az esetleges megnyeréséhez.
A japán mérnök:
- Mi megkezdjük a híd építését a folyó mindkét oldalán egyszerre s középen a
találkozást a GPS segítségével hajtjuk végre, maximum 1cm eltéréssel.
Az amerikai mérnök:
- Mi is a folyó mindkét oldalán fogunk neki a híd építésének s középen a
találkozást a LASER segítségével hajtjuk végre, 2mm eltéréssel.
A székely mérnök:
- Mi is a hidat a folyó mindkét oldalán kezdjük megépíteni.
- És középen hogy találkoznak?- kérdik a komisszióban.
- Hát ha találkozunk jó, ha nem akkor lesz két hídjuk.
Kiplakátolták
Udvarhelyen az új szigorú rendszabályt: Aki éjfél után lármázva vagy dalolva
megy haza, szigorú büntetést kap.
Másnap éjszaka hallja a rendőr, hogy valaki hangosan kurjongatva megy végig a
főutcán. Odasiet, és szigorúan mutat a plakátra.
...
- Nem tudja kend az új szabályt?
- Én tudom, biztos úr ...De ki mondta, hogy haza megyek? Ide indultam csak a
másik kocsmába.
Azt mondja az újdonsült férj, az újdonsült menyecskének:
- Ha meglátod lelkem, hogy jövök bé a lovaskocsival a kapun, oszt olyan csálén
áll a kalapom, hát ízibe menny bé a tisztaszobába, mert dógom van veled.
Eltelik néhány nap, egyszer azt mondja a menyecske a férjének:
- Hajja kend! Mondanék én valamit magának. H...
a maga jön bé a kapun a
lovaskocsival, oszt' meglátja kend, hogy én itt állok a gangon, oszt' csípőre
van téve a kezem, hát meg ne aggya magának az a magosságos Úristen, hogy ne
csálén álljon a kalapja!

Két, székely találkozik Pesten a piacon, kérdi az egyik a másikat:
- Hat te komám mi járatban itt?
- Megyek,hogy vegyek padlizsánt.
- Oszt meg minek?
- Minek, minek hát vinetának!

Csíknádfalván egy arra járó turista megszólít egy fa árnyékában heverő embert:
- Aggyonisten bátyám! Hogy ment a munka az idén?
- Ajjólment kérem szépen, nem panaszkodhatom. Fát kellett volna vágjak de jött egy nagy vihar s elintézte, aztán búrjánt kellett volna kaszáljak, de egy ménkû belé csapott s meggyúlt az egész, így aztán asse kellett megcsinálni...
- S most micsinál bátyám?
- Há én itt várom, hogy egy kicsi fõdrengés kivesse a fõdbõl a pityókámot

 

Világitáskor a székely ugratja a komáját. Hallod e ? Milyen lesz az amikor egy év mulva idejövök s te meg leszel halva, a sirodon fű lesz amelyet egy tehen lelegelt és búcsuzóul egy nagy lepényt hagyott a sirodon, én pedig ezt meglátván elcsodálkozok,hogy az én drága komám igy elváltozott ! Hát kedves komám milyen lesz az, ha én kijövök egy év mulva s te leszel meghalva, a sirodon egy nagy tehenlepény lesz és én megállapitom, hogy te nem változtál semmit ?

RSS

Hogyan segíthetsz?

PayPal segítségével

adományozok itt

átutalással

Számlaszámunk:
10700488-66317874-51100005
(CIB Bank Zrt.)

nemzetközi átutalással
IBAN számlaszámunk:
HU62 1070 0488 6631 7874 5110 0005
SWIFT/BIC: CIBHHUHB

Az adományozás adómentes.


Önkéntes munkával

Jelentkezz és írj az alapitvany@erdelyimagyarok.com email címre!

© 2024   Created by erdelyimagyarok.com.   Működteti:

Bannerek  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek