Kattints az EMKA blogra, az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány hivatalos blogjára!

Friss hírek és képes beszámolók akciónkról, aktuális eseményeinkről, leírások az általunk szervezett eseményekről és sok-sok egyéb érdekesség.

A székelykapuk faragványaik szépsége és impozáns megjelenésük miatt igazi műremekeknek számítanak. A székelykapuk a Székelyföld kulturális örökségének részét képezik, hozzátartoznak a települések építészeti arculatához, népi építészeti együttesnek, épített örökségnek tekinthetők. Nehezen találhatunk két egyforma székely kaput, egyéniségüket a díszítésük adja meg. A díszítést három részben tárgyalhatjuk, úgy, mint: faragás, festés illetve felirat. Az alábbiakban bemutatunk néhányat közülük, amelyek megyénk középső részén díszítik a falvak arculatát.

A mai székelykapu három oszlopra állított kétosztatú építmény. Részei a befelé nyíló nagykapu — ez a megrakott szénásszekér magasságához igazodik — és a gyalogosok részére készült kisajtó. A három tartóoszlopot közös szemöldökgerenda fogja össze, erre épül a néhány sor zsindellyel, esetleg cseréppel fedett egy- vagy kétsoros galambbúg. A kapulábak és a szemöldök- gerenda tartósabb összekapcsolására kötéseket alkalmaznak. A kötések a kapu felső nyílásának félkörös, boltívszerű kiképzést adnak. Kapuink díszítésére faragás, ritkábban festés és faragás együttesen szolgál. Ehhez alkalmas területül a három kapuláb, a kötések, a szemöldökgerenda, valamint a kis- és nagykapu közötti szintkülönbségből adódó kisajtó feletti rész kínálkozik. A székelykapun sok esetben évszám és felirat is van, s gyakori kedves kiegészítője az estéli és vasárnapi beszélgetések színhelye, a mellette lévő fedeles pad, az ún. szakállszárító.

Marossárpatakon

A marossárpatakiak két székelykapuval büszkélkedhetnek, mindkettő tervezője és alkotója Miholcsa József szobrászművész volt. Az egyik, hat évvel ezelőtt készült, s a művész portája elé helyezték el. A másik székely kaput a történelmi szoborpark bejáratánál állították fel 2011-ben. „A saját részünkre készített hatkarikás székelykapu háromszéki eredetű, egy csodálatos hasonmása van Csernátonban. Onnan vettem a mintát, megtetszett a tiszta szerkezete, s a kaputükör, amely gerendákból van ácsolva úgy, hogy hat kört tesz ki. Háromszéken a kapulábakat indás, cserelapus vagy tulipános mintával díszítik, ehhez próbáltam igazodni én is. Elmaradhatatlan a Nap és a Hold jelképe, amely a megújuló életet, a jövőbe vetett hitet, illetve a múló időt jelképezi.” - tudtuk meg Miholcsa Józseftől. A szobrászművész székelykapuja fenyőfából készült, díszítéseit áttört fenyődeszkák motívumaival alakítják. A 2006-ban állított remekmű külső felén rovásírással látható: „Isten áldd meg a magyart”, illetve Bethlen Gábor szállóigévé vált, Bibliából átvett mondása: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk.” A történelmi szoborpark bejáratánál cserefából készült székelykapu áll, amelynek nincs kiskapuja. Tömör, faragott mintája az udvarhelyszéki szőlőfürtös, szőlőleveles, tulipános motívumokat követi. A kapuláb alsó részén látható Erdély és Marossárpatak címere, a kapu felső részén a Nap-szimbólumok mellett galambok is szerepelnek. 

Nagyernyében

A nagyernyei plébánia székelykapuját 1976-ban állították. Ott jártunkor, László Szabolcs plébános éppen a szabadságát töltötte, ezért Nemes Gyula helytörténésznél érdeklődtünk. „A kapu más építménnyel nem függ össze, nyílása felül köríves. A kiskapu íve alacsonyabb, fölötte felirat: Ki belépsz ide, lásd meg a jót, amit követned kell – 1976. A nagykapu szárnya felül áttört szerkezetű, a kapudíszítmények között van napábrázolás, korsós és indás díszítés, felül egysoros galambdúc látható. A székelykapura rozetta, tulipános és leveles motívumok is felkerültek. A kiskapu fölött, az indák csúcsán két madár, egymásnak szembefordulva a szeretetet jelképezik. Csőrükben leveles faág, ami a tavaszt, a megújulást hirdeti.” – fejtette ki a helytörténész.

Sáromberkén

A sáromberki református gyülekezet presbitériuma, Porkoláb Levente lelkipásztor kezdeményezésére, 2005-ben döntött a székelykapu állítás mellett, amit papilak elé helyeztek el. „A régi kapu és kerítés 25-30 évvel korábban volt elkészítve, s elég elhanyagolt állapotban volt. Egyik presbitériumi megbeszélésen megfogalmazódott a kerítés és kapu kicserélésének kérdése. A székelykapu állításnak volt már gyökere településünkön, hiszen Fülöp Marika néniék háza előtt, a kultúrotthonnal átellenben, még jóval a rendszerváltás előtt készült el. Felvettük a kapcsolatot a nyárádremetei Nyulas Istvánnal és fiával Zoltánnal, akik vállalták a kapufaragást.” – mondta Porkoláb Levente lelkipásztor. A cserefából készült, galambbúgos kapun a tulipános motívum uralkodik, s a kerítés elkészítésénél sem hagyták ezt figyelmen kívül. A kiskapun a következő felirat olvasható: Isten segedelmével állíttatta a sáromberki gyülekezet. A nagykapura a 100. Zsoltár, 4. verse került fel: Menjetek be kapuin hálaadással, udvaraiba dicsérettel. A szemet gyönyörködtető alkotás kaputükrén, olajágon elhelyezkedő galambok vannak, csőrükben olajlevéllel. Alatta egy másik egyházi szimbólum: IHS – Jézus az emberek megváltója. A kiskaput búzakalász és kehely díszíti, fölötte a Krisztus monogram látható.

Vajdaszentiványon

Dénes Csaba lelkipásztor 2004-ben került a Vajdaszentiványi Református Egyházközség élére. „A parókia előtt elhelyezett székelykapu felállításával egy régi álmom vált valóra, amit Görgényszentimrén nem sikerült kivitelezni, megvalósítani. Mielőtt megrendeltük volna a díszes kaput, szakkönyvből dokumentálódtam a faragott mintákkal kapcsolatosan.”- tájékoztatott a lelkész. A vajdaszentiványi presbitérium Székely István nyárádremetei fafaragó mestert kérte fel a székelykapu elkészítésére. A kapu magassága 3,85 méter - ennek tetején galambdúc áll-, szélessége 5 méter. A galambdúc kettős szerepet tölt be: védi a kaput a csapadéktól, és otthont biztosít a galamboknak. 2005-ben készült el, mintázata eredeti ősi magyar díszítőelemeket tartalmaz. A kapun a következő szöveg olvasható: „Dénes Csaba lelkipásztor, aki eltervezte, / Monda András gondnok, s egyház segítette. / Így áll itt a kapu mindenki kedvére, / Áldás, békesség ki- és bemenőre. / Dicsőség Istennek, most és mindörökre!”

Székesen

A székesi parókia udvara előtt szintén székelykapu díszeleg. Három évvel ezelőtt készült, felirata: Áldott, aki jő az Úr nevében. Az egyházközség vezetői a backamadaradi Barabási Örsöt kérték fel a székelykapu kivitelezésére, aki szívesen tett eleget a presbitérium óhajának. „Volt egy régi vaskapunk, amit ki kellett cserélni. Úgy döntöttünk, hogy székelykaput állítunk a helyére, hiszen ezek messze földön híresek és akár a település díszeinek is nevezhetjük őket.” – mondta Bíró László református lelkipásztor. A tiszteletestől azt is megtudtuk, hogy a szükséges anyagiakat a helyi gyülekezet adta össze.

Berekméri Edmond

Megtekintések: 1270

Szólj hozzá !

A hozzászóláshoz tagja kell hogy legyen a Erdélyi magyarok a világban –nak.

Csatlakozzon a(z) Erdélyi magyarok a világban hálózathoz

Hozzászólt Modi Attila November 21, 2012, 8:55am

Reméljük, hogy a közeljövőben a sárpataki parókia előtt is hasonlót láthatunk!

Hozzászólt Ősz P.Zoltán November 20, 2012, 8:55pm

Nagyon reméljük,hogy jövőben is meg fogjátok csodálni István barátom!

Hozzászólt Gebora István November 20, 2012, 8:41pm

Székely-Pálfalván Vajda Feri fafaragó mester (barátom ) készít székelykapukat is, több kapuját állították fel a határon innen

Hozzászólt Gebora István November 20, 2012, 8:38pm

Kitűnő írás , leírás . Igaza van Ősz Zoli barátomnak magam is megcsodáltam a Mezőbergenyei Parókia Székelykapuját amikor ott vendégeskedtem nagy szeretetben az alkotótáborban. 

Hozzászólt Farkas(Ambró)Ilona November 20, 2012, 12:44am

Csodálatos mindegyik kapu,jó érzés gyönyörködni bennük,addig is,amíg a jó Isten ismét elsegít minket,hogy a helyszíneken csodálhassuk őket!!Köszönjük a bemutatót,  Isten áldja meg a székelyeket!!!

Hozzászólt Donkóné Simon Judit November 19, 2012, 9:18pm

Csodálatosan szép mindegyik kapu, köszönöm a bemutatást! Megérdemelték az állíttatók, hogy a nevüket közölje, kedves Edmond! (Székelybőben is nézze meg majd!) Adja Isten, hogy minél többen kövessék példájukat! Áldja meg az Isten Mindannyiukat! Szeretettel és tisztelettel, Judit

Hozzászólt Bárfai László November 19, 2012, 5:08pm

Jó lenne tudni, hogy a legegyszerűbb meggyibe kerül, mert akkor itt magyarországon, csináltatnék egyet, hogy Erdélyben érezzem magam!

Hozzászólt Józsa Miklós November 19, 2012, 11:50am
Köszönöm a gyönyörű ajándékot! Értékes írás, gyönyörű kapuk. Még mondja azt valaki, hogy nincs Székelyföld!
Hozzászólt Ősz P.Zoltán November 19, 2012, 11:43am

Mezőbergenye is dicsekedhet egy impozáns székelykapuval,melyet 2O12.augusztusában állíttatott az egyházközség Domahidi Béla tiszteletes szolgálata idején.

Hozzászólt Kacsó Márton November 19, 2012, 11:27am

Jómagam legutóbb Farkaslakán bóklásztam a faluban. S csodálatosnál, csodálatosabb székelykapukat láthattam. Bármerre is indultam el - mindíg találtam valami érdekes, általam eleddig nem látott motívumot. Azokat - melyeket addig csak könyveimből ismertem. (Én ugyan székely-gyökerű vagyok Maros-megyéből, de az Alföldön élek.)

 

Köszönjük írását!  Kacsó Márton

Hogyan segíthetsz?

PayPal segítségével

adományozok itt

átutalással

Számlaszámunk:
10700488-66317874-51100005
(CIB Bank Zrt.)

nemzetközi átutalással
IBAN számlaszámunk:
HU62 1070 0488 6631 7874 5110 0005
SWIFT/BIC: CIBHHUHB

Az adományozás adómentes.


Önkéntes munkával

Jelentkezz és írj az alapitvany@erdelyimagyarok.com email címre!

© 2022   Created by erdelyimagyarok.com.   Működteti:

Bannerek  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek