Kattints az EMKA blogra, az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány hivatalos blogjára!

Friss hírek és képes beszámolók akciónkról, aktuális eseményeinkről, leírások az általunk szervezett eseményekről és sok-sok egyéb érdekesség.

sz.tokes.emil
 • MAGLÓD-2234
 • Magyarország
Megosztás a Facebook-on
Megosztás a Facebook-on MySpace

Sz.tokes.emil barátai

 • Kamellor Adrienne
 • Székesi Tőkés Edgár Emil Zoltán
 • lg Mireisz Tibor
 • Novák Olinka
 • Dr. Kőváry György
 • HUN BODÓ JÁNOS
 • Boncz Erna
 • Horváth Iván
 • Asztalos Györgyné
 • Bokor Bela
 • MÉSZÁROS Z-NÉ, POSZERT PIROSKA
 • Dvorzsák Éva

RSS

Betöltés... Hírcsatorna betöltése

Kapott ajándékok (2)

Piros szalag A következőtől: HUN BODÓ JÁNOS Piros szalag A következőtől: 1h131gq108mp1
 

sz.tokes.emil lapja

Beállítások Szerkesztés

 
  
MAGYAR NEMZETTUDAT 10 PARANCSOLATA !
 

 

A SztKradio:/B.szoba/ A SZENT KORONA RÁDIÓ-ÉS A SZENT KORONA T.SAJÁT CHAT-JA
+/plusz/külső klubja is van...../baloldalt/
ha kell külön oldalon ki is lehet nagyitani ,mert csak igy müködik minden funkció !
 

Szentkor/ B.szoba/ : A SZENT KORONA TÁRSASÁG SAJÁT CHAT-JA/baloldalt/
+Egy külső klub
ha kell külön oldalon ki is lehet nagyitani ,mert csak igy müködik minden funkció !
 

 
 
LIVE TV-MAGYAR /HIR-TV/

INTERNET-TV -DUNA -TV
Live TV magyar online csatorna
Gadgets powered by Google

.....................................................................................

 

 

 
 

 
NÉZZEN BE !
Szent Korona Társaság Baráti-Kör
-a nemzetben gondolkodok világhálos magyar-hun-lapja.
Itt már most újra együtt lehetünk.
 
T

 
 
Magyar Közösségi -oldal
Szent Korona Társaság Baráti Kör
Magyar-Hun-WIW-kft (üzemeltető )
 
elnők-igazgató
v.Székesi Tőkés Emil Zoltán
2008.10.01

 
TÁJÉKOZTATÓ !
 
SZENT KORONA HUNGÁRY :HIRPRESS !!!
MAGYAR KÖZÖSSÉGI NEMZETI ONLINE-
- TÁRSADALMI POLITIKAI TÖRTÉNELMI FOLYÓIRAT !
megtalálható: még iaz ,,új,, 
/régi/ portálón:
SAJÁT  BLÓG  OLDAL

>>
.........................1920..................és................2004............................................

.........HUN-SZÉKELY-MAGYAR-NEMZET- OLDALA !!!.........................
 
............................igazságlap.extra...........................................................
-----------------------Székely Nemzeti Tanács-oldala----------------------
Beregszászi Olga: Mi nem felejtünk:dal:TRIANONRÓL....:1920.június.04.-ről !
.........................TRIANON EMLÉKMŰ-OLDALA.........................................
..........................NEMZETI HIRHÁLÓ-oldala..............................................
.........................NEMZETI HIRHÁLÓ-+TV-CSATORNÁK..............................
........................Dr.MORVAI KRISZTINA-OLDALA.......................................
.......................VIDEÓTÁR-M.T.V.1.-2-ben................................................
.......................HORTHY MIKLÓS-lap............................................................
.............................JOBBIK-LAP........................................................................
.............WEB-FORDITÓ-MAGYAR-ANGOL/ANGOL-MAGYAR......................
 
WEB FORTITÁS>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
webforditas.hu
Gadgets powered by Google

;

 

,,Nemzeti Egységben Gondolkodok! Szent Korona-tan alapján ! Magyar,legyen hited s újból lészen országod! Hajrá Magyarok! Hajrá Magyarország !
----------BEMUTATKOZÁS !----------------

A Turul Nemzetség Szakrális Szövetség tagjainak esküje

 

Én  v.torboszlóy -székesi TŐKÉS EMIL ZOLTÁN… ………… a Turul Nemzetség Szakrális Szövetségének tagja

esküszöm, hogy hazámat, Nagy Magyarországot, a Kárpátokon innen szívvel és lélekkel szolgálom. Mindent elkövetek, ami nem ellenkezik a Magyarok Istenének törvényeivel: a Hazám szeretetével, Nemzetem szeretetével, a Szent Korona birtokainak egyesítésével és az Isteni szeretet törvényével, hogy népemet az Úr népét ismét felemeljem, és régi jogaiba visszahelyezzem. Teszem ezt úgy, hogy más velem békében élő nemzet emberének ne okozzak kárt, fájdalmat, de ha ellenem, Népem és Hazám ellen támad, azt minden eszközzel megvédem, legyen az energia vagy bármely más fegyver.

Esküszöm, hogy

- megvédem az igaz, tiszta lelkű embereket a gonosz ellen, még ha halálomig tart is a harc,

- megvédem a Pilist és a szív csakrát, a magyarok szent helyeit,

- megvédem a magyar földet az idegen szívűek ellen, nekik egy maréknyi földet sem adok át, annyit sem, hogy testük itt nyugodjon,

- megvédem a rászorulókat, az elesetteket azoktól, akik megnyomorították őket,

- megvédem az igazságot és üldözöm a gazságot minden eszközzel, amit Isten engedélyez nekem.

Nem nyugszom, amíg a jogtalanság embereket károsít meg és hamis bírák fogják le az igazság büntető kezét.

Ha kell, életem adom népem szabadságáért, hazám egyesítéséért

a jó győzelméért a rossz felett.

 

Ha esküm megszegem érjen utol a Magyarok Istenének büntető haragja, nyugtom ne leljem síron innen és síron túl. 

                                                           

                                                                Isten engem úgy segéljen!    

                                                                                  Ámen

 

Kelt az Úr 2009. évében október havának 30. napján

Pilis Szentlelken a Pálos kolostorban

 

 

 

 
Tisztelt Olvasóink, magyar Testvéreink!
 
Hazánkban több mint 60 éve nincs valódi és teljes sajtószabadság. Pontosabban soha nem is volt. A tájékoztatást zömmel mindig a nemzetidegen (gyakran förtelmesen galád) érdekek irányították. De olykor azért a magyarság is hallathatta hangját. Néha megfogalmazódhattak olyan gondolatok is, amelyek a Kárpát-medence őslakóinak (a sumér, szabir, szkíta, hun, avar folytonosságot képviselő magyarságnak) tényleges sorsáról, vágyairól, küzdelmeiről, dicsőségéről vagy kudarcairól tudósítottak. Ferdítések, negatív elfogultságok, elhallgatások és gúnyos felhangok nélkül. Voltak idők, amikor senki sem mert bennünket nyíltan gyalázni és szembeköpni, vagy röhögve megfosztani a szólás, a védekezés, a válaszadás, a szolidaritás jogától. Sajnos, jelenleg nem ilyen korban élünk.
Az évezredeken át súlyos áldozatokkal megőrzött Nagy-Magyarország egyre kevésbé a miénk. Nemcsak azért, mert Trianonban gátlástalanul szétvagdosták, hanem azért, mert külső és belső árulóink, ellenségeink mohóságukban még megmaradt földünkre, javainkra is szemet vetettek. Ezért folyton-folyvást züllesztenek, gyengítenek, irtanak bennünket mind fizikailag, mind anyagi, mind morális és szellemi téren. Már az sem elég, ha öntudatlan, nincstelen, reményt vesztett rabszolgává válunk, és föladjuk egészséges nemzeti stratégiánkat. Kell a hely a tömegesen betelepülő idegeneknek, a világ minden sarkából idecsődített barbár „honfoglalóknak”, akik eleink csonthalmán s a mi holttestünk fölött szeretnék eljárni győzelmi táncukat.
Ha meg akarunk maradni, vállalnunk kell az ellenállást, a szervezett önvédelmi harcot bármi áron és bármilyen eszközökkel. Nincs időnk tétovázni, nincsenek lehetőségeink további ideológiák, társadalmi kísérletek, gazdasági-politikai „modellek” kipróbálására. Minden perc drága, minden hátrálás, megalkuvás a végső pusztulásunkat hozhatja. Csupán a merész, kitartó, becsületes cselekvés segíthet. Ebben nem számíthatunk semmilyen más népre, „testvérre” vagy szövetségesre, kizárólag magunkra. Csak akkor érhetünk el sikert, ha polgáraink java fölismeri történelmi hivatását, és önmagáért hajlandó lesz összefogni, majd keményen síkraszállni a földgolyó legrombolóbb, legdémonibb erőivel szemben. Ennek a küldetésnek, ennek a korparancsnak a föltárása, megértetése, az önzés és a gyávaság elsöprése ma szent kötelessége minden hazafinak, valamennyi gerinces írástudónak és értelmiséginek. Mindnyájan felelősek vagyunk egymásért, országunk, fajtánk boldogulásáért. Tilos megfutamodnunk, bajtársainkat cserbenhagynunk, vagy tőlük külső nyomásra elhatárolódnunk.
 
1989 óta a rémes patkánybűzben, a vészesen hömpölygő sajtóáradatban, itthon és külföldön megjelent ugyan néhány nemzeti lap (az utóbbi években pedig néhány internetes honlap), többnyire igen kis példányszámban; azonban mostanra jó részük kimúlt, mert nem bírta az alattomos támadásokat, az ellenséges szabotázsakciókat, vagy az olvasók közönyét és pénztelenségét. Ilyen előzmények után, ilyen lehetetlen, abszurd helyzetben öngyilkosság új lapot (honlapot) indítani. Talán csak bolondok, megszállott hívők, fanatikus népbarátok vállalkoznak erre. Mégis belevágunk, mert olyan nagy az igazság hiánya, oly átható a köd, oly sűrű a mocsár, hogy létszükséglet minden emberséges, tisztességes írás.
Konzervatív, jobboldali, keresztény erkölcsű, ősi hagyományainkból építkező, nemzeti alapokon álló, az egyetemes magyarság ügyének végsőkig elkötelezett, ugyanakkor világos, színvonalas, szókimondó, harcosan radikális (de túlzásoktól mentes!) orgánum szeretnénk lenni. A hírszórás frissességében nem tudunk (források, eszközök hiányában), nem is óhajtunk versenyezni a dögvészt terjesztő, torz szemléletű, tisztességtelen és gyűlölködő újság-gólemekkel, ill. internetes mamut-birodalmakkal. Inkább a hírmagyarázás, a megfontolt elemzés, a fölvilágosítás terén és a nemzetvédelemben próbálunk kiemelkedőt nyújtani. Mert erre van most olthatatlan szomjúság, csillapíthatatlan éhség honfitársaink lelkében. Fontos közügyekről, életünket, sorsunkat, jövőnket meghatározó dolgokról hozunk üzenetet, egyszerű szavakkal. Magyar nyelven kiáltunk, magyar embereknek. Aki minket vállal, azt mi is vállaljuk! Reméljük, hogy honlapunkat előbb-utóbb fölfedezik a magyarlakta világ összes területén, azaz az anyaországban, a határainkon túl és az emigrációban is. Később talán tároló kapacitása, tematikája is bővülhet, s a jelenleginél gyakrabban megújíthatjuk, ha Olvasóink igénylik, és önzetlen, derék mecénásaink akadnak.
 
Magyarok vagyunk. Vállalnunk kell történelmünket, szokásainkat, nyelvünket, kultúránkat, szellemi-lelki értékeinket, vagyis mindazt, amit népünk az évezredek során létrehozott, s mely örökség továbbadása nélkül épp legsajátabb nemzeti jellegünket veszítenénk el. Igyekszünk a jézusi úton járni (nincs más út, csak az Isten útja!), vagyis a bölcsesség, a hit, a remény, a szeretet s a lélek harmóniája vezérel bennünket.
 
Célunk a Szent Korona eszmeiségén alapuló vonzó Magyarország fölépítése, egy olyan társadalom létrehozása, ahol a középpontban az emberi jog és méltóság áll, ahol nincsenek elnyomók és elnyomottak, ahol sorsunkról magunk dönthetünk, ahol vezetőinket nem kinevezéssel helyezik fölénk, hanem a saját akaratunkból választhatjuk meg őket mind a munkahelyeken, mind a politikában, mind az élet bármely területén. (Mi például a főszerkesztőnket – Székesi Tőkés Emil Zoltán is ily módon helyeztük a posztjára, eddigi tevékenysége elismeréseként.)
 
Számunkra csupán az istenhit a fontos, de mindenki szabadon hódolhat vallásának (tartozzon akár az általunk preferált keresztény felekezetekhez, vagy kövessen más irányzatokat, pl. az ősmagyar mágus- és táltos-vallást), amennyiben az nem rombolja a magyarság érdekeit, s nem tartozik a deviáns szekták csoportjába, vagy a titkos (pl. szabadkőműves) szervezetekhez. Úgy gondoljuk, hogy népünk ezerféle megosztottságát nem szabad tetéznünk még azzal is, hogy hitbéli tabukat állítunk, vagy bármiféle vallási kizárólagosságra törekszünk. Virágozzon minden világnézet, filozófia és ideológia, ha az hasznunkra válhat, és segítheti megmaradásunkat, fölemelkedésünket.
 
Alapjában (polgári) demokraták (antiglobalisták, antibolsevisták és antiliberálisok) vagyunk, viszont határozottan elutasítjuk annak valamennyi nyugati és keleti torz formáját, ahol egy-egy hatalmaskodó kisebbségi réteg önkényesen rátelepszik a jámbor, jóhiszemű többségre, totálisan kiszolgáltatva azt a saját önző, sátáni törekvéseinek. Távol áll tőlünk, hogy a Kárpát-hazában bármely kisebbséget hátrányosan megkülönböztessünk, ugyanakkor nem tűrhetjük azt sem, hogy a többségi magyarságot idegenek diszkriminálják, vagy üldözzék a saját, ősi országunkban.
 
Az egyetemes szabadság csak addig terjedhet, amíg mások szabadságát nem sérti, azaz sohasem csaphat át szabadosságba. Csak az követelhet bármilyen jogot, aki kötelességeit is teljesíti nemzetünkkel szemben. A mi egyik fő feladatunk, hogy meggátoljuk a gonoszság, a magyarellenesség tobzódását, a sötétség további terjedését, s az igazság, a méltányosság fölmutatásával kivezessük tévelygő embertársainkat az éltető fény világosságába.
 
Nekünk bárki, bárhonnan írhat, ha van mondanivalója, és átérzi nemzetünk gondját. Cenzúra nélkül megjelenhet, ha bizonyítja jó szándékát, és megüti a mércét. Nem titkoljuk: a szegények és eltiportak oldalán állunk. A szerencsétlen, elesett, kisemmizett és megalázott többségért verekszünk. Kardot rántunk zsarnokaink, elnyomóink, szociálliberális vérszívóink ellen. Szembeszállunk a népnyúzókkal, a törvénytelen kiskirályokkal s ordas eszméikkel. Nem engedjük, hogy Nagyboldogasszony gyönyörű országa – a történelmi Magyarország – gengszterek paradicsoma, alvilági törpék és vasorrú bábák kéjbarlangja legyen! Félelem nélkül, mindenre elszántan, őszintén és szabadon beszélünk. Belezengünk a magyar éjszakába, mint egy riadót fúvó kuruc trombita!
 
Bár vannak szívünkhöz közeli pártok és szervezetek, nem kívánunk egyiknek sem szócsöve lenni. Ha közlünk is felhívásokat, programokat, állásfoglalásokat, nem ez a fő célunk. Nem a szeletelés, a megosztás, hanem az összefogás szorgalmazása, a széles tömegek érdeklődésének fölkeltése, a legfájóbb sebek kitapintása és gyógyítása, az öntudat ébresztése, a lehetőségek föltérképezése szerepel tervünkben. Nem keskeny ösvényeken, de tágas horizont alatt óhajtunk járni. A politikai iránymutatás mellett hasábjainkon lesz még (ős)történelem, gazdaság, szépirodalom, művészet, néprajz, vallás, sport, humor és egyéb színes anyag is. Hogy miből mennyi, majd eldönti az idő.
 
Kíváncsian várjuk észrevételeiket, cikkeiket, tanulmányaikat. Szalonképes, kulturált vitáknak, a miénktől eltérő nézeteknek is helyt adunk, ha a magyarság érdekeit, erkölcsét nem sértik. Önök ne csak olvasóink legyenek, hanem aktív munkatársaink is egyre nagyobb számban! Kérjük, segítsenek minket a népszerűsítésben is, s adományokkal is támogassanak bennünket (akár magánszemélyként, akár csoportosan), mert a kegyetlen sajtópiacon csak így tudunk fennmaradni. Nem csupán tőlünk, elsősorban Önöktől függ, hogy a romlás s a hazugság hosszantartó, gyászos sötétségét fölváltja-e a vigasztaló, napsütéses, tartós nemzeti fejlődés korszaka. A magyarok Istene áldja meg eltaposott, szenvedő népünket, hogy balsorsából végre fölemelkedhessen, és boldogan szárnyalhasson a viharok tépázta Kárpátok felett!
 
Azon leszünk, hogy segítsük elkábított, legázolt népünk talpra állását és öntudatra ébredését, ill. megvilágítsuk a helyes önvédelmi cselekvés feladatait, módozatait.
 
Azért vágunk bele, mert úgy gondoljuk, hisszük, hogy a tiszta magyar érzés és gondolat közvetítése soha, semmikor, a legbarbárabb időkben sem fölösleges. Mindig akad néhány őszinte hazafi, aki fölfigyel ránk, aki észreveszi, hogy szebben, okosabban, erkölcsösebben szólunk, mint a hivatásos bértollnokok, sőt arra is rádöbben, hogy másképpen nem is érdemes. Minket keményebb fából faragtak annál, hogysem az első kudarcok után meghátráljunk, s föladjuk a további küzdelmet. Amíg erővel, kitartással bírjuk, ez nem is következhet be, bármily mostoha körülmények közt kelljen munkálkodnunk.
 
Végső soron a SZENT KORONA TÁRSASÁG BARÁTI KÖRE-Honlap  /itt új portálón / egy szilárd bazaltkő lesz a magyarság utolsó bástyájában, melynek szerepe, valódi értelme akkor fénylik föl igazán, ha föltámad és megmarad a nemzet. Tehát nem a saját túlélésünk fontos, hanem hogy hasznosan előrelendítsük népünk önmagára találását és átmentését a következő századokba. Ha a magyarság képes kiemelkedni a fojtogató, bűzös fertőből, akkor mi is számíthatunk az utókor megbecsülésére, de ha végleg elsüllyed, akkor huszadrangú kérdés a honlapunk sorsa. Ezt nemcsak nekünk kell leszögeznünk, hanem azoknak is el kell fogadniuk, akik aggódnak értünk, és szeretnek bennünket.
 
Részünkről ezután is meghozunk minden ésszerű áldozatot honlapunkért, s talán a jó Isten is ránk mosolyog egyszer, s pártfogolja nemes igyekezetünket, hogy mielőbb gyümölcsözhessen egész népünk javára. Mi eddig is a magyar igazságot, szabadságot és értékrendet képviseltük, ezután is ezen a rögös úton kívánunk járni. Két lábbal állunk e véráztatta földön, de szívünkkel és szemünkkel az égbe is nézünk. Elfogadunk minden baráti jobbot, de nem kíméljük hazánk ellenségeit! Ennek az élethalálharcnak bármi is legyen a kimenetele, rajtunk nem fog múlni. Ha sokan, egyre többen csatlakoznak hozzánk (akár egy honmentő mozgalom is kifejlődhet innen!), vagy tőlünk függetlenül hasonló eszmékért csatáznak, akkor van esély a győzelemre. Ha magunkra maradunk, úgy bukásunk elkerülhetetlen, miként az országé is. Kérjük tehát Olvasóinkat, hűséggel tartsanak ki mellettünk, és segítsék munkánkat, amiben csak tudják, mert ezzel a nemzet ügyét is szolgálják.
Addig is bő termést, jó egészséget, törhetetlen hitet és szebb jövőt kívánunk az összes hazánkért tenni kész magyarnak!
 
-NAGYAR KÖZÖSSÉGI OLDAL
-SZENT KORONA TÁRSASÁG BARÁTI KÖRE-HÁLÓZAT
-MAGYAR-HUN-WIW / Kft: üzemeltető /
Szerkesztő bizottsága kijelenti, hogy a honlapunkon megjelenő írások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal,
mindenkor a szerzők viselik az erkölcsi, politikai és jogi felelősséget, úgy a polgári jogi, mind a büntető jogi következményeket illetően.
 
Üdvözlettel:
v.Székesi Tőkés Emil Zoltán

 
 
Keressen több ehhez hasonló videót a SZENT KORONA TÁRSASÁG:BARÁTI KÖRÉNEK HONLAPJA-n PICTURE/TRAIL-MŰVÉSZI FÉNYKÉP-SZOROZAT ÉLET SZERELEM és HARMONIA 

 

 

ZENE-DOBOZ

Get this widget |Track details |eSnips Social DNA 

............................................................. KAPCSOLD KI HA ZAVARNAK !!! ................................................... SZENT KORONA RÁDIÓ

 

 

 

INTERNET RÁDIÓK : KAPCSOLD KI HA ZAVARNAK !!! MAGYAR INTERNET RÁDIÓK. ...............38-db.......................... Nézd meg a linket !/www.radioguide.fm/internet_radio_Hungaria YOU TUBE YOHOO MAIL PH

Yahoo Mail PH
Gadgets powered by Google

MP-3

MP3 Player
Gadgets powered by Google

outils webmastercounterIPIPcountercounter ÚJ ÖSZESEN 6-DB. MESSENGER ! Ird be a felhasználóneved és máris SKYPOLHASZ ,MSNEZHETSZ ! Magyar nyelvű is ! Nézzen : > rá a lenti link-re ! surf.html EZ CSAK SKYPET !!!

SkypeMe1.0 : __UP_myname__ !!
Gadgets powered by Google

Locations of visitors to this page

 
G-MAIL-BELÉPÉS

 

sz.tokes.emil képei

 • Adj hozzá képeket
 • Az összes megtekintése

sz.tokes.emil videói

 • Videók hozzáadása
 • Az összes megtekintése

Üzenőfal (2 megjegyzés)

A megjegyzések hozzáfűzéséhez tagja kell hogy legyen a Erdélyi magyarok a világban –nak.

Csatlakozzon a(z) Erdélyi magyarok a világban hálózathoz

Idő: 1:11am; dátum: Június 12, 2011; Kamellor Adrienne írta...

Szia !

Köszönöm a hívást, itt vagyok .

Adri

 

Idő: 10:07pm; dátum: Május 23, 2011; HUN BODÓ JÁNOS írta...

!!! NE BOMOLJ !!!

..., motíváljpn mindég az, hogy :

" Magyarnak lenni akkora teher, hogy aki sokat viseli, Megerősödik ! "

- WASS ALBERT -

 
 
 

Hogyan segíthetsz?

PayPal segítségével

adományozok itt

átutalással

Számlaszámunk:
10700488-66317874-51100005
(CIB Bank Zrt.)

nemzetközi átutalással
IBAN számlaszámunk:
HU62 1070 0488 6631 7874 5110 0005
SWIFT/BIC: CIBHHUHB

Az adományozás adómentes.


Önkéntes munkával

Jelentkezz és írj az alapitvany@erdelyimagyarok.com email címre!

© 2024   Created by erdelyimagyarok.com.   Működteti:

Bannerek  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek