Kattints az EMKA blogra, az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány hivatalos blogjára!

Friss hírek és képes beszámolók akciónkról, aktuális eseményeinkről, leírások az általunk szervezett eseményekről és sok-sok egyéb érdekesség.

Ősz P.Zoltán blogja (21)

Mosoly a katedrán,avagy humor az iskolapadban(Bolondgombák)

Történelmi visszapillantó

XVI.Lajos felemelt fővel halt meg,miután lefejezték.

Ferenc József osztrák császár magyarországi látogatásakor a várba ment és onnan fentről fitogtatta férfiasságát.

Mikor II.Endre megjött a háborúból,országát és feleségét fenekestől felfordulva találta.

Szent Istvánt Asztrik apát kente fel a trónra.

IV.Béla várromokat építtetett.

Zrínyi Miklós halálát a bécsi kamarilla által felbőszített nőstény vadkan okozta.

Zrínyi Ilona…

Folytatás

Írta Ősz P.Zoltán November 13, 2011, 7:32pm — 17 megjegyzés

Mosoly a katedrán,avagy humor az iskolapadban(Bolondgombák)

Bolondgombák Így nevezem azokat a vadhajtásokat,melyek olyan tőről fakadtak,ahol kellőképp nem volt nemesítve az alany,ennélfogva több hajtás eltorzult,melyek a pontatlanság,a mesélő kedv és a képzelő erő ötvözeteként mindig derűt varázsoltak a javításba belefáradt szegény tanár lelkivilágába.Ezekből gyűjtöttem néhányat az V-VIII.osztályos irodalomolvasási anyag"tőről metszett"darabjaiból:

Arany János úgy érezte,hogy volt úgy,hogy kerékbe tört egész pályaudvara.

Miklós hamar… Folytatás

Írta Ősz P.Zoltán November 6, 2011, 1:21pm — 35 megjegyzés

SZEREDAI DIÁKÉVEK(5)

Samu bá

Ő volt az iskola altisztje.Magatartásából ítélve akár igazgatója is lehetett volna,annyira beleélte magát a feladatkörébe. A tanárokat is rendreutasította,ha nem csukták be maguk után a a folyosó ajtaját.Ott állt rendületlenül a bejárati ajtónál, akár az őrt álló katona,szemöldökét összehúzta és éberen figyelt.Nagyon vigyázott,hogy minden a legnagyobb rendben legyen.Legénykorát már rég elfelejtette.Bozontos szemöldöke alól szúrós tekintet villant elő.Bajusza fölfele… Folytatás

Írta Ősz P.Zoltán Október 5, 2011, 10:54pm — 48 megjegyzés

SZEREDAI DIÁKÉVEK(4)

A vásárfia

Hajnitól nem volt egy nyugodt percem sem.Biztos voltam benne,hogy tetszem neki,noha részemről ezt nem tapasztalhatta.Egy fejjel magasabb volt nálam,ölbe is kaphatott volna,ha kedve tarja,de mindez nem volt számára lényeges,konokul kitartott és ostromolt tovább.Mindig kileste az alkalmas pillanatot,hogy döngbe sűrített szimpátiáját kifejezésre juttassa.Nesze!,-mondta,miután öklével jót vágott a hátamba,s örömtől sugárzott az arca,az enyém pedig égett a szégyentől,mert ezt mindig… Folytatás

Írta Ősz P.Zoltán Október 4, 2011, 11:33pm — 11 megjegyzés

SZEREDAI DIÁKÉVEK(3)

Hopp a jégen... Vége a fika sorsnak,hetedikes vagyok.A hagyományokhoz illően már nekem is kijár a tisztelet.A kis újoncok mindezt már jól tudják.Nem sanyargatom a kisebbeket,szót értünk,amit ők is viszonoznak,s ez mindennél többet ér.Hálából megosztják velem az otthonról kapott finomabb falatokat.Történt egyszer,hogy valamiért nem engedtek haza senkit szombaton a szüleihez.Nagy volt a felháborodás.Büntetésből egész délután a havat kellett takarítani.Szerettünk volna szánkázni vagy korcsolyázni… Folytatás

Írta Ősz P.Zoltán Október 4, 2011, 11:50am — 24 megjegyzés

SZEREDAI DIÁKÉVEK(2)

LEHUNYTA SZEMÉT.. . Hatodikosok voltunk már,amikor közölték a lesújtó hírt,hogy lehunyta szemét a"nagy szemét"Sztálin apánk.Mi csak azt tudtuk,hogy minket,pionírokat nagyon szeretett,s nincs többé apánk...!Meghatottan álltunk díszőrséget gyászkeretes portréja mellett és gyermeki szívünk tele volt fájdalommal.Aztán egy elvtárs bácsi olyan szívhez szólóan kezdett beszélni róla,hogy többen sírva fakadtunk.Úgy emlékszem,egész évben gyászoltuk,hisz ő volt a mi apánk,lendületünk.Aztán jól előre… Folytatás

Írta Ősz P.Zoltán Szeptember 30, 2011, 10:34pm — 10 megjegyzés

SZEREDAI DIÁKÉVEK(1)

Ötödikes lettem

               A környék legnagyobb települése Nyárádszereda.Szüleim ide írattak be iskolába,ötödik osztályba.              A vidéki kisdiákok bentlakásban lakhattak.Nekem is ez a lehetőség adódott.Diákéveim első keserves stációja.             Elszakadni a biztonságot és meleget adó otthontól,bekerülni egy különös,más világba,ahol azt kell tenned,amit parancsolnak,vezényszóra kelsz,fekszel,sorban mész az iskolába,aztán vissza,a szabadidő szűkre szabott és tekergés… Folytatás

Írta Ősz P.Zoltán Szeptember 29, 2011, 8:30pm — 43 megjegyzés

Sikeres alkotótábor zárult Mezőbergenyében

A nyolcadik, eddigi legsikeresebb képzőművészeti alkotótábor zárult vasárnap Mezőbergenyében.Ez az időszak,amikor ismét "megbolydul" a falu,amikor figyelemre méltó rendezvényre számíthatnak a falubeliek.A tábor szervezőjét,Ősz P.Zoltánt:a Mezőbergenyei Református egyházközség,a mezőpaniti önkormányzat,a Kincsásó Egyesület és az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány,valamint a Maros Megyei Tanács támogatta.A mezőbergenyei a alkotótábor a mezőpaniti,mezőmadarasi,mezőbándi és csittszentiványi… Folytatás

Írta Ősz P.Zoltán Szeptember 1, 2011, 8:25am — 6 megjegyzés

ALKOTÓTÁBOR MEZŐBERGENYÉBEN

Falunk, Mezőbergenye, az erdélyi Mezőség déli peremén, Marosvásárhelytől nyugatra pár kilométerre fekszik. Északon gyümölcsfa-ligetek és fenyő-, délen pedig lombhullató erdők veszik körbe.

 

A helység egykorú a székelyek marosszéki megtelepedésével.


7OO éve, a pápai tizedszedők adójegyzékeiben 1334-ben már Bergune néven említik.

 

Túlzás nélkül állíthatjuk,hogy Mezőbergenye a XIX-XX.században is megmaradt alapvetően magyar…
Folytatás

Írta Ősz P.Zoltán Július 3, 2011, 12:00am — 12 megjegyzés

A RÁMENŐS KECSKE

 

   A hatvanas évek elején történt,új romántanárt helyeztek Sóváradra,Aurelt.

Hallhatott ugyan rólunk azelőtt,de nyelvünket nem ismerte,sebes,hadarós beszédéből meg

éppenséggel semmit sem értettek a sóváradi nebulók.Azt mondják az ilyen emberre a Sóvidéken,

hogy sodor.Kín-keserves órák lehettek tanárnak,tanulónak egyaránt.A fiatal tanár iparkodott

ugyan,de mi haszna,a magyar szavak sehogyan sem akartak forogni a szájában,jelentésüket

sem igen…

Folytatás

Írta Ősz P.Zoltán Március 2, 2011, 9:06pm — 4 megjegyzés

NAGY SZEG VAN AZ ÉN SZÍVEMBEN

                                 A nyár utolsó üzenete,az aranyló fényű napsugár szelíden simigatja végig

                  a tájat.A fák és a bokrok között már ott jár az ősz hírnöke.A rőt színű levelek még

                  intenek egyet a tűnő nyár után és bús táncba kezdenek.A bözödi dombok közé is

                  hetyke legényként beszökött az ősz.Vörösen ízzik a galagonya és a kecskerágó

                 bokor,az okker és narancssárga körítés csak fokozza…

Folytatás

Írta Ősz P.Zoltán Február 25, 2011, 12:21pm — 30 megjegyzés

AMIKOR ŐRANGYALOM KÉZENFOGOTT

Édesapámat Havadról Nyárádszentimrére hívta meg a gyülekezet 1946-ban.

Zsenge gyerekkorom jó részét ebben a Nyárád menti székely falucskában töltöttem.

Hamar hozzászoktam az új környezethez.Volt alkalmam beleszokni a változatosságba,

hisz nem olyan rég tértünk haza Szlovákiából.Eddig sodródott családunk a második

világháború zűrzavarában.A kis falu népe szeretettel fogadott,szüleim örömmel fogtak

hozzá,hogy újra békés otthont teremtsenek a családnak.Én a hasonló korú… Folytatás

Írta Ősz P.Zoltán Február 24, 2011, 2:02pm — 49 megjegyzés

A MŰVÉSZEK ÉS A KECSKE

Feri bá megrögzött agglegény maradt.Szálkás,vézna alakja,szófukar

természete legény korában sem válhatott előnyére.A női szíveket nem

ostromolta,így őt is megkímélték az érzelmi viharok.Szerény,falusi

hajlékában éli napjait,fehérszőrű kecskéjének társaságában.A jámbor jószág

finom tejecskével szolgálja meg gondviselője jóságát.

Amikor a művész a portához ért,Feri bá az udvaron kaszálta a térdig érő

burjánt.Illedelmesen beköszön,ahogy ez falun szokás,aztán szóba…

Folytatás

Írta Ősz P.Zoltán Február 17, 2011, 12:38pm — 60 megjegyzés

BÓDI BÁCSI ZŰRHAJÓS LESZ

BÓDI BÁCSI ZŰRHAJÓS LESZA Csillag szállóban laktunk,közvetlenül a Maros vendéglő fölött.Nem mintha olyan jómódúak

lettünk volna,hanem szükségmegoldásból,átmeneti diákotthonnak nagyonis megfelelt.Ott talál-

koztam először Bódi bácsival,a kapussal.Alacsony,vézna emberke,szigort parancsoló bozon-

tos szemöldökkel.Tekintete,mint a szög.Sima,fekete haja gondosan hátrafésülve.Úgy ült a székében,mint egy maharadzsa.Nagyon elmélyülten olvasta Lenin egyik kötetét.Szóba… Folytatás

Írta Ősz P.Zoltán Január 4, 2011, 2:16pm — 25 megjegyzés

KIGYÚLT A FÉNY!

 

                A múlt század elején szolgálólánynak nevezték,a mai átértékelésben bejárónőnek mondanánk.

        Ilyen minőségben járt hozzánk is Ilona,egy Bekecs alji kis faluba,Nyárádszentimrére.Beleunhatott a

        jövés-menésbe,mert szívesebben időzött nálunk.mint odahaza.Érthető volt,hisz hét testvére,mind

       kisebbek,a fecskefészek nagyságú szobát teljesen betöltötték.Anyagi helyzetükből csak annyira

       futotta,hogy napjában egyszer a…

Folytatás

Írta Ősz P.Zoltán December 23, 2010, 8:30pm — 17 megjegyzés

A DÍSZEBÉD

Vásárhelyről Szászrégenbe kerültem,középiskolai tanulmányaim itt fejeztem be.

Tizenegyedikes voltam.Szerettem sportolni,zenélni és a tanulás is elég jól ment.

Május elseje közelgett.Lázas készülődés előzte meg a nagy napot iskolánkban is.

Délutánonként a sportpályán tartottuk a főpróbákat(hazafias dalok,menetelés,

tornagyakorlatok).Ment minden.mint a karikacsapás.Gyönyörű verőfényes reggelre

ébred a város,ünnepi a hangulat.Kezdődik a felvonulás.A diáksereg is hadrendbe… Folytatás

Írta Ősz P.Zoltán Szeptember 7, 2010, 10:43am — 5 megjegyzés

Kerek évfordulóLehet egy emberöltő is,aszerint kinek,hogy rendeltetett.Ötven év,fél évszázad!

Ennyi idő telt el azóta,hogy196O júliusában Szászrégenben elhagytuk az alma mater

falait és ifjú szívünkben szép reményekkel a nagybetűs ÉLETBE léptünk.Önkéntelenül

számvetésre késztetnek az évek.Mindenek előtt emlékezésre:"És mivel elvégzett dolog,

hogy az emberek egyszer meghaljanak,Urunk,megnyugszunk szent akaratodban"..

Szeretteink közül sokan nem lehetnek már közöttünk abból az… Folytatás

Írta Ősz P.Zoltán Augusztus 31, 2010, 3:54pm — Nincsenek hozzászólások

NAGY SZEG VAN AZ ÉN SZÍVEMBENA nyár utolsó üzenete,az aranyló fényű napsugár szelíden simogatja végig a tájat.

A fák és a bokrok között már ott jár az ősz hírnöke.A rőt színű levelek még intenek egyet a tűnő

nyár után és bús táncba kezdenek.A bözödi dombok közé is hetyke legényként beszökött már az ősz.

Vörösen izzik a galagonya és kecskerágó bokor,az okker és narancssárga körítés csak fokozza a

nagyszerű látványt.Kanyargós köves úton közelítünk az elárasztott falu felé,amely ködpalástját… Folytatás

Írta Ősz P.Zoltán Augusztus 29, 2010, 11:07am — 2 megjegyzés

SZAMÁRPENGŐ(avagy,mért nem lettem számtan tanár?)

Rácz tanító úr a szomszédunkban lakott.Szobájuk egyik ablakából tökéletes kilátás

nyílt az udvarunkra.Szüleimet ez nem zavarta,engem annál inkább.Harmadik osztályba

jártam.A tanuláshoz még nem éreztem különösebb vonzalmat,a tekergés annál jobban

érdekelt.A tanító bácsi viszont mindig tudta mivel foglalatoskodom a ház körül,ha netalán

otthon voltam,de azt is,ha épp a csavargásból érkeztem.Amikor az iskolában az egyszeregyből

faggatott,mindig megkérdezte,miért tekeregsz… Folytatás

Írta Ősz P.Zoltán Augusztus 24, 2010, 10:41pm — 3 megjegyzés

MŰVÉSZTÁBOR MEZŐBERGENYÉBENMagyarországi,angliai és marosvásárhelyi résztvevőkkel nyílt meg az idei,

immár hagyományosnak tekinthető mezőbergenyei képzőművészeti tábor.A megnyitót

két napos falurendezvény előzte meg,ahol díszpolgári címmel tüntették ki Domahidi Béla

református lelkipásztort és Ősz P.Zoltán nyugalmazott pedagógust,az alkotótábor

létrehozóit.A hetedik alkalommal megrendezett tábor az évek során hírnevet szerzett a

településnek,egyre többen érdeklődnek és jelzik,hogy… Folytatás

Írta Ősz P.Zoltán Augusztus 23, 2010, 12:18pm — Nincsenek hozzászólások

Hogyan segíthetsz?

PayPal segítségével

adományozok itt

átutalással

Számlaszámunk:
10700488-66317874-51100005
(CIB Bank Zrt.)

nemzetközi átutalással
IBAN számlaszámunk:
HU62 1070 0488 6631 7874 5110 0005
SWIFT/BIC: CIBHHUHB

Az adományozás adómentes.


Önkéntes munkával

Jelentkezz és írj az alapitvany@erdelyimagyarok.com email címre!

© 2021   Created by erdelyimagyarok.com.   Működteti:

Bannerek  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek