Kattints az EMKA blogra, az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány hivatalos blogjára!

Friss hírek és képes beszámolók akciónkról, aktuális eseményeinkről, leírások az általunk szervezett eseményekről és sok-sok egyéb érdekesség.

Ozsváth Sándor blogja (172)

Augusztus 29-e a magyar történelembenBizonyára vannak népek, amelyek piros betűvel írják be naptárukba e dátumot: augusztus 29. - a szlovákoknál például ez a nap nagy ünnep, az 1944-es nemzeti felkelés ünnepe. Amúgy semmi különös nem történt, mely megrengette volna a világot. Néhány kivégzést (pl. az utolsó inka uralkodóét 1533-ban) meg békekötést tart számon a história (1842-ben Nankingban ekkor ért véget a hírhedt ópiumháború); születtek és meghaltak híres emberek, kineveztek vagy leváltottak vanlakit; a…

Folytatás

Írta Ozsváth Sándor Szeptember 2, 2015, 8:34am — Nincsenek hozzászólások

Isten, áldd meg a magyart!

Kétszázhuszonöt éve, augusztus 8-án született Közép-Szolnok vármegyében, Sződemeteren Kölcsey Ferenc, nemzeti imádságunk költője.

A mellékelt portré Makoldi Sándor festőművész alkotása, a bicentenáriumra készült 1990-ben, a debreceni Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola…

Folytatás

Írta Ozsváth Sándor Augusztus 9, 2015, 5:30pm — 1 megjegyzés

Ökumenizmus - a mélyben

Évtizedekig szorongva figyeltem, hogy határainkon túl rekedt nemzettársaink milyen keserves küzdelmet folytatnak megmaradásukért, magyarságukért. A mindenkori regnáló hatalom „húzd meg – ereszd meg!” politikája egyre rafináltabban működött, melynek következtében majd’ minden területen folyamatosan hátrányt szenvedtek magyarjaink. S ki gondolta volna, e fene nagy uniós demokráciába ájulva, hogy tovább súlyosbodik a helyzet! A diktatúrákkal, parancsuralmi rendszerekkel szemben még meglehetős…

Folytatás

Írta Ozsváth Sándor Július 2, 2015, 11:30am — 1 megjegyzés

"Lépj fel határozottan, tátsd ki a szád, és hagyd hamar abba!"

                                                                                                                                                    Nemcsak reformátusoknak...

Luther tanítványainak szóló retorikai tanácsairól még gimnazista koromban hallottam először, id. Fekete Károly egyik kedvcsináló előadásán, a Debreceni Református Kollégiumban. Később a színművészeti főiskolán Fischer tanár úr is idézte,…

Folytatás

Írta Ozsváth Sándor Június 26, 2015, 10:29am — Nincsenek hozzászólások

Nagybetűzés - nyakló nélkül (nyelvelés)Már az általános iskola alsó tagozatában tanítják, hogy a magyarban mely szavakat kell nagy kezdőbetűvel írni (személynevek, állatnevek, földrajzi nevek, csillagnevek, intézménynevek, kitüntetések és díjak, művek címe), s pontos szabályai vannak a köznevesítésnek is, amikor valamely tulajdonnevet kis kezdőbetűvel írunk (pl. ferencjóska, röntgen). „Tulajdonnevesíteni” eddig leginkább a költők szoktak volt, amint azt gyakran tette – okkal - Ady Endre is (A magyar Ugaron, Új Vizeken…

Folytatás

Írta Ozsváth Sándor Június 4, 2015, 9:42am — 1 megjegyzés

Feltartott kézzel

Közel hatvan éve járja atyánkfia a magyarság szállásterületeit Vereckétől Újvidékig, Székelyudvarhelytől Selmecig. Gyermekkorában még szüleivel ment rokonlátogatni, a szünidőket meg mindig a túloldali Szatmárban töltötte,  nagyszülőknél. A terebélyes családban több tanító volt, kik nebulóikkal nyaranta világot látni mentek, atyánkfiát is beterelve a kis nyájba, hadd ismerje meg a Tündérkert történelmi-irodalmi emlékeit, természeti csodáit. Utóbb csodálkozott csak el bátorságukon, hogy őt,…

Folytatás

Írta Ozsváth Sándor Május 23, 2015, 9:11am — Nincsenek hozzászólások

"Kegyelmes volt hozzám az Isten"

Ünnep volt 1953. március 3-án a börvelyi Végh-portán: Sztálin halála napján kisfiúk született! E Kraszna-parti szinte színmagyar s zömében református település ma is lakóhelye dr. Végh Balázs Bélának, a szatmárnémeti tanítóképző igazgatójának. Innen indult, s kanyargós, fordulatokban bővelkedő majd’ két évtized után ide tért vissza. Innen jár be munkahelyére, a Babes-Bolyai Egyetem kihelyezett tagozatára, innen figyeli s szervezi - a határ mindkét oldalán - a Reformátusok Szatmárért…

Folytatás

Írta Ozsváth Sándor Május 14, 2015, 11:40am — 1 megjegyzés

Az iskola(újra)teremtő

Amikor már menni tudtam, anyám kézenfogba vitt magával a templomba. Megtanultam a vasárnapok otthoni rendjét, hogy a templomban hol a családi székünk, hol lesz a helyem, ha nagy leszek.”

Így vall indulásáról, indíttatásairól a Szilágyság szülötte, Tőtős Katalin zilahi tanárnő, aki ősszel életművéért Gyarmati-díjat vehetett át Debrecenben, Bölcskey Gusztáv püspök úrtól.

Tőtős Katalin tanárnő személyében az 1991-ben újraindult Zilahi Református Wesselényi…

Folytatás

Írta Ozsváth Sándor Április 30, 2015, 2:44am — Nincsenek hozzászólások

Egy kis sétaKomótosan sétálgat atyánkfia székesfővárosunk Szabadság terén. Napsütéses télutói délelőtt van. Utoljára majd’ 40 éve járt itt, épp a Batthyány emlékmécsesnél téblábolt, hogy merre is tovább, de hiába próbált szóba elegyedni, csak ment a nép, egyre sűrűbb rajokban a Parlament felé. Aznap tért haza a Szent Korona, 33 évnyi kényszerű távollét után, s személyesen az…

Folytatás

Írta Ozsváth Sándor Március 13, 2015, 3:00pm — 2 megjegyzés

A hajóládaE termetes tárgy atyánkfiát csecsemőkora óta szolgálja. Most szobája dísze, tisztes iparosok keze munkája, amolyan békebeli műremek. Sokan megcsodálták már, színházi emberek alkudtak is rá - valamelyik nagyoperetthez kerestek ilyet -, szép summát ígérve érte, de nem válna meg tőle semmi pénzért. Két virágkosár díszeleg tetején, s a magasba nyúló zöldek alatt szokott olvasgatni meg tűnődni múltbéli dolgokon.…

Folytatás

Írta Ozsváth Sándor Február 6, 2015, 8:36pm — 3 megjegyzés

Barkácsbolt (avagy Atyánkfia meg a CCCP)

Kering az atyafi a pesti belvárosban, barkácskészletet szeretne vásárolni. Nem idevalósi, nyugalmazott néptanító, ahogyan odahaza, a túloldali Szatmárban mondják, de most ideát telel, nagylányánál. Órák óta keresgél egy olyan boltot, ahol végre megvásárolhatná a kis lombfűrészt, fúrót, reszelőket, fogót, kalapácsot, miegyebet tartalmazó egységcsomagot, olyan hatéves fiúcskának valót. Régebben, van annak már vagy húsz éve, több helyen kínálták otthon is meg itt is a kirakatok, de most sehol.…

Folytatás

Írta Ozsváth Sándor Január 24, 2015, 9:23am — 9 megjegyzés

A kettő meg a két (nyelvelés)

„Ez már több kettőnél!” – mondták gyermekkoromban odahaza, Szatmárban a szüleim, ha valamit megelégeltek, vagy sokallták csínytevéseimet.

Mostanában ezt a fránya kettőt sokallom közbeszédünkben, mert hihetetlen módon terjed, s ragad, mint a nyavalya! Már lépten-nyomon csak ezt hallom - ha kell, ha nem - a két alak helyett is. Pár elrettentő példa az utóbbi napok ilyetén élményeiből: „ A kettő helyzet hasonló”- mondja  neves külpolitikai szakértőnk a rádió Európai idő című műsorában, a…

Folytatás

Írta Ozsváth Sándor Január 8, 2015, 8:29am — 22 megjegyzés

Nyelvelés

Gyermekkoromban mindkét oldali Szatmárban - nagyszüleim a gránicon túl rekedtek - még arra tanítottak bennünket, hogy köszönni kell a felnőtteknek (az idegeneknek is!), mégpedig jó hangosan és előre. Általában a kezét csókolom vagy rövidebb változata a csókolom járta, aztán kamasz- majd ifjúkorba lépve a napszaknak megfelelő üdvözlés, pl.: Jó estét Pista bácsi (vagy Pista bátyám). Ha nem így történt, bizony rászóltak az emberre: Édes fiam, nem…

Folytatás

Írta Ozsváth Sándor December 24, 2014, 6:00am — 4 megjegyzés

Kijelölt helyen

Sokáig kételkedtem a reformátor eleink hirdette predesztinációban. Mi az, hogy eleve elrendeltetett a sorsom, az életem, a pályám? Ifjan, kivagyi-dacosan már-már szinte perlekedtem az Úrral. No, majd én megmutatom, hogy igenis kézben tartom s magam irányítom majd a magam életét! Ez nem jelenti azt, hogy ne hittem volna Benne, csak nem fogadtam el egykönnyen a predesztináció kálvini tanításait.

Az első figyelmeztető jelre még csupán megütköztem, az újabbak azért már elgondolkodtattak.…

Folytatás

Írta Ozsváth Sándor November 14, 2014, 7:03am — 1 megjegyzés

"Ó, én édes hazám..."

Balassi Bálint írta le először e sóhajtást, s hogy egyáltalán leírhatta, ahhoz neveltetésének, kálvinista szellemiségének is komoly köze volt. Istenes versei közül való énekeskönyvünk három kedvelt dicsérete (220., 252., 261.), de szeretjük szerelmi költészetét is - különösen pedig hazafias líráját.

A reformáció korát elsősorban vallástörténeti szempontból szokták tárgyalni, hogy hogyan újították meg atyáink – visszatérve a kereszténység gyökereihez – az elvilágiasodott kufáregyházat.…

Folytatás

Írta Ozsváth Sándor Október 27, 2014, 7:22am — Nincsenek hozzászólások

Aradi keserves

Küldetést teljesít a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar azzal, hogy 2012 óta rendszeresen lép fel határon túli magyar lakta területeken. „Az a repertoár, amit mi tudunk, azokhoz szól, akik ott élnek” – nyilatkozta az MTI-nek Antal Mátyás, a Nemzeti énekkar karigazgatója. E közleményt aztán világgá röpítette a magyar hírügynökség annak kapcsán, hogy énekeseink október 6-án Aradon szerepelnek majd, a vértanúk emléknapján,  „…amely egyúttal a pénteken kezdődő Aradi Magyar Napok…

Folytatás

Írta Ozsváth Sándor Október 22, 2014, 8:21am — 4 megjegyzés

Nyelvelés

Nem tudom, ki hogy van vele, én egyre nehezebben igazodom el az újabb és újabb betű- meg mozaikszavak, szakkifejezések világában. S most nem a bizonyos körökben szinte kötelező anglicizmusra gondolok (már megint külföldiül beszélnek – mondja ilyenkor szomszéd nénim), hanem a friss keletű magyar nyögvenyelősökre. Évek óta szokjuk az ÁNTSZ-t, de sokan még ma sem tudják, hogy ez minek is a nyelvi „sűrítménye” (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat), mert ők bizony változatlanul az…

Folytatás

Írta Ozsváth Sándor Szeptember 22, 2014, 8:20pm — Nincsenek hozzászólások

Helyzetjelentés beszédünk állapotáról

Éppen harminc évig tanítottam a debreceni Kölcsey-főiskolán beszédművelést majd beszédtechnikát – előbb az anyanyelvi tanszéken, utóbb pedig a Kommunikáció-és Médiatudományi Intézetben.  Eredetileg egyfajta melléktárgynak, kellemes időtöltésnek tekintettem, később azonban a kommunikáció szak megerősödésével majd létszámbeli gyarapodásával főtárgyammá lett, úgy is mondhatnám: nyakamba szakadt.

A beszédtanítás gyakorlatával és elméletével színjátszó csoportok vezetőjeként már odakerülésem…

Folytatás

Írta Ozsváth Sándor Szeptember 14, 2014, 8:45am — 4 megjegyzés

Egy mázsa cukor

A vasúti csomópontnak, ahol úrfikorában atyánkfia tanított, legalább száz éve a resti volt egyik legfontosabb közintézménye. Még a Monarchia idejében vívta ki magának ezt az előkelő státuszt. Mivel Pest után először itt álltak meg a gyorsvonatok szenet, fát meg vizet vételezni, az úri utazóközönség addig ráért falatozni valamit, vagy legurítani egy-két korsó sört. A csatlakozásra várók meg akár egy órácskát is eltölthettek a damasztabroszos, virágcsokros asztaloknál. A második nagy háború…

Folytatás

Írta Ozsváth Sándor Szeptember 1, 2014, 6:46am — 10 megjegyzés

A kenyér illataMinden évszaknak megvan a maga számomra kedves illata. Szeretem az őszi avar, a csillagfényes, fagyos téli éjszaka és az esőáztatta föld tavaszillatát. A nyárhoz két illatélményem is fűződik, mindkettő még gyermekkori, szünidei.

Hatéves koromtól érettségiig nyaranta legalább egy hónapot, olykor kettőt is a gránicon túli Szatmárban töltöttem apai-anyai nagyszülőknél vakációzva. Mivel már hétéves koromban jól tudtam olvasni, kedves estvéli elfoglaltságommá lett apai nagyszüleim…

Folytatás

Írta Ozsváth Sándor Augusztus 23, 2014, 6:20pm — 8 megjegyzés

Hogyan segíthetsz?

PayPal segítségével

adományozok itt

átutalással

Számlaszámunk:
10700488-66317874-51100005
(CIB Bank Zrt.)

nemzetközi átutalással
IBAN számlaszámunk:
HU62 1070 0488 6631 7874 5110 0005
SWIFT/BIC: CIBHHUHB

Az adományozás adómentes.


Önkéntes munkával

Jelentkezz és írj az alapitvany@erdelyimagyarok.com email címre!

© 2021   Created by erdelyimagyarok.com.   Működteti:

Bannerek  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek